Hyppää sisältöön

Keihäs 18 -harjoituksen johtajalta tervehdys

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 7.12.2018 17.47
Tiedote

Keihäs 18 -harjoitus on joulukuussa kotiutuvien varusmiesten ja -naisten näytön paikka. Kaikki aiemmat taistelu- ja taisteluampumaharjoitukset ovat valmistaneet teitä toimimaan sodan ajan joukkona. Opetettujen perustaistelumenetelmien hallinta ja niiden soveltaminen kertovat paljon joukon suorituskyvystä. Nyt on aika näyttää joukkojen taistelutaito ja kyky täyttää vaativat taistelutehtävät yhdessä. Luotan siihen, että jokainen tekee parhaansa.

Harjoituksen keskeisenä teemana on puolustus- ja hyökkäystaistelujen johtaminen sekä aselajien välinen yhteistoiminta. Joukoille ja johtoportaille annetaan tilanteen mukaisia tehtäviä, joiden onnistunut toteuttaminen edellyttävät tiivistä yhteistoimintaa eri joukkojen ja johtoportaiden välillä. Pääosa joukoista on jo toiminta-alueellaan ja taistelutehtävissään. Viimeiset joukot saapuvat illan aikana. Harjoituksessa toimivat esikunnat ja komentopaikat ovat olleet toimintavalmiina jo aamusta alkaen. Harjoitus on alkanut hyvin.

Olosuhteet ja tehtävät tulevat haastamaan niin johtajat kuin miehistön. Muistutan siitä, että joukon johtaja vastaa sekä omasta että joukkonsa toimintakyvystä. Jokaisen on ymmärrettävä, että hyvin ja oikein toteutettu työ- ja palvelusturvallisuus luo edellytykset taistelutehtävien toteuttamiselle. Tehtävien huolellinen suunnittelu ja valmistelu sekä omien tehtävien osaaminen ovat perusta turvalliselle toiminnalle. Säilyttäkää maltti operaatioiden toteutusvaiheessa. Tarpeeton kiire ja hätäily johtavat vahinkoihin, jotka tositilanteessakin aiheuttaisivat kitkaa ja pahimmillaan vaarantavat koko operaation toteutuksen. Luotan teidän harkintakykyyn ja osaamiseen.

Harjoitus toteutetaan osin yksityisten omistamilla mailla ja tiestöllä. Käsken kaikkia harjoitukseen osallistuvia joukkoja ja erityisesti kouluttajia kiinnittämään huomiota maastoa ja puustoa säästävään toimintatapaan sekä kohteliaaseen käyttäytymiseen alueen asukkaita kohtaan. Mikäli vaurioita tapahtuu, niistä on välittömästi ilmoitettava harjoituksen johtoon. Ammuntaa on ehdottomasti vältettävä asutuksen läheisyydessä.

Sotilaat! Tukekaa taistelukavereitanne, säilyttäkää iloinen pilke silmäkulmassa ja selviätte haastavistakin tehtävistä. Johtajat, ottakaa paikkanne joukkonne kärjessä omalla esimerkillä, vahvalla asenteella ja kovalla ammattitaidolla. Toivotan kaikille mieliinpainuvaa ja turvallista harjoitusta.

KAARTI PÄÄLLE - YHDESSÄ VOIMA!

Harjoituksen johtaja

Prikaatikenraali Pasi Välimäki

Joukko-osasto Vekaranjärvi, Kouvola
´