Hyppää sisältöön

Komentajan valapuhe Suomussalmella

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 7.2.2020 16.41
Tiedote

Äänentoiston petettyä valakentällä jäi prikaatikenraali Tuomo Revon valapuhe kuulematta. Puhe on kokonaisuudessaan tässä.

Alokkaat!

Olette juuri vannoneet sotilasvalan läheistenne läsnä ollessa, kokoontuneen Kainuun jääkäripataljoonan sekä Kainuun prikaatin arvokkaan ja uskollisuutta symboloivan lipun edessä. Vannoitte valanne sotahistoriastaan kuuluksi tulleella Suomussalmella. Täällä Suomussalmella ja läheisellä Raatteentiellä käytiin Talvisodassa ratkaisevia torjuntataisteluita heti sodan puhjettua. Nämä torjuntavoitot viitoittivat tietä Talvisodan ihmeelle, jonka ansioista Suomi säilytti määrältään ylivoimista vihollista vastaan tärkeimpänsä eli itsenäisyytensä.

Suomussalmen ja Raatteentien torjuntavoitot olivat mahdollista vain aloitteellisen ja yllättävän taktiikan ja taistelijoiden vankkumattoman maapuolustustahdon johdosta. Kovassa pakkasessa ja lumisessa metsässä taistelleet suomalaiset sotilaat hyödynsivät omat osaamisalueensa loistavasti.

Yksi keskeinen ylivoimatekijä suomalaisilla oli hiihtotaito. Hiihtotaidon johdosta lumipukuiset suomalaiset kykenivät pieninkin osastoin iskemään vihollisen syvyydessä ja sivustoissa siten, että teihin sidottu ja huonosti henkilökohtaisella vaatetuksella ja varusteilla valjastettu hyökkääjä joko tuhottiin tai pakotettiin perääntymään.

Suomussalmen ja Raatteentien taistelut ovat osa Suomen kunniakasta sotahistoriaa, jota on syytä muistaa erityisesti tänä vuonna, kun talvisodasta tulee kuluneeksi 80 vuotta. Kainuun prikaati kunnioittaa Talvisodan 80-vuotismuistoa järjestämällä Kainuun jääkäripataljoonan vakuutus- ja valatilaisuuden Suomussalmella. Talvisodan suomalaista sotilasta kunnioitamme lumipukuun pukeutumalla, katselmuksen suksin toteuttamalla ja kohta ohimarssin hiihtäen. Lisäksi on niin, että hiihtotaito on edelleen Kainuun jääkäreille tärkeä taito.

Alokkaat,

Itsenäisen Suomen sotilasvalalla on yli 100-vuotiset perinteet. Nykymuotoinen sotilasvala vannottiin ensimmäisen kerran, kun lähes tuhat suomalaista jääkäriä vannoi sen helmikuussa 1918 koulutuksensa päätteeksi Saksassa juuri ennen Suomeen palaamistaan.

Suomen puolustus on perustunut asevelvollisuuteen koko itsenäisyytemme ajan. Vuoden 1919 kansalaissodan jälkeen asevelvollisuudesta säädettiin ensin väliaikainen laki ja myöhemmin vuonna 1922 pysyvä laki. Asevelvollisuus on Suomen puolustuksen kulmakivi nyt ja myös tulevaisuudessa. Olkaa ylpeitä asevelvollisuudestanne ja palveluksestanne isänmaamme hyväksi.

Sotilasvala edellyttää teiltä sotilaina uskollisuutta ja kuuliaisuutta Suomen kansaa ja sen valtiojohtoa kohtaan. Sotilasvalan merkitys on tiivistetysti siinä, että vannoessaan valan suomalainen sotilas tekee sopimuksen itsensä kanssa ja lupaa tehdä kaikkensa maamme puolustamiseksi. Sotilasvala punnitaan lopulta tilanteessa, jolloin yksilö ja kansallinen olemassaolo ovat uhattuina. Tätä emme tietenkään toivo.

Puolustusvoimien olemassaolon tarkoitus - missiomme - onkin ennaltaehkäistä sotilaallisen voiman käyttö maatamme kohtaan. Me sotilaat olemme olemassa siksi, ettei sotaa enää koskaan tulisi.

Jokainen Suomen kansalainen on perustuslakimme mukaan velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään. Antamanne lupaus velvoittaa. Sotilaan tulee tunnollisesti suorittaa hänelle kuuluvat tehtävät. Sotilaan on pyrittävä parhaansa mukaan omaksumaan koulutuksessa opitut tiedot ja taidot sekä ylläpitämään osaamistaan ja toimintakykyään myös varusmiespalveluksen jälkeen reservissä.

Sotilaina olette velvollisia noudattamaan sodan oikeus-, turvallisuus- ja voimankäyttösääntöjä. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset, velvoitteet ja oikeudet koskevat myös sotilaita. Me emme hyväksy epäasiallista käytöstä - sellaiselle meillä on nollatoleranssi.

Onnittelen teitä tämän asevelvollisuuden virstanpylvään saavuttamisesta. Valan tehtyänne liitytte edeltävien sukupolvien muodostamaan katkeamattomaan ketjuun, joka on turvannut maatamme. Uskon, että tulette muistamaan valanne koko elämänne.

Itsenäisessä Suomessa saamme erityisesti kiittää sotiemme veteraanisukupolven uhrauksia itsenäisyytemme säilyttämiseksi. Me tämän päivän sotilaat vaalimme veteraanien perintöä sitoutumalla sotilasvalan- ja vakuutuksen velvoitteisiin. Päivittäinen tehokas ja laadukas toiminta on meidän tapamme kunnioittaa itsenäistä Suomea ja veteraanisukupolvien uhrauksia yhteiskuntamme hyväksi. Teemme sen mielellämme ja kunnioittavin mielin.

Onnittelen myös teitä kaikkia sotilaittemme läheisiä ja kiitän teitä kaikesta tuesta ja ymmärryksestä, jota olette sotilaallenne palveluksen alussa antaneet. Toivon tuen jatkuvan palveluksen loppuun saakka.

Alokkaat, palvelusaikanne alussa teistä on käytetty nimitystä alokas, aloittelija. Kainuun prikaatin komentajana nimitän nyt teidät sotamiehiksi. Sotamiehinä teistä käytetään tästedes aselajikohtaisia arvoja.

ASENTO, nimitän teidät  jääkäreiksi.

Joukko-osasto Kajaani
´