Hyppää sisältöön

Karjalan prikaatin viikkotiedote 18/2020

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 29.4.2020 15.15
Tiedote

Karjalan prikaatissa on jatkettu toimenpiteitä, joilla turvataan prikaatin toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Viikolla 18 on jatkettu varusmiesjoukkojen koulutus- ja harjoitustoimintaa. Osa joukoista on kahden viikon lomajaksolla, loput jatkavat toimintaansa palveluspaikalla. Henkilöstön työskentelyä on hajautettu, prikaatin toiminta säilyen.

Karjalan prikaatin vuosipäivää juhlitaan pienimuotoisesti yksiköissä ja osastoilla huomioiden voimassa olevat rajoitukset perjantaina 8.5.2020. Vieraita ei tänä vuonna ulkopuolelta voida kutsua.

Pahkajärvellä on meneillään Karjalan huoltopataljoonan ja Salpausselän ilmatorjuntapatteriston ampumaharjoitukset.

Voimassa olevat järjestelyt

Puolustusvoimat on toiminut aktiivisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja rajaamiseksi. Järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen. Muun muassa seuraavat toimet ovat voimassa:

  • Prikaatin alueelle ei oteta vieraita vastaan toistaiseksi
  • Varusmiesten lomat on järjestelty uudelleen kolmiportaiseksi
  • Kertausharjoitukset on peruttu 31.7. asti
  • Kansainväliset harjoitukset on peruttu toistaiseksi
  • Henkilöstö työskentelee hajautetusti
  • Puolustusvoimien kesäkonserttikiertue kesäkuussa on peruttu

Varusmiesten koulutus jatkuu osastojaksoon sopeutetun ohjelman mukaisesti. Varusmiehet on jaettu kolmeen ryhmään A, B ja C. Eri ryhmiin kuuluvat varusmiehet eivät ole varuskuntien sisällä keskenään tekemisissä. Ryhmistä yksi on lomalla kaksi viikkoa ja kaksi palveluksessa yhtäaikaisesti eri alueilla yhteensä neljä viikkoa. Ryhmät liikkuvat eri reittejä, syövät eri paikoissa ja eivätkä käytä samaa kalustoa. Järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen.

Varusmiehiä tiedotetaan MOODLE-portaalissa

Lomakuljetukset on sovitettu uuteen aikatauluun, jonka mukaan lomalle lähtöpäivä on lauantai ja loman paluupäivä on sunnuntai. Lomalla olevia varusmiehiä ohjeistetaan toimimaan hygieniasäännösten mukaan kuten muukin väestö tällä hetkellä. Epäiltäessä sairastumista koronavirukseen otetaan yhteyttä oman alueen terveyspalveluihin ohjeistuksen mukaan. Karjalan prikaatin MOODLE-portaalissa on tarkat toimintaohjeet (muun muassa puhelinnumero, johon voi ottaa yhteyttä), mikäli varusmies sairastuu loman aikana.

Karjalan prikaatin varusmieskoulutusta voi seurata

Twitter @KarjalanPR https://twitter.com/KarjalanPR

ja Facebook https://www.facebook.com/KarjalanPR/

Puolustusvoimat päivittää koronavirustilannetta osoitteessa https://puolustusvoimat.fi:8443/covid-19

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittää koronavirustilannetta osoitteessa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

´