Hyppää sisältöön

Karjalan prikaatin viikkotiedote 17/2020

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 24.4.2020 14.21
Tiedote

Karjalan prikaatissa on jatkettu toimenpiteitä, joilla turvataan prikaatin toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Viikolla 17 on jatkettu varusmiesjoukkojen koulutus- ja harjoitustoimintaa. Osa joukoista on kahden viikon lomajaksolla, loput jatkavat toimintaansa palveluspaikalla. Henkilöstön työskentelyä on hajautettu, prikaatin toiminta säilyen.

Voimassa olevat järjestelyt

Puolustusvoimat on toiminut aktiivisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja rajaamiseksi. Järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen. Muun muassa seuraavat toimet ovat voimassa:

  • Prikaatin alueelle ei oteta vieraita vastaan toistaiseksi
  • Varusmiesten lomat on järjestelty uudelleen kolmiportaiseksi
  • Kertausharjoitukset on peruttu 31.7. asti
  • Valtakunnalliset ja kansainväliset harjoitukset on peruttu toistaiseksi
  • Henkilöstö työskentelee hajautetusti
  • Puolustusvoimien kesäkonserttikiertue kesäkuussa on peruttu

Varusmiesten koulutus jatkuu osastojaksoon sopeutetun ohjelman mukaisesti. Varusmiehet on jaettu kolmeen ryhmään A, B ja C. Eri ryhmiin kuuluvat varusmiehet eivät ole varuskuntien sisällä keskenään tekemisissä. Ryhmistä yksi on lomalla kaksi viikkoa ja kaksi palveluksessa yhtäaikaisesti eri alueilla yhteensä neljä viikkoa. Ryhmät liikkuvat eri reittejä, syövät eri paikoissa ja eivätkä käytä samaa kalustoa. Järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen.

Varusmiehiä tiedotetaan MOODLE-portaalissa

Lomakuljetukset on sovitettu uuteen aikatauluun, jonka mukaan lomalle lähtöpäivä on lauantai ja loman paluupäivä on sunnuntai. Lomalla olevia varusmiehiä ohjeistetaan toimimaan hygieniasäännösten mukaan kuten muukin väestö tällä hetkellä. Epäiltäessä sairastumista koronavirukseen otetaan yhteyttä oman alueen terveyspalveluihin ohjeistuksen mukaan. Karjalan prikaatin MOODLE-portaalissa on tarkat toimintaohjeet (muun muassa puhelinnumero, johon voi ottaa yhteyttä), mikäli varusmies sairastuu loman aikana.

Naisten vapaaehtoisen valintatilaisuuden järjestelyt

Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon aluetoimistojen järjestämät naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuudet toimitetaan ns. "paperikäsittelynä" etänä, ilman varsinaista tapaamista tilaisuudessa. Kaikille hakijoille on lähetetty infopaketti ja tietoa järjestelyistä sähköpostitse.

Karjalan prikaatin koulutustehtävissä toimiva henkilöstö noudattaa samaa (A, B, C) mallia kuin varusmiehet. Puolustusvoimien muu henkilöstö työskentelee hajautettuna, etänä ja virkapaikalla.

Henkilöillä, jotka ovat oleskelleet alle 14 vuorokautta sitten ulkomailla tai epäilevät altistuneensa koronavirukselle, ei ole pääsyä Puolustusvoimien alueille. Rajoitus koskee sekä Puolustusvoimien omaa henkilöstöä, varusmiehiä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia, että Puolustusvoimien yhteistyökumppaneita.

Karjalan prikaatin varusmieskoulutusta voi seurata

Twitter @KarjalanPR https://twitter.com/KarjalanPR

ja Facebook https://www.facebook.com/KarjalanPR/

Puolustusvoimat päivittää koronavirustilannetta osoitteessa https://puolustusvoimat.fi:8443/covid-19

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittää koronavirustilannetta osoitteessa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

´