Hyppää sisältöön

Korona-arkea Porin prikaatissa

Porin prikaati
9.4.2021 14.27
Uutinen
Varusmiehiä helmikuisessa partiohiihtokilpailussa

Koronaturvallisen varusmiespalveluksen järjestäminen vaikuttaa paitsi koulutukseen, myös varusmiesten vapaa-aikaan ja henkilökunnan arkeen.

Porin prikaatissa on ympäröivän yhteiskunnan tavoin jo vuoden ajan tehty toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Koronaturvallisen arjen takaamiseksi toimintatapoja on jouduttu mukauttamaan, mutta samalla on pyritty turvaamaan mahdollisimman mukava arki varusmiehille.

Ruokailut ja sotilaskodin herkut olennainen osa arkea

Varusmiespalvelusta rytmittävät koulutuksen lisäksi esimerkiksi ruokailut ja vapaa-ajan aktiviteetit. Turvallisen palveluksen takaaminen on prikaatille tärkeintä ja varotoimet ovat tuottaneet tulosta, sillä Leijona Catering Oy:n viestintäpäällikkö Suvi Pitkäsen mukaan tähän mennessä ruokailuista ei ole aiheutunut Leijonan henkilöstölle ensimmäistäkään altistumista tai tartuntaa.

- Porin prikaatissa toimitaan Puolustusvoimien koronaohjeistusten mukaisesti ja teemme Leijonassa kaikkemme, että varusmiehet voivat ruokailla koronaturvallisesti. Yksi osasto syö ruokalassa, toinen maastossa ja kolmas on lomilla. On Leijonan ja Puolustusvoimien yhteinen tehtävä varmistaa, että jokainen varusmies saa vatsansa täyteen hyvää ja terveellistä ruokaa. Vuonna 2020 syötiin pääasiassa maastoruokia, mutta tammikuun saapumiserän saliruokailut ovat jo lisääntyneet merkittävästi. Keräämme aktiivisesti palautetta varusmiehiltä, ja heidän toivomiaan muutoksia onkin tehty esimerkiksi maastoruokalistoille, viestintäpäällikkö Pitkänen tiivistää.

Terveellisen ja monipuolisen ruoan lisäksi sotilaskodin munkit ja muut herkut ovat olennainen osa palvelusta. Varusmiehet kaipaavat normaalia pidempiin kiinnioloihinsa ymmärrettävästi sotilaskodin herkkuja vastapainoksi fyysiselle koulutukselle. Sotilaskotiauton lisäksi kivijalan päälle rakennettu tavallinen sotilaskoti palvelee maskiin varustautuneita varusmiehiä ja henkilökuntaa mukautetusti. Niinisalon sotilaskodista kerrotaan, että muutokset on otettu sielläkin hyvin ja ymmärtävästi vastaan, eikä huonoa palautetta järjestelyistä ole tullut. Myös Säkylän sotilaskodin johtaja Merja Lankinen kiittelee prikaatia selkeistä toimintaohjeista.

- Varusmiehet noudattavat sääntöjä mitä Porin prikaatilta tulee, samoin me. Käskyjen ansiosta ei tarvitse arpoa miten käydä ja se helpottaa huomattavasti. Viimeisimpänä muutoksensa sotilaskodista myydään vain ulos, eli paikan päälle ei voi jäädä istumaan. Noutoja pääsee suorittamaan vain yksi yksikkö päivässä, eli asiakasmäärä on pienentynyt huomattavasti. Olemme lähteneet poikkeusolojen vuoksi miettimään, miten voisimme palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Sotilaskotiauton lisäksi pian meiltä aukeaa ihan oikea nettikauppa Porin prikaatin varusmiehille, sotilaskodin johtaja Lankinen iloitsee.

Turvallista liikuntaa sisällä ja ulkona

Ruokailujen, herkuttelun ja fyysisen koulutuksen ohella varusmiehet haluavat rentoutua vapaa-ajalla liikunnan avulla. Varusmiehet pääsevät turvallisesti lenkille, nostelemaan puntteja ulos, sekä sään salliessa pian pelaamaan katukorista ja frisbeegolfia. Tämän lisäksi varusmiehillä on mahdollisuus käyttää sisäliikuntapaikkoja. Liikuntakasvatusupseeri kapteeni Topi Hellstenin mukaan tärkeintä onkin tarjota halukkaille mahdollisuus liikkumiseen.

- Perinteisiä tapahtumia on peruttu tai jouduttu muuttamaan eri muotoisiksi, mutta esimerkiksi helmikuussa järjestettiin partiohiihtokilpailu. Varusmiesten kerhotoiminta ja henkilökunnan ryhmäliikunta ovat tauolla, mutta yleisesti käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä siihen, että liikuntatilat on onnistuttu pitämään auki poikkeustilanteessakin, kapteeni Hellsten toteaa.

Niinisalon urheilutalon vahtimestarin Antti Annalan mukaan yksiköt varaavat oman vuoronsa etukäteen. 

-  Tällä hetkellä urheilutalolla on aamuisin henkilökunnan vuoro ja sen jälkeen urheilutalo on varattu yksiköiden vuoroille, jolloin oman yksikön vuorolla varusmiehet pääsevät liikkumaan. Urheilutalolla noudatetaan tällä hetkellä tiukasti turvavälejä, sekä käsidesin ja maskin käyttöä. Toimenpiteet on otettu hyvin vastaan, sillä kaikki ymmärtävät tilanteen vakavuuden. Vaikka tapahtumien määrää on vähennetty, positiivisesti ajateltuna olemme saaneet nyt hankittua enemmän materiaalia käyttöön. Sama efekti näkyy varmasti myös varusmiestoimikunnassa, vahtimestari Annala pohdiskelee.


Koulutusta karanteenissakin

Tavallisen arjen lisäksi prikaatissa on varauduttu altistumisiin ja tartuntoihin. Oireelliset, altistuneet ja tartunnan saaneet siirretään lepo-osastoihin korostetusti erilleen terveistä varusmiehistä. Lepo-osastoissa varusmiehet ovat tilanteesta riippuen esimerkiksi koronatestin tulokseen tai karanteenin päättymiseen asti. Lepo-osastoissa oireettomien arki ja koulutus jatkuvat niin normaalisti kuin mahdollista. 

Säkylässä sijaitseva harjoitustukikohta Camp Mauri on tullut monille tutuksi varusmiespalveluksen tai kriisinhallintakoulutuksen aikana. Tällä hetkellä Camp Mauri toimii kuitenkin yhtenä terveysaseman lepo-osastoista. Kuukausien vieriessä toiminta on kehittynyt ja muuttunut suurempien käyttäjämäärien vuoksi järjestelmällisemmäksi ja tehokkaammaksi. Osa karanteenissa olevista on yksikössään. Camp Maurissa on kuitenkin kymmeniä varusmiehiä, kaikki omissa osastoissaan. 

Maurin olosuhteet vastaavat pitkälti kasarmin olosuhteita. Varusmiesten arki muodostuu etäkoulutuksesta, pitäen kuitenkin sisällään esimerkiksi ruokailuja, koulutusta, siivouspalvelua ja muita arkisia asioita. Nykyisin merkittävä osa koulutuksesta tapahtuu tavallisestikin PVMoodlen kautta omalta älypuhelimelta käsin, ja näin koulutus on mahdollista myös Camp Maurista siinä missä yksikössäkin. Varusmiehet ilmoittautuvat Camp Maurissakin päivystäjälle, jos tahtovat mennä esimerkiksi suihkuun. Näin päivystäjä voi varmistaa, ettei kyseiseen osastoon kuuluvan varusmiehen suihkussa ole sillä hetkellä muita ja samalla vältetään tarpeettomat kontaktit varusmiesten välillä. Päivystäjän luukulta on mahdollista hoitaa myös muita asioita, sekä jättää soittopyyntöjä lääkinnän henkilöstölle ja Camp Maurin vääpelille.

Monipuolinen arki mahdollista Sotilaslääketieteen keskuksen ja Porin prikaatin yhteistyöllä

Kirjoitushetkellä Camp Maurin vääpelinä toimii kantahenkilökuntaan kuuluva kersantti Joonas Martikainen. Viikoittain vaihtuvan vääpelin tehtäviin kuuluvat samanlaiset asiat kuin kasarmeillakin, esimerkiksi huollon tehtävistä vastaaminen sekä varusmiespalveluksen sujuvuudesta huolehtiminen. Pyykinvaihto, ruokailut ja muut käytännön asiat hoituvat kätevästi vääpelin kautta. Ruokailuissa valmiiksi katetut tarjottimet jätetään ulos, joista ne käydään osastoittain johdetusti noutamassa.

- Kokoaikainen vääpeli on fyysisesti paikalla täällä Camp Maurissa päivisin, ja puhelimen päässä 24h vuorokaudessa. Näin vääpelin on mahdollista keskittyä täyspäiväisesti vääpelin tehtäviin täällä, eikä töitä tarvitse hoitaa muiden töiden ohella. Kantahenkilökuntaan kuuluvan läsnäolo lisää valvontaa ja sitä kautta turvallisuuden tunnetta varusmiehissä, Camp Maurin vääpelinä toimiva kersantti Martikainen toteaa.

Vääpelin lisäksi paikalla on aamusta iltaan sairaanhoitaja ja virka-aikaan myös lääkäri varuskunnassa. Sairaanhoitajan palvelut ovat käytettävissä varusmiehillä myös öisin valtakunnallisen puhelinneuvonnan kautta. Päällikkölääkäri Marko Alin kertoo yhdessä kenttäsairaanhoitaja Anne Rekon kanssa arjesta Camp Maurissa lääkinnän ammattilaisten näkökulmasta.

- Sotilaslääketieteen keskus toimii tiiviissä yhteistyössä Porin prikaatin kanssa. Varusmiehiltä saadun palautteen ja omien havaintojemme perusteella pystymme kehittämään toimintaa jatkuvasti. Jokaisen henkilön tilanne täällä on yksilöllinen, eikä heitä voida kohdella yhtenä ryhmänä. Infektio-oireiset testiä/testitulosta odottavat, altistuneet mutta oireettomat, tartunnan saaneet, eri henkilöiden kautta altistuneet ja niin edelleen. Avaamme jokaisen täällä olevan potilastiedot erikseen, joista tarkistetaan erilaiset tiedot koronatilanteeseen liittyen, päällikkölääkäri ja kenttäsairaanhoitaja Sotilaslääketieteen keskukselta kertovat.
- Yleisesti Camp Maurissa olevien varusmiesten terveystilanne on vaihdellut oireettomista lieviin infektio-oireisiin. Terveysturvallisuudesta huolehtimisella ja aktiivisella varusmiesten voinnin kartoituksella pidetään huoli siitä, että heti pahempien oireiden tullessa voidaan varusmiehen tilanne huomioida ja tutkia tarkemmin varuskunnassa tai konsultoida siviiliterveydenhuoltoa kuljettaen varuskunnallisin kyydein tai siviilikuljetuksella edelleen tarpeen mukaan varusmies Poriin Satasairaalaan tarkempiin tutkimuksiin, kommentoi päällikkölääkäri Alin.

Varusmiehet majoittuvat omissa osastoissaan majoituskonteissa eli körmyissä. 

Körmyissä on lähes samanlaiset olosuhteet kuin tuvassa, mutta ne on suunnattu vain muutamalle henkilölle. Körmyistä löytyvät samalla tavalla ikkuna, sähköt, kerrospunkat, tuolit ja kaapit. Körmyt ovat tuttuja etenkin kriisinhallintakoulutuksessa oleville, sillä samoja majoituskontteja käytetään kriisinhallintakoulutuksessa ja operaatioissa ulkomailla. Ulkomailla rauhanturvaajat majoittuvat näissä samaisissa olosuhteissa huomattavasti pidempiäkin aikoja. Myös Niinisalossa on käytössä lepo-osastoja, jotka toimivat samalla tavalla kuin Säkylässä. Niinisalossa lepo-osastoina on käytetty kolmea eri parakkikompleksia, päällikkölääkäri Tuomo Myllymäki Niinisalosta kertoo.

- Parakki 99:n, Camp Presidentin ja OP-92 lisäksi osa karanteeneista on toteutettu yksikkökaranteenina. Yksikkökaranteeni on koulutuksen järjestämisen kannalta ihanteellisempaa, mutta totuttelu karanteeniin haasteellisempaa. Tartunnan saaneiden tilaa seurataan ja tarvittaessa sairaankuljetus käy tarkistamassa varusmiesten tilan myös ilta-aikaan. Myös Niinisalossa varusmiehet pääsevät jaloittelemaan, joskin hikiliikuntaa pyritään välttämään lisäaltistumisriskin minimoimiseksi, päällikkölääkäri Myllymäki summaa.

Porin prikaati, Sotilaslääketieteen keskus ja muut toimijat ovat tehneet kaikkensa mahdollistaakseen mahdollisimman tavallisen ja turvallisen varusmiespalveluksen niin varuskunnassa kuin lepo-osastoissa. Joukko-osasto huolehtii koulutuksen ja huollon toteuttamisesta. Sotilaskoti sen sijaan toimittaa herkkuja niin yksiköihin kuin lepo-osastoon, varusmiestoimikunta toimittaa pelejä ja muita vapaa-ajan aktiviteetteja. Liikunta-ala huolehtii oireettomien mahdollisuuksista liikkua turvallisesti. Jokaisen toimijan panos yhteisessä taistelussa koronaa vastaan on arvokas. Varusmiehiltä saadun palautteen mukaan toimintaa kehitetään päivittäin. Monipuolinen varusmiespalvelus ja laadukas koulutus on siis todistetusti mahdollista toteuttaa myös vallitsevien olosuhteiden aikana.