Hyppää sisältöön

Keihäs 18 -harjoitus päätökseen - harjoituksen johtajan kiitos

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 11.12.2018 13.36
Tiedote

Keihäs 18 -harjoitukselle asetetut päämäärät saavutettiin. Johtajat ja joukot harjaantuivat vaativien taistelutehtävän toteuttamisessa ja aselajien välisessä yhteistoiminnassa.

Olosuhteet olivat haasteelliset monin eri tavoin. Tehtävistä ja  yllättävistä tilanteista selviäminen edellyttivät kaikilta aloitteellisuutta, sitkeyttä ja taistelutaitoa. Maastossa moni pääsi kokeilemaan rajojaan niin fyysisesti kuin psyykkisesti ja huomasi, että reippaalla ja positiivisella asenteella vaikeudet voitetaan.

Harjoitus osoitti, että joukot hallitsevat koulutetut perustaistelumenetelmät hyvin. Harjoitteissa saatiin aikaan riittävä määrä toistoja ja näin osaaminen parani koko harjoituksen ajan. Tehtävien toimeenpanonopeus kasvoi rutiinin kautta. Kertausharjoituksessa olleet reserviläiset ottivat haasteet vastaan ja joukot täyttivät tehtävänsä esimerkillisesti. Olen erityisen tyytyväinen joukkojen positiiviseen ilmeeseen ja asenteeseen, joka näkyi tekemisessä hienosti - jokainen teki parhaansa.

Johtajat ja esikunnat haastettiin vaativilla tehtävillä, joista selviäminen edellytti perustaitojen soveltamista ja tiivistä yhteistoimintaa eri johtoportaiden kesken - kovassa aikapaineessa. Esikunnissa ja komentopaikoilla palvelleet reserviläiset toteuttivat tehtävät kuin olisivat aktiivipalveluksessa. Motivaatio, osaaminen ja asenne tehtäviin oli aivan esimerkillistä.

Voin tyytyväisenä todeta, että joukkojen ja johtoportaiden suorituskyky on riittävä täyttämään poikkeusolojen tehtävät. Kiitän kaikkia harjoitukseen osallistuneita sitoutumisesta annettuihin tehtäviin ja positiivisesta asenteesta!

Toivotan kaikille turvallista kotimatkaa ja hyvää joulun aikaa,

harjoituksen johtaja,

Karjalan prikaatin komentaja prikaatikenraali Pasi Välimäki

KAARTI PÄÄLLE – YHDESSÄ VOIMA!

Joukko-osasto Vekaranjärvi, Kouvola
´