Hyppää sisältöön

Karjalan prikaatin viikkotiedote 12/2020

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 20.3.2020 15.12
Tiedote

Karjalan prikaatissa on 16.3.2020 alkaen noudatettu voimaantullutta valmiuslakia, joka tarkoittaa, että Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan. Lisätoimivaltuuksiin ei ole tarpeita tällä hetkellä.

Puolustusvoimat on ryhtynyt toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja rajaamiseksi.

Karjalan prikaatissa on tällä viikolla siirrytty poikkeusjärjestelyihin, jotka vaikuttavat varusmieskoulutustoimintaan ja varuskunnan toimintaan seuraavasti:

  • Varuskunnan alueelle ei oteta vieraita vastaan toistaiseksi
  • Varusmiesten lomat on järjestelty uudelleen kolmiportaiseksi
  • Kertausharjoitukset on toistaiseksi peruttu
  • Valtakunnalliset ja kansainväliset harjoitukset on peruttu toistaiseksi

Varusmiesten koulutus jatkuu sopeutetun koulutusohjelman mukaisesti. Varusmiehiä tiedotetaan MOODLE-opintoportaalissa koronavirukseen liittyvistä järjestelyistä sekä hygienia- ja lomaohjeella, joka sisältää muun muassa toimintaohjeen sairastumisesta lomalla.

Varusmiehet on jaettu kolmeen ryhmään A, B ja C. Eri ryhmiin kuuluvat varusmiehet eivät ole varuskuntien sisällä keskenään tekemisissä. Ryhmistä yksi on lomalla viikon ja kaksi palveluksessa yhtäaikaisesti eri alueilla kaksi viikkoa perättäin. Ryhmät liikkuvat eri reittejä, syövät eri paikoissa ja eivät käytä ristiin kalustoa. Järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen.

Lomalle lähdetään lauantaina ja palataan palvelukseen sunnuntaina. Lomakuljetukset on sovitettu uuteen aikatauluun.

Lomalla olevia varusmiehiä ohjeistetaan toimimaan hygieniasäännösten mukaan kuten muukin väestö tällä hetkellä. Epäiltäessä sairastumista koronavirukseen otetaan yhteyttä oman alueen terveyspalveluihin ohjeistuksen mukaan. Karjalan prikaatin MOODLE:ssa on tarkat toimintaohjeet, mikäli varusmies sairastuu loman aikana.

Karjalan prikaatin koulutustehtävissä toimiva henkilöstö noudattaa samaa A-, B-, C-mallia kuin varusmiehet. Puolustusvoimien henkilöstöstä muu henkilöstö työskentelee hajautettuna ja osa työskentelee etänä.

Henkilöillä, jotka ovat oleskelleet alle 14 vuorokautta sitten ulkomailla tai epäilevät altistuneensa koronavirukselle, ei ole pääsyä Puolustusvoimien alueille. Rajoitus koskee sekä Puolustusvoimien omaa henkilöstöä, varusmiehiä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia että Puolustusvoimien yhteistyökumppaneita.Eri ryhmiin kuuluvat varusmiehet eivät ole varuskuntien sisällä keskenään tekemisissä. Ryhmät liikkuvat eri reittejä, syövät eri paikoissa ja eivät käytä ristiin kalustoa.

Järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen.

Karjalan prikaatin varusmieskoulutusta voi seurata

Twitter @KarjalanPR https://twitter.com/KarjalanPR

ja Facebook https://www.facebook.com/KarjalanPR/

Puolustusvoimat päivittää koronavirustilannetta osoitteessa https://puolustusvoimat.fi/covid-19

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittää koronavirustilannetta osoitteessa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Joukko-osasto Vekaranjärvi, Kouvola