Hyppää sisältöön

Komentaja tarkasti Rauma 21 -harjoituksen

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 7.9.2021 19.15
Tiedote
Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen keskustelee Rauma 21 -paikallispuolustusharjoitukseen osallistuvien viranomaisten ja sotilaiden kanssa Rauman satama-alueella.

Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen tarkasti paikallispuolustusharjoituksen Raumalla. Harjoituksen alkuvaiheen painopisteenä on viranomaisten välinen yhteistyö tilanteissa, joissa yhteiskuntaan pyritään vaikuttamaan laaja-alaisesti.

Rauma 21 -paikallispuolustusharjoitusta on kehitetty alusta alkaen yhteistoiminnassa Rauman kaupungin, Lounais-Suomen poliisilaitoksen, Länsi-Suomen merivartioston, Tullin, Satakunnan pelastuslaitoksen, Satasairaalan, Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin, Säteilyturvakeskuksen ja Suomen Punainen Ristin kanssa.

- Vastaamme voi tulla tilanteita, jonka ratkaisemiseen eivät yhden viranomaisen toimivaltuudet riitä, kenraali Kivinen sanoi.

- Edelleen viranomaisten välistä yhteistyötä tarvitaan jo haasteiden ennaltaehkäisemiseen niiden ratkaisemisen lisäksi.

Viranomaisyhteistyön lisäksi harjoitellaan sotilaallista paikallispuolustusta. Mukana on osaharjoituksen mukaan lukien yhteensä noin 900 sotilasta, joista 700 Rauman alueella. Porin prikaatin, Uudenmaan prikaatin ja Rannikkolaivaston varusmiesten lisäksi mukana on Porin prikaatin toiminta-alueen paikallispataljoonia. Moni harjoituksen reserviläisistä on aktiivisesti mukana myös Maanpuolustuskoulutuksen vapaaehtoisissa harjoituksissa.

- Nykyään paikallispuolustuksen merkitys on kasvanut, koska nopeissa tilanteissa potentiaalia on pystyttävä käyttämään tehokkaasti, komentaja toteaa.

- Vapaaehtoisella maanpuolustuksella on iso rooli paikallispuolustuksessa ja siihen osallistuvat käyttävät vapaa-aikaansa tekemällä erittäin tärkeätä työtä.

Kenraali Kivinen oli tarkastuksen jälkeen tyytyväinen näkemäänsä ja kuulemaansa.

- Harjoitus oli hyvin suunniteltu kokonaisuus ja siinä oli mukana monipuolisia viranomaistilanteita, hän kiittää.

- Oli helppo havaita, että harjoitusjoukoilla oli erinomainen henki ja mielialat korkealla.

Kuvassa keskellä Puolustusvoimain komentaja kenraali Kivinen ja hänen seurassaan paikallispuolustusharjoitus Rauma 21:ssä mukanaolevia viranomaisia ja sotilaita.
Rauman sataman alue on harjoituksen pääaluetta ja siellä käytiin läpi myös moniviranomaisyhteistyötä. Satama-alueella työskentelee monia viranomaisia, joiden saumaton yhteistyö on poikkeustilanteissa välttämätöntä.
´