Hyppää sisältöön

Karjalan prikaatin viikkotiedote 15/2020

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 9.4.2020 14.01
Tiedote

Karjalan prikaatissa on jatkettu toimenpiteitä, joilla turvataan prikaatin toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Osallistumme edelleen virka-apuun, jolla tuetaan poliisin resursseja Uudenmaan eristystoimissa.

Viikolla 15 on jatkettu varusmiesjoukkojen koulutus- ja harjoitustoimintaa edelleen normaalisti. Osa joukoista on kahden viikon lomajaksolla, loput jatkavat toimintaansa palveluspaikalla. Henkilöstön työskentelyä on hajautettu, prikaatin toiminta säilyen.

Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon aluetoimistojen järjestämät naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuudet toimitetaan ns. "paperikäsittelynä" etänä, ilman varsinaista tapaamista tilaisuudessa. Kaikille hakijoille on lähetetty infopaketti ja tietoa järjestelyiden kulusta sähköpostitse.

Voimassa olevat järjestelyt

Puolustusvoimat on toiminut aktiivisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja rajaamiseksi. Järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen. Muun muassa seuraavat toimet ovat voimassa:

  • Varuskunnan alueelle ei oteta vieraita vastaan toistaiseksi
  • Varusmiesten lomat on järjestelty uudelleen kolmiportaiseksi. Pääsiäisen loma-ajoissa muutoksia (kts. alla oleva ohjeistus)
  • Kertausharjoitukset on toistaiseksi peruttu
  • Valtakunnalliset ja kansainväliset harjoitukset on peruttu toistaiseksi
  • Henkilöstön hajautettu työskentely

Varusmiesten koulutus jatkuu osastojaksoon sopeutetun ohjelman mukaisesti. Varusmiehet on jaettu kolmeen ryhmään A, B ja C. Eri ryhmiin kuuluvat varusmiehet eivät ole varuskuntien sisällä keskenään tekemisissä. Ryhmistä yksi on lomalla kaksi viikkoa ja kaksi palveluksessa yhtäaikaisesti eri alueilla yhteensä neljä viikkoa. Ryhmät liikkuvat eri reittejä, syövät eri paikoissa ja eivätkä käytä samaa kalustoa. Järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen.

Varusmiehiä tiedotetaan MOODLE-portaalissa

Pääsiäiseksi loman aloittava varusmiesjoukko lähtee tänään torstaina ja lomalta palaava joukko tulee palvelukseen maanantai-iltana. Lomakuljetukset on sovitettu uuteen aikatauluun. Lomalla olevia varusmiehiä ohjeistetaan toimimaan hygieniasäännösten mukaan kuten muukin väestö tällä hetkellä. Epäiltäessä sairastumista koronavirukseen otetaan yhteyttä oman alueen terveyspalveluihin ohjeistuksen mukaan. Karjalan prikaatin MOODLE-portaalissa on tarkat toimintaohjeet, mikäli varusmies sairastuu loman aikana.

MOODLE:sta löytyy myös prikaatissa asepalvelusta suorittaville tervehdys Karjalan prikaatin komentajalta, prikaatikenraali Jukka Jokiselta.

Uudenmaan maakunnan eristämisen vaikutukset varusmiesten liikkumiseen lomilla https://puolustusvoimat.fi:8443/artikkeli/-/asset_publisher/uudenmaan-maakunnan-eristamisen-vaikutukset-varusmiesten-liikkumiseen-lomilla

Karjalan prikaatin koulutustehtävissä toimiva henkilöstö noudattaa samaa (A, B, C) mallia kuin varusmiehet. Puolustusvoimien muu henkilöstö työskentelee hajautettuna, etänä ja virkapaikalla.

Henkilöillä, jotka ovat oleskelleet alle 14 vuorokautta sitten ulkomailla tai epäilevät altistuneensa koronavirukselle, ei ole pääsyä Puolustusvoimien alueille. Rajoitus koskee sekä Puolustusvoimien omaa henkilöstöä, varusmiehiä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia että Puolustusvoimien yhteistyökumppaneita.

Karjalan prikaatin varusmieskoulutusta voi seurata

Twitter @KarjalanPR https://twitter.com/KarjalanPR

ja Facebook https://www.facebook.com/KarjalanPR/

Puolustusvoimat päivittää koronavirustilannetta osoitteessa

https://puolustusvoimat.fi/covid-19

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittää koronavirustilannetta osoitteessa

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

´