Hyppää sisältöön

Kirves 19 -harjoitus toteutetaan Rovajärvellä

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 23.5.2019 8.39
Tiedote

Kirves 19 -harjoitus toimeenpannaan pääosin Rovajärven harjoitusalueella 25.5.-7.6.

Harjoitus on Maavoimien aselajien ja suorituskykyjen harjoituskokonaisuus, jossa harjoitutetaan eri johtamistasoja sekä aselajien välistä yhteistoimintaa.

Harjoitus sisältää ampumaharjoitus- ja taisteluharjoitusvaiheen. Ammuntojen osalta harjoituksessa toteutetaan varusmiesten joukkokoulutuskauden epäsuorantulen ja jalkaväen ammunnat.

Kirves 19 -harjoituksen ampumavaiheeseen liittyen Maasotakoulu johtaa alueella Nordic Artillery Exercise (NAX19) -harjoituksen, jonka tavoitteena on harjoitella ja kehittää yhteistoimintaa ja yhteisen tulenkäytön osaamista pohjoismaisessa toimintaympäristössä. NAX19 harjoitukseen osallistuu ruotsalainen harjoitusjoukko A9 Tykistörykmentistä 35 henkilöllä ja kahdella 155 mm Archer -tykistöajoneuvolla.

3.-7.6.välisenä aikana harjoitukseen liittyy lentotoimintaa yhdellä NH90-kuljetushelikopterilla ja kahdella MD500-kevythelikopterilla.

Pioneeriaselajin koulutukseen liittyen pioneerikomppania harjoittelee suluttamista Rovaniemellä Jätkänkynttilän ja Ounasjoen silloilla 31.5.-1.6. Toiminnalla ei ole vaikutusta ajoneuvoliikenteeseen.

Harjoituksen johtaa Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraali Tuomo Repo ja siihen osallistuu eri vaiheissa yhteensä noin 4 000 henkilöä ja tuhat ajoneuvoa pääasiassa Kainuun prikaatista ja Jääkäriprikaatista.

Marssit

Osallistuvien joukkojen kalusto ja henkilöstö siirtyvät harjoitukseen seuraavasti:

  • Kajaanista kalustojunilla ja linja-autokuljetuksin 28.-31.5. ja 3.6.
  • Sodankylästä moottorimarssina ja linja-autokuljetuksin 25.-27.5. ja 3.-4.6.
´