Hyppää sisältöön

Kevätmyrsky hioi toimivan pioneeritiedustelujoukkueen

Maavoimat
Julkaisuajankohta 10.5.2019 15.03
Tiedote
Harjoituksen vanhin tarkastaa harjoitusjoukkoa Virossa Kevadtorm 19 -harjoituksessa

Viron Kevadtorm 19 -harjoitukseen osallistunut pioneeritiedustelujoukkue muodostettiin kolmesta pioneeritiedusteluryhmästä. Kukin harjoitukseen osallistuvista joukko-osastoista, eli Kainuun prikaati, Karjalan prikaati ja Porin prikaati, tuotti yhden ryhmän, johon kuuluvat varusmiehet saivat tiedustelukoulutuksen. Toiminnan tarkoituksena on yhteensovittaa tiedustelukoulutus valmiusyksiköiden osalta sekä tuottaa valtakunnallinen pioneeritiedustelujoukkue.

Sotilas seisoo rynnäkkökivääri rinnallaan auringossa, taustalla naamioitua kalustoa.Viron Kevadtorm-harjoitus tarjosi pioneeritiedustelijoille monipuoliset harjoitusolosuhteet, välillä oli aurinkoistakin.

Järjestyksessään kuudestoista Kevadtorm-harjoitus on viimeisiä huoltoja ja joukkojen siirtymisiä vaille ohi. Virossa harjoitellut ja toimintaansa hionut pioneeritiedustelujoukkue palaa Suomeen sopivasti äitienpäiväksi. Harjoituksesta saatiin paljon irti, vaikka mukana ollut joukkue ei ollut ehtinyt toimia pitkään yhdessä. Porin prikaatissa pioneerikouluttajana toimiva yliluutnantti Jari Ahoniemi kertoo pioneeritiedustelukoulutuksen alkaneen pääosiltaan saapumiserältä 1/19, mutta Karjalan prikaatissa toimintaa käynnistettiin tietyiltä osin jo 2/18-saapumiserässä.
– Koulutus on edennyt niin, että kaikille kolmelle ryhmälle pidettiin Säkylässä kahden viikon yhtenäiskoulutusjakso, jonka päätteeksi ryhmistä muodostettu pioneeritiedustelujoukkue lähti Viroon Kevadtorm -harjoitukseen testaamaan joukkueen kokoonpanoa ja toimintatapoja kansainvälisessä ympäristössä.
Syy Viron pääsotaharjoitukseen osallistumiseen löytyy Ahoniemen mukaan varsin käytännön tasolta:
– Täältä löytyi hyvä harjoitus, jossa saimme suorittaa erikoiskoulutuskaudelle kuuluvaa koulutusta. Päästiin harjoittelemaan niitä asioita, joita aselajijohto meiltä edellyttää ja vaatii.

Kaksi sotilasta tutkii karttaaYliluutnantti Ahoniemi (vas.) ja Kevadtormissa harjoitusjoukon toimiva johtaja ylikersantti Määttä suunnittelutyössä.

Yhtenevistä lähtökohdista kansainväliseen toimintaympäristöön

Suomalainen pioneeritiedustelujoukkue kuului Kevadtormissa virolaisjohtoiseen pioneeripataljoonaan, jossa toimi myös puolalainen tiedusteluryhmä. Lähes kahden viikon ”kevätmyrsky” tarjosi suomalaisille monikansallisen kehyksen sekä runsaasti koulutusta. Mukana olleet varusmiehet kokivat harjoituksen mielekkääksi ja se näkyi joukkueen suorituksessa. Myös toimiminen englannin kielellä helpottui varusmiesten mukaan harjoituksen edetessä.

Sotilaat tutkivat karttaa maastoauton perässä, taustalla naamioverkkoa.
Alikersantti Männistö (vas.) ja upseerikokelas Satomaa (kesk.) saavat käskyt joukon seuraavaa tehtävää varten.

Alikersantti Männistö Porin prikaatista kuvailee joukkueen löytäneen yhteisen sävelen heti yhtenäiskoulutusjakson aikana.
– Vaikka ei toisia oppinut heti kahdessa viikossa tuntemaan, niin meillä oli sama lähtötaso ja olimme tehneet samoja tehtäviä. Ja, kun kaikki olivat motivoituneita ja toimineet samalla kaavalla, oli helppoa pistää homma yhteen.
Vaikka Kevadtormissa varusmiehet tekivät samoja harjoitteita kuin kotivaruskunnissakin, täällä pioneeritiedustelujoukkueen suorituskykyyn vaikuttivat erityisesti sen jäsenten toimintakyky ja tekemisen mielekkyys. Männistö näkee oman toimintakyvyn ylläpidon pitkäkestoisessa harjoituksessa luonnollisena osana päivittäisiä toimia.
– Monesti auttoi, kun meni telttaan ja pisti kamiinan päälle ja nukkui aina, kun pystyi. Myös nesteen riittävä juominen ja syöminen piti muistaa. Tällaisessa harjoituksessa valmiutta täytyi pitää yllä kokoajan ja asennoitua oikein.
Kokelas Satomaa Kainuun prikaatista on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa joukkuetta tiivisti myös se, etteivät erot varusmiesjohtajien ja miehistön välillä olleet tietomäärissä niin isoja.
– Pioneeritiedusteluhommissa lähdettiin samoilta viivoilta, mutta jo tämän harjoituksen myötä kehityttiin huimasti. Täällä meidän tekemät hommat saivat eri tavalla painoarvoa, sillä pataljoonan ja prikaatin esikunnassa liikuteltiin meidän keräämän tiedon perusteella isoja joukkoja. Kyllä tässä tunsi, että omalla työllä on merkitystä.
Sekä Männistö että Satomaa kokivat, että harjoituksesta teki erityisen se, että mukana oli konkreettinen vastapuoli.
– Kyllä täällä halusi suojata ja suunnitella oman toiminnan ihan eri tavalla, kun muisti vastapuolen joukkojen olemassaolon ja näki liikkumista ihan lähialueilla.

Perävaunullinen auto sekä panssarivaunu rampillaPioneeritiedustelujoukkueen ryhmähenki näkyi myös harjoituksen päätteeksi ajoneuvojen pesupaikalla - tehtävien jako sujui ongelmitta, pesulinjasto liikkui ja puhdasta tuli ripeää tahtia.

´