Hyppää sisältöön

Keskusteluja paikallispuolustuksesta -webinaarisarja alkoi

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 31.3.2022 11.44
Tiedote
Mika Hyytiäinen keskustelemassa paneelissa paikallispuolustuksesta.

Maavoimien tutkimuskeskuksen Keskusteluja paikallispuolustuksesta -webinaarisarja alkoi 23.3.2022 ja aiheena oli hybridisodan uhkien torjuminen paikallispuolustuksen näkökulmasta. Yksi alustajista oli eversti evp Mika Hyytiäinen.

Haminassa 23.3.2022 järjestettyyn webinaariin osallistui live streamin kautta noin 150 henkilöä, lisäksi paikan päällä RUK:n maneesissa oli noin 20 osallistujaa.

Yleisöllä oli mahdollisuus osallistua alustuksia seuranneeseen paneelikeskusteluun lähettämällä kysymyksiä ja kommentteja chatin kautta. Keskustelu kävikin vilkkaana osallistujien ja panelistien välillä koko tapahtuman ajan.

Ensimmäisenä alustajana esiintyi tekniikan tohtori, eversti evp, Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Mika Hyytiäinen. Hyytiäinen on erikoistunut hybridisodankäynnin ja paikallispuolustuksen tutkimiseen ja opettamiseen.

 

Toisena alustajana oli kapteeni Lauri Nieminen Maavoimien esikunnan koulutusosastolta. Nieminen on juuri valmistunut Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan Turvallisuus ja strateginen analyysi –maisteriohjelmasta filosofian maisteriksi. 

Hyytiäinen puhui alustuksessaan paikallispuolustuksen sijaan paikallisesta kokonaispuolustuksesta, jossa korostuu kaikkien yhteiskunnallisten toimijoiden rooli. Hän lähestyi aihetta dynaamisen kohdesuojauksen, arjen välineiden ja tilanneymmärryksen kautta.

Dynaaminen kohdesuojaus perustuu kykyyn muuttaa puolustajan resurssien käyttöä, paikkaa ja suojaamistapaa suhteessa toisiinsa. Tämä toimintamalli syntyy siitä, että puolustajalla ei ole riittävästi joukkoja suojaamaan jokaista kohdetta, vaan kohteet joudutaan priorisoimaan.
Priorisointi perustuu hyökkääjän toimintaan, jossa se valitsee kohteen sen tyypin mukaan, esimerkiksi sähkölaitoksen tai hallinnonkohteen. Kohteissa saatava vaikutus on suhteutettu kokonaisoperaation tavoitteeseen.

Puolustajan tavoitteena tulisi olla dynaamisesti hyökätä hyökkääjän suunnittelua vastaan lisäten suunnitelman toteutumisen epävarmuutta.

Hyytiäinen näkee arjen välineet paikallispuolustuksen johtamisen kannalta keskeisenä ratkaisuna. Arjen välineet ovat olleet tosiasiassa enemmän tai vähemmän epävirallisesti käytössä myös Puolustusvoimissa jo kauan. Hyytiäisen mukaan kyseessä on enemmän kokonaisuuden haltuun otto kuin täysin uuden kehittäminen.

Hän myös muistuttaa, että "arki" muuttuu merkittävin osin kahden kolmen vuoden välein. Tästä muutoksesta johtuen seurauksena voi olla, että aikaisemmin toiminutta toimintatapaa on muutettava.

Hyytiäinen korostaa paikallisen kokonaispuolustuksen yhtenä voimavarana kykyä muodostaa moniviranomaistilannekuva. Tilannekuvan muodostamiselle on luotu konsepti, jota on testattu ja harjoiteltu viranomaisharjoituksissa. Tämänkaltainen tilannekuva takaisi kaikille toimijoille yhtenäisen tilanneymmärryksen.

Lauri Nieminen toi puheessaan esiin turvallisuusympäristön muutoksen aiheuttamat haasteet nykyisenkaltaisesti organisoidulle paikallispuolustukselle. Turvallisuusympäristön muutosnopeus, uhkien kompleksisuus ja nyky-yhteiskunnan uudet haavoittuvuudet mahdollistavat vaikuttamisen, jota nykyjärjestelyillä on vaikea havaita, ennaltaehkäistä tai torjua ja toipuminen niiden vaikutuksista on haastavaa. 

Nieminen korosti, että paikallispuolustuksen kehittäminen vastaamaan turvallisuusympäristön muutoksen asettamiin haasteisiin on monialainen kokonaisuus, joka edellyttää eri alojen yhteispanosta. Hänen mukaansa paikallispuolustuksen kehittämisen voidaan nähdä olevan kustannustehokas tapa tulevaisuuden moninaisiin turvallisuusuhkiin ja erityisesti hybridiuhkiin vastaamisessa.

Webinaariin kuuluu myös paneelikeskustelu, jossa yleisö voi kysyä ja keskustella alustajien kanssa.

Pääosa paikallispuolustuksen joukoista ja kyvyistä on kuitenkin uhkan mukaan skaalautuvan perustamisjärjestelyn lopputulema, mutta hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi tarvittaisiin jatkuvasti käytössä olevia kykyjä ja organisaatiorakenteita, joihin kuuluisi laaja-alaisesti toimijoita yhteiskunnan kaikista turvallisuusorganisaatioista. 

Dynaamisella, kompleksisiin turvallisuusympäristön haasteisiin vastaamaan kykenevällä paikallispuolustuksella on tulevaisuudessa mahdollista varautua myös ennakoimattomiin ja ennalta arvioimattomiin tilannekehityksiin. Paikallispuolustusta hyödyntävällä, eri turvallisuustoimijoita yhdistävällä kokonaisturvallisuuden mallilla on mahdollista ylläpitää Suomen turvallisuutta turvallisuustilanteen muutoksessa.

Kuvassa Maasotakoulun yhteysupseeri Etelä-Karjalan maakuntajoukoista menossa pelastuslaitoksen joukkojen luo Etelä-Karjala 22-paikallispuolustusharjoituksessa maaliskuussa 2022. Kuva: Taistelukamera /Puolustusvoimat / Samuli Haapala

Maavoimien tutkimuskeskuksen järjestämän paikallispuolustuksen kehittämiseen liittyvän webinaarisarjan tavoitteena on mahdollistaa vuoropuhelu Puolustusvoimien henkilöstön, viranomaisten, reserviläisten ja maanpuolustukseen osallistuvien järjestöjen välillä.

Keskusteluja paikallispuolustuksesta -webinaarisarjassa jaetaan tietoa paikallispuolustuksen kehitystrendeistä toimijoiden kesken, samalla ideoiden yhteistyömahdollisuuksia uusista näkökulmista. Omat mausteensa paikallispuolustukseen ovat tuoneet alkuvuoden 2022 tapahtumat ja muutokset globaalissa turvallisuusympäristössä, sekä kansallisen turvallisuuspolitiikan uudelleenasemoinnista virinnyt keskustelu.

Webinaarisarja käsittää kuusi tapahtumaa, joista kolme on avoinna kaikelle yleisölle, kaksi Puolustusvoimien omalle henkilöstölle sekä yksi viranomaisille ja Puolustusvoimien yhteistyökumppaneille.

 

Webinaarisarjaa isännöi Maavoimien tutkimuskeskuksen johtaja, everstiluutnantti Jukka Saarela (kuvassa) toimien samalla keskusteluosuuksien päämoderaattorina.

Tapahtumien alustajiksi on valikoitunut alansa huippuosaajat Puolustusvoimista ja eri organisaatioista. Alustuksiensa lisäksi he osallistuvat webinaarin päättävään paneelikeskusteluun ja johdattelevat yleisön paikallispuolustuksen kehittämisen ytimeen.

Webinaarisarja käynnistyi 23.3.2022 järjestetyllä tilaisuudella, jonka aihepiiri rakentui paikallispuolustuksen roolin ja tehtävien tarkastelun ympärille muuttuvassa turvallisuusympäristössä sekä hybridisodankäynnin uhkien torjumiseen paikallispuolustuksen keinoin.

Kuvassa Lappeenrannan kaupungin turvallisuuspäällikkö Ari-Pekka Meuronen keskustelemassa paikallispuolustuksesta. Taustalla erikoistutkija Tatu Tahkokallio Maavoimien tutkimuskeskuksesta.

Toisessa tapahtumassa huhtikuussa edetään tarkastelemaan paikallispuolustusta kehittyvän viranomaisyhteistyön näkökulmasta. Kolmantena vuorossa on toukokuussa Puolustusvoimien henkilöstölle kohdennettu paikallispuolustuksen kokoonpanoihin, taistelutekniikkaan ja käyttöperiaatteisiin sekä konsepteihin liittyvä webinaari. (Nämä tapahtumat ovat avoimia vain PV:n henkilökunnalle, viranomaisille, kuntien edustajille ja PV:n kumppaneille.)

Kuvassa webinaarin chat-moderaattorit seuraavat keskustelua.

Webinaarisarja jatkuu 15.6.2022 järjestettävällä, kaikille avoimella tapahtumalla, jossa huippuluennoitsijoiden toimesta paikallispuolustusteemaa käsitellään reserviläisten osallistamisen, osaamisen kehittämisen ja hyödyntämisen, reserviläispolun sekä paikallistuntemuksen näkökulmista. Tapahtuman alustuksista vastaavat kärkiosaajat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä ja Pääesikunnan vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ohjaavalta taholta.

Syksyllä 2022 on odotettavissa kaksi tapahtumaa, joista ensimmäinen järjestetään elokuun 25. päivä ja aiheena on aselajien paikallispuolustus. Tapahtuma on suunnattu Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstölle ja alustajina toimivat Maavoimien tutkimuskeskuksen Maataistelukeskuksen tutkimusalajohtajat.

Tapahtumasarja päättyy kaikille avoimeen 15.9.2022 järjestettävään webinaariin aiheesta ”reserviläisten rooli kehittyvässä paikallispuolustuksessa”. Sarjan päättävän jakson alustajiksi saapuvat Puolustusvoimien koulutuspäällikkö sekä Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton johdon edustajat. 

"Paikallisjoukoista kehitetään tulevina vuosina koko Suomen kattava verkosto, joka toimii osana paikallista yhteisöä, lähellä kansalaista ja yhteiskuntaa". Maavoimien komentaja 18.10.2021

Webinaarisarja jatkuu ja vuonna 2023 ilmestyy kirja

Webinaarisarja on käynnissä 15.9.2022 asti ja yleisön tavoitettavissa on laadukas kattaus paikallispuolustuksen huippuasiantuntijoiden alustuksia ja keskusteluita. Maasotakoulu tulee julkaisemaan alustuksiin ja keskusteluihin pohjautuvan Keskusteluja paikallispuolustuksesta -julkaisun vuoden 2023 alkupuolella. 

Voit seurata keskustelua sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #PapuWebi.

Virittäydy siis paikallispuolustuksen keskustelutaajuudelle ja tuo näkemyksesi yhteiselle foorumille. Yhdessä ideoiden yhteistä suorituskykyä!

Tervetuloa mukaan, kaikille avoimet tilaisuudet:
ke 15.6.2022 klo 12.30-15.30: Reserviläisten osallistaminen, osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, reserviläisurapolku, paikallisuuden hyödyntäminen joukoissa. Ilmoittaudu ma 13.6.2022 klo 12 mennessä: [email protected] Ilmoita osallistutko ensisijaisesti paikan päällä vai etäyhteydellä. Saat liittymisohjeet sähköpostiisi.
to 15.9.2022 klo 18.30-20.30: Reserviläisten rooli kehittyvässä paikallispuolustuksessa. Ilmoittaudu ti 13.9.2022 klo 12 mennessä: [email protected] Ilmoita osallistutko ensisijaisesti paikan päällä vai etäyhteydellä. Saat liittymisohjeet sähköpostiisi.

Kirjoittajat: majuri Hanne Kiiskinen, majuri Ville Viljaranta, majuri Pasi Puhakka /Maavoimien tutkimuskeskus

Etelä-Karjalan maakuntajoukkoja paikallispuolustusharjoituksessa maaliskuussa 2022 Etelä-Karjala 22 -harjoituksessa. Kuva: Taistelukamera / Puolustusvoimat