Hyppää sisältöön

Kommendörens för armén, generalmajor Petri Hulkkos blogg:
Erfarenheten är den bästa läraren – Usus magister est optimus

Armén
28.11.2017 16.30
Nyhet

Många visdomar är gamla och universella. Bakom dem ligger långvarig erfarenhet som det inte finns något behov av att ifrågasätta. En av dessa visdomar är den sanning som yttrades av humanisten Marcus Tullius Cicero under Romarrikets tider: ”Usus magister est optimus”, alltså ”erfarenheten är den bästa läraren”. Det råder inget tvivel om detta.

Skolning, utbildning eller undervisning? Det förargar många människor om man i fråga om soldaters lärande talar om skolning i stället för utbildning eller undervisning. Deras argument är att hundar skolas och människor utbildas eller undervisas. Oberoende av hur man ser på saken är båda förenade med ett inlärningsresultat. I egenskap av husse till en tjänstehund tycker jag att renlärig skolning av hundar fungerar som ett gott exempel för den militära utbildningen. Många upprepningar och mycket beröm då man lyckas, och inget straff för felaktigt utförande. Även människan lär sig praktiska färdigheter på detta sätt. Beröm då man lyckas ökar viljan att lära sig. Man ska inte bestraffa för fel, varken en hund eller en människa. Man lär sig alltid av sina fel: Per aspera ad astra - genom svårigheter till framgång.

Övningen Uusimaa 17 är ett gott exempel på en relativt stor krigsövning, där teori förenas med praktik och trupperna blir mästare genom att öva. Försvarsmaktens nuvarande utbildningsrytm har gjorts sådan att den möjliggör ordnandet av stora krigsövningar på ett kostnadseffektivt sätt i början av sommaren och vintern. Bra så, eftersom förhållandena under de båda tidpunkterna avviker helt från varandra. Vid den första tidpunkten råder oändligt ljus och vid den andra djup polarnatt. Prestationsförmågorna kan övas på ett lysande sätt i extrema förhållanden.

Olika vapenslag, försvarsgrenar och myndigheter öva till kan tillsammans bara vid stora krigsövningar. I synnerhet i den snabbt föränderliga säkerhetsmiljö som råder idag är detta nödvändigt. Summan av många aktörers prestationsförmågor är alltid större än antalet sammanräknade individer. Krigsaktioner är i allra högsta grad ett lagspel, där skickliga individer kan och får visa sin förmåga.

Övningar som Uusimaa 17 skapar en god och stabil grund att tillsammans lära sig att använda alla försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor. De tre försvarsgrenarna, armén, marinen och flygvapnet, använder sig av prestationsförmågor med stöd av försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor. Man gör upprepningar, eftersom det också görs många fel, som man tar lärdom av. På så sätt skapas vinnare, med vilkas hjälp fosterlandet kan försvaras även under dess andra självständiga århundrade.

Just på tröskeln till självständighetens hundraårsjubileum finns det ingen större fest för en soldat än att få öva försvaret av fosterlandet. Detta ger oss alla en tryggad och säker framtid i ett självständigt Finland.

 

Generalmajor Petri Hulkko
Kommendör för armén

 

Följa bloggen här (på finska).