Hyppää sisältöön

Karjalan prikaatiin saapuvat uudet alokkaat

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 29.6.2020 7.48
Tiedote

Karjalan prikaatissa aloittaa 6.7.2020 palveluksensa noin 2 000 alokasta, joista naisia on arviolta 110. Uuden saapumiserän myötä prikaatissa aloitetaan yhteismajoituskokeilu.

Alokkaat johtajineen jaetaan kolmeen osastoon heti palveluksen aloittamisen yhteydessä ja ensimmäisten kuuden viikon aikana palvelus toteutetaan käytössä olevan koulutusrotaation osalta sovelletusti. Koulutus- ja vapaarotaatiolla turvataan uuden saapumiserän asevelvollisten turvallinen palveluksen aloittaminen ja koulutuksen toteutuminen. Puolustusvoimat seuraa jatkuvasti koronavirustilannetta ja arvioi sen vaikutuksia Puolustusvoimissa.

Uusien alokkaiden läheistenpäivää ei edellä mainittujen järjestelyjen vuoksi voida viettää. Vala- ja vakuutustilaisuudet tullaan järjestämään yksiköittäin suljettuina tilaisuuksina 7. ja 14.8., tilaisuuksiin pääsee osallistumaan ilmaisen livelähetyksen kautta, josta tiedotamme myöhemmin lisää.

Puolustusministeriön 18.2.2020 antaman yhteismajoitusta koskevan asetuksen mukainen yhteismajoituskokeilu toteutetaan Maavoimien reserviupseerikurssilla 256 sekä Kainuun prikaatin ja Karjalan prikaatin heinäkuussa palveluksensa aloittavilla vapaaehtoisilla alokkailla. Ennakkoon täytetyssä alokaskyselyssä halukkuudestaan osallistua vapaaehtoiseen yhteismajoituskokeiluun ilmoitti Karjalan prikaatin alokkaista hieman yli 70%.

Alkavan yhteismajoituskokeilun tavoitteena on saada tutkittua tietoa ja kokemuksia yhteismajoituksen vaikutuksista palveluksessa olevien toimintakykyyn, ryhmäkiinteyteen, palveluksen sujuvuuteen, tiedonkulkuun, koulutustuloksiin ja tilojen käyttöön kasarmioloissa. Kokeilussa selvitetään myös yhteismajoituksen muita mahdollisia vaikutuksia sekä majoitusjärjestelyjen haasteita ja ratkaisukeinoja.

Yhteismajoitustupiin majoitetaan vain henkilöitä, jotka ovat antaneet suostumuksensa yhteismajoituskokeiluun osallistumisesta. Suostumus tarkistetaan jokaiselta vielä saapumisen yhteydessä ja suostumuksensa varusmiehet ja -naiset saavat perua koska vain. 
Yhteismajoitustupiin majoitetaan lähtökohtaisesti sama määrä miehiä ja naisia. Yhteismajoitustuvissa on aina vähintään kaksi miestä ja kaksi naista. Sosiaalitilat, kuten peseytymis- ja saniteettitilat, ovat yhteistuvissa majoittuville miehille ja naisille edelleen erilliset. Yhteismajoituskokeilu on mahdollista toteuttaa Karjalan prikaatin kaikissa yksiköissä, yhteismajoitustupia muodostetaan arviolta 10-15 kappaletta.

´