Osiot
Valikko
Maavoimat
FI

Kehä 19 -paikallispuolustusharjoituksen keskiössä on yhteistoiminta muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Kaartin jääkärirykmentti 7.3.2019 14.57
Tiedote

Pääkaupunkiseudulla käydyt paikallispuolustusharjoitukset ovat painottuneet etsintä- ja kiinniottotehtäviin sekä kohteen- ja henkilönsuojaustehtäviin, joita on harjoiteltu yhteistoiminnassa muun muassa poliisin ja Yleisradion kanssa. Yhteistoiminnan jatkuvalla harjoittelulla varmistetaan vaativien virka-aputehtävien sujuva toteutuminen.

Kaartin jääkärirykmentin johtaman Kehä 19 -paikallispuolustusharjoituksen harjoittelukohteet ovat sijoittuneet pääkaupunkiseudulle Helsingin ja Vantaan alueille. Harjoittelualueet pääkaupunkiseudun kaupunginosissa ovat luontevia, sillä Kaartin jääkärirykmentin päätehtävänä on kouluttaa taisteluun rakennetulla alueella erikoistuvia joukkoja pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan puolustamiseen sekä tukea muita viranomaisia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa.

Sotilaspoliisit vartioivat Yleisradion portilla

Kaupunkilaisille paikallispuolustusharjoitus on näkynyt rynnäkkökivääriä kantavina maastoasuisina sotilaina sekä armeijan ajoneuvoina monille tutuilla kotikulmilla. Harjoituksia on käyty kuluneen viikon aikana Yleisradion tiloissa, vanhoilla tehdasrakennuksilla, raitiovaunuvarikoilla, tunneliverkostoissa ja jopa kerrostaloasunnoissa. Poliisin kanssa yhteistyötä on harjoiteltu antamalla virka-apua vaarallisen henkilön kiinniottotehtävissä. Säännöllisillä viranomaisyhteistyöharjoituksilla harjaannutetaan sekä poliisin että Kaartin jääkärirykmentin henkilöstön osaamista vaativien virka-aputehtävien antamisessa ja toteuttamisessa. Kaartin jääkärirykmentillä on valmius tukea muita viranomaisia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa niin normaali- kuin poikkeusolojen aikana.
 

Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa kuuluu Ylen varautumisvelvoitteisiin

Kaartin pataljoonan sotilaspoliisikomppanian yksi keskeisimmistä kohteensuojauksen tehtävistä harjoituksen aikana sijoittui Yleisradion toimipisteelle Pasilaan. Komppanian tehtävänä oli suojata alue ja varmistaa Yleisradion oman turvallisuusorganisaation kanssa poikkeusolojen aikaisen toiminnan jatkuminen mahdollisimman normaalisti ilman häiriöitä.

Yhteistyö Yleisradion kanssa ei ollut Kaartin jääkärirykmentille ensimmäinen kerta, vaan harjoituksia on tehty ennenkin. Sotilaspoliisikomppanian päällikkö kertoo yhteistoiminnan Yleisradion kanssa sujuneen erinomaisesti ja täyttäneen tavoitteet saada autenttinen ja hyvä harjoituskohde. Tämän lisäksi kyettiin myös tarjoamaan näkökulmia Yleisradion johdolle heidän päivittäisestä turvallisuustoiminnastaan.

Yleisradion valmiuspäällikkö Jyrki Guttorm kertoo Yleisradion varautuvan televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen myös poikkeusolojen aikana. - Huoltovarmuuskriittisenä organisaationa harjoittelemme säännöllisesti, valmiutta vähintään joka toinen vuosi. Osallistumme myös aktiivisesti muiden toimijoiden ja viranomaisten harjoituksiin, Guttorm kertoo.

Harjoitukselta Guttorm odottaa saavansa arvokasta tietoa Yleisradion turvallisuusjärjestelmistä. Hän mainitsee myös, että harjoituksen ohella saadaan muistutettua "yleläisiä" ihan tavallisista turvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten kulkuturvallisuudesta ja henkilötunnisteiden esilläpidosta.

Yleisradion valmiuspäällikkö

- Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa kuuluu Ylen varautumisvelvoitteisiin. Rauhanajan harjoitukset ovat hyvä tapa testata Ylen valmiuteen liittyviä toimintatapoja ja samalla voimme varmistua siitä, että meitä pystytään tarvittaessa suojaamaan myös kovassa tilanteessa. On siis myös meidän etumme, että erilaisia Ylen suojaamiseen liittyviä harjoituksia tuetaan, Guttorm täydentää.

Kehä 19 -paikallispuolustusharjoitus päättyy perjantaina 8.3.2019.