Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Maavoimat

Korona-ajasta on saatu hyviä kokemuksia koulutukseen

Maavoimat 23.10.2020 12.12
Uutinen
Kuva, jossa neljä varusmiestä polviasennossa sekä kuva koronaviruksesta oikeassa alareunassa.

Koronaviruspandemia on asettanut uudenlaisia vaatimuksia myös Puolustusvoimien toimintaan ja asevelvollisten koulutukseen. Vaikka aika onkin ollut haastavaa, poikkeuksellisista menetelmistä on löydetty myös paljon hyviä puolia. Nähtäväksi jää, voidaanko korona-aikana opittuja uusia koulutusmenetelmiä hyödyntää tulevaisuudessakin.

Puolustusvoimat on osallistunut koronaviruksen torjumiseen osana yhteiskuntaa. Valtakunnallisella tasolla näkynyt toimi oli Puolustusvoimien antama virka-apu Uudenmaan eristämisessä keväällä. Varusmiehille ja kantahenkilökunnalle on tullut tutuksi 2+2+2-rotaatio, jossa varusmiesten palvelusjaksot jaksottuvat kuuden viikon sykleihin: neljä viikkoa vietetään palveluksessa ja kaksi vapaalla. Palvelusjaksosta kaksi viikkoa vietetään maastossa ja kaksi kasarmilla.

Kuva majuri Helasesta Odottamattoman hyviä tuloksia

Koronaviruksen asettamista rajoitteista ja vaatimuksista huolimatta varusmieskoulutuksen tulokset ovat olleet positiivisia.

Majuri Olli Helanen (punaiset kauluslaatat) toimii Maavoimien esikunnassa asevelvollisten koulutustiimin johtajana. Helanen kertoo, että koulutus on ollut 2+2+2-rotaation myötä intensiivisempää ja antanut jopa aiempaa parempia tuloksia.

– Kun harjoitellaan neljä viikkoa ja ollaan vapaalla kaksi viikkoa, on selkeästi aikaa keskittyä huolellisesti sekä koulutukseen että vapaa-aikaan, Helanen perustelee.

Maavoimien koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Timo Hänninen kertoo, että kouluttajatkin ovat ottaneet muutokset hyvin vastaan.

– Varusmiesten vapaajaksoja on käytetty henkilökunnan jatkokouluttamiseen. Koulutuskausiin on myös pystytty valmistautumaan paremmin pitkien vapaiden aikana, Hänninen kertoo.

Henkilökohtaiset kokemukset vaihtelevat kuitenkin paljon, ja osa kouluttajista on kokenut rotaatiojärjestelmän henkisesti kuluttavaksi.

– Uudessa tilanteessa ja koulutuksen uusissa järjestelyissä erityisesti viikonlopputyö on lisääntynyt ja tämä on tuonut tietynlaisia rasitteita. Osa kouluttajista on kuitenkinkin pitänyt muutoksia vastaavasti positiivisina, toteaa Helanen.

Varusmiehet ovat olleet tyytyväisiä

Koronakriisin aikana on jouduttu rajoittamaan varusmiesten sosiaalista kanssakäymistä toistensa ja läheistensä kanssa. Esimerkiksi perinteistä läheistenpäivää ei voitu kesän saapumiserälle järjestää. Läheisten tapaaminen ja muut siviiliasiat onkin käytännössä hoidettu lomajaksoilla.

– Siviiliasioiden hoitaminen on nähdäkseni onnistunut. Virallisen asioinnin voi nykyään hoitaa sähköisesti ja muita asioita pitkillä palvelusvapailla, perustelee Hänninen.

Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi varusmiehet on jaettu kolmeen osastoon, jotka pidetään toisistaan erillään. Kun suuri joukko pienitään osastoihin, tulee varusmiesten toimia päivittäin aiempaa pienemmässä ryhmässä. Päivästä toiseen samojen ihmisten kanssa toimiminen parantaa joukon yhteishenkeä.

– Me-henki on Puolustusvoimissa ollut aina hyvä, mutta korona-aikana se on parantunut entisestään, Helanen tiivistää.

Sotilaskodit ovat toistaiseksi sulkeneet ovensa läheisille ja monissa varuskunnissa varusmiehillekin.

– Sotilaskodeissa käyntiä on ollut pakko tehdä osasto kerrallaan. Sotilaskotimme ovat kuitenkin osoittaneet tilanteessa erinomaisuutensa pystymällä tarjoamaan palveluitaan osastoittain, Hänninen jatkaa.

Varusmiehet kokevat koulutuksessaan samat rasitteet kuin kouluttajatkin mutta saavat palautua sotilaskoulutuksen rasituksista kahden viikon palvelusvapailla. Varusmiesten palaute järjestelyistä on ollut myönteistä.

– Kevään loppukyselyssä kävi ilmi, että kotiutuneet varusmiehet olivat erittäin tyytyväisiä kevään koulutukseen, vaikka siihen tehtiin isoja muutoksia. Positiiviseen palautteeseen on monia syitä: voi olla, että onnistuimme kouluttajina, mutta voi myös olla, että varusmiehet kokivat tekevänsä tärkeää työtä koronan torjumisen eteen, Hänninen kertoo.

Koulutusuudistus kättelee poikkeusjärjestelyiden kanssa

Koulutus 2020 on Puolustusvoimien laajamittainen koulutuksen modernisointiprojekti. Varusmieskoulutusta pyritään uudistamaan esimerkiksi lisäämällä merkittävästi sähköisten materiaalien käyttöä. Majuri Helasen mukaan koulutuksen jakaminen kursseihin on uudistuksen punainen lanka.

– Tavoitteena on kehittää kustannustehokkaasti koulutusta, välineitä ja menetelmiä. Ohjelman myötä kehitetään toimintakykyä ja harjoitustoimintaa sekä hyödynnetään aiempaa enemmän saatavilla olevaa teknologiaa, Helanen toteaa.

Ohjelman läpivienti on aloitettu tänä vuonna. Korona-aika on kuitenkin pakottanut ottamaan läpiviennissä tiettyjä seikkoja huomioon.

– Reitti ohjelman päämäärään on yhä sama, mutta meidän täytyy ottaa huomioon COVID19:n tuomat rajoitteet. Joissain tapauksissa, kuten koulutuksen jaksottamisessa, koronan asettamat vaatimukset ja Koulutus 2020 -ohjelman tavoitteet kättelevät, Helanen jatkaa.

Harjoitusta, hyötyä ja oppia tulevaan

Pandemian aiheuttaman kriisinkin keskellä Puolustusvoimat on jatkuvasti toimintavalmiina. Kevään virka-aputehtävä Uudenmaan eristämisessä oli Puolustusvoimien laajimpia virka-aputehtäviä koskaan. Everstiluutnantti Hänninen näkee eristyksen onnistuneen operaationa.

– Operaatio näytti meille, että suuren kriisin aikana pystymme tarjoamaan laajaa virka-apua Poliisille.  Se oli Puolustusvoimille erinomaisen käytännön tilaisuus harjoitella vakavia kriisitilanteita varten, Hänninen sanoo.

Toistaiseksi koko yhteiskunnan tulee toimia koronaviruksen asettamien ehtojen mukaan. Puolustusvoimissa pohditaan kuitenkin kaiken aikaa, millaisia korona-ajan poikkeuskäytäntöjä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Nähtäväksi jää, käytetäänkö rotatoinnin tyyppistä järjestelmää tulevaisuudessakin. Majuri Helasen mukaan Koulutus 2020 -ohjelman tuomia muutoksia otetaan entistä laajemmin käyttöön tulevaisuudessa.

– Koulutuksen jaksottelu ja kurssimuotoisuus on suuri muutos. Myös verkko-oppiminen korostuu. Näin suurta muutosta meillä ei ole vielä koulutuksessa ollut ja tämän eteen tehdään paljon työtä, Helanen toteaa.

Hännisen mukaan koronatoimet ovat ehkäisseet tavanomaisten kulkutautien leviämistä varuskunnissa.

– Koronatoimenpiteiden ansiosta vältyimme kevään kulkutaudeilta kuten flunssalta. Se oikeasti auttoi, kun lievästikään oireilevat varusmiehet eivät tulleet lomabussiin. Tällä tavalla toimitaan todennäköisesti tulevaisuudessakin, kertoo Hänninen.

Puolustusvoimat on suoriutunut kriisistä toistaiseksi hyvin ja katse onkin jo suunnattu kauemmas.

– Kevät osoitti, että olemme toimineet hyvin. Tulevaisuus näyttää kuinka hyvin toimimme jatkossa. Koronaa ei ole vielä kuitenkaan voitettu, jokaisen tulee tehdä kaikkensa taudin leviämisen hidastamiseksi, Hänninen päättää.