Hyppää sisältöön

Kaupungin merkitys paikallisturvallisuuden luomisessa

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 11.3.2021 11.28
Uutinen
Ambulanssi

Paikallisturvallisuus rakentuu monesta eri asiasta ja asukkaan näkökulmasta tärkeimmässä roolissa sen luomisessa onkin poikkeuksetta oma kotikaupunki.

Paikallisturvallisuus on turvallisuudentunnetta

Paikallisturvallisuus tarkoittaa yksittäiselle asukkaalle arkisesti sanottuna turvallisuuden tunnetta Salon kaupungissa ja sen lähiseuduilla. Tätä turvallisuuden tunnetta pyritään ylläpitämään paikallispuolustuksen keinoin. Paikallispuolustus tarkoittaa käytännössä asukkaiden elämän edellytysten turvaamista kaikissa olosuhteissa. Paikallisturvallisuus on luottamusta siihen, että arki sujuu niin normaalitilanteessa kuin poikkeusoloissakin. Kaupunki on elämän edellytysten luomisessa suuressa roolissa, sillä se esimerkiksi tuottaa peruspalvelut ja tarjoaa alustan kaikelle toiminnalle. Salon kaupungilta viestintäpäällikkö Teija Järvelä ja työsuojelupäällikkö Anne Liimatainen avasivat Salon kaupungin roolia kokonaisturvallisuuden rakentamisessa tätä artikkelia varten.

Varautumisella suuri merkitys

Paikallisturvallisuus rakentuu monesta eri tekijästä ja varautuminen on näistä rakennuspalikoista tärkein. Salon kaupungin organisaatiorakenne on tärkeä tekijä paikallisturvallisuuden luomisessa ja luo hyvän kivijalan paikallisturvallisuudelle. Varautumisen ansiosta kaupungin toimijat tietävät oman erityistehtävänsä, ja selkeä organisaatiorakenne yhdessä monialaisen erityisosaamisen kanssa mahdollistavat laadukkaan toiminnan niin arjessa kuin poikkeusoloissakin. Varautumisen lisäksi tärkeää on asioiden säännöllinen harjoittelu. Erilaisten tilanteiden säännöllinen harjoittelu paitsi sujuvoittaa päätöksentekoa ja johtamista, myös auttaa toimimaan tehokkaammin mahdollisen kriisin sattuessa. Arkisella harjoittelulla voidaan muistuttaa siitä, että mitä tahansa järjestystä horjuttavaa saattaa tapahtua ja kriisi voi puhjeta yllättäen. Vain harjoittelemalla on mahdollista varmistua toiminnan laadusta, sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön toimivuudesta. Salon kaupungissa toimintaa kehitetään jatkuvasti. Kehitys tapahtuu luomalla erilaisia skenaarioita häiriötilanteiden varalle. Salossa harjoitellaan paitsi oman henkilöstön voimin, myös yhdessä muiden toimijoiden kanssa osallistumalla aktiivisesti alueellisiin ja valtakunnallisiin harjoituksiin. 

Paikallispuolustusharjoitus kehityksessä mukana

Teknologian kehitys ja yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat suoraan varautumistarpeisiin, eikä varautuminen ole koskaan yksiselitteistä. Kaupungin on mukauduttava ja pysyttävä ajan hermolla.  Tälläkin hetkellä on käynnissä Salo 21 -paikallispuolustusharjoitus, jossa harjoitellaan paikallisten henkilöiden toimimista heidän omalla alueellaan. Harjoituksen aikana päästään myös testaamaan ja kehittämään yhteistyötä kaupungin, sekä eri viranomaisten välillä. Salon kaupungin työntekijätkin pääsivät kehittämään osaamistaan harjoituksen aikana, kun Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjesti koulutuksen kyberturvallisuudesta. Kyberturvallisuuden uhkiin varautuminen on tätä päivää ja suuri tekijä paikallisturvallisuuden luomista. Koulutus piti sisällään erilaisia asioita kyberturvallisuuden viitekehyksessä, kuten uhkien tunnistamista, kybervarautumista ja lopulta kyberpoikkeamasta toipumistakin. 

Turvallisuus lähtee yksilöstä

Yksittäisillä asukkaillakin on paikallisturvallisuuden luomisessa merkityksellinen rooli. Omalla varautumisella on paitsi mahdollista olla osa kaupunginlaajuista valmiusastetta, myös luoda henkilökohtaista turvallisuudentunnetta. Mieli on levollinen, kun tietää että henkilökohtainen varautuminen on kunnossa. Salon kaupungin huolellisesta varautumisesta ja harjoittelusta on hyödytty myös koronavirustilanteen aikana. Kriisitilanteiden jälkeen varautuminen ei myöskään lopu, vaan niistä saaduilla opeilla voidaan kehittää varautumista tulevaisuutta varten. Paikallisturvallisuuden rakentaminen on jatkuvaa työtä, joka ei tule koskaan loppumaan. Salon kaupungissa yksittäinen asukas voi kuitenkin olla levollisin mielin, sillä kaupunki on varautunut hyvin monenlaisiin poikkeustilanteisiin.

´