Hyppää sisältöön

Koronatilanne Kainuun prikaatissa

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 5.1.2022 12.31
Uutinen

Vuosi 2022 on tuonut mukanaan koronatartuntoja myös varuskuntaan Kajaanissa. Tämän tiedoteketjun päivittäminen lopetetaan 4.5.2022, tarvittaessa merkittävimmistä tartuntaketjuista tiedotetaan erikseen.

Palveluksen aloittamispäivänä 3.1.2022 todettiin neljällä alokkaalla koronatartunta. Altistuneita henkilöitä kartoitettiin noin 130. Alokkaat ovat eri puolilta Kainuun prikaatin rekrytointialuetta.

Keskiviikkona 5.1.2022 positiivisten tartuntojen määrä on noussut kahdeksaan, joista yhden tartunta todettiin tiistaina ja kolme keskiviikkoaamuna. Altistuneet henkilöt kartoitetaan ja asetetaan erilleen muista varusmiehistä.

Sairastuneet varusmiehet on sijoitettu varuskunnan terveysasemalle ja altistuneet on majoitettu erilleen muista perusyksikköjen erillistupiin ja Heikinhallin kuntotaloon perustettuihin tiloihin. Muiden osalta käynnistynyt koulutus jatkuu mahdollisuuksien mukaan pienryhmissä.

Varuskunnan terveysasema tarjoaa koronarokotteet terveystarkastuksen yhteydessä kaikille halukkaille varusmiehille ja Kainuun prikaati suosittelee ottamaan rokotuksen.

Varuskunnassa on käytössä vakiintuneet käytännöt koronarajoituksissa varusmiesten osastoinnista kolmeen pääryhmään, kasvomaskien käytöstä muualla kuin omassa tuvassa, etäisyyksien pitämisestä ja koulutuksesta pienryhmissä. 

Varuskunta ei ota tässä terveystilanteessa vastaan vieraita, joten perinteisiä ensimmäisen viikonlopun läheistenpäiviä ei toteuteta varuskunnassa. Valatilaisuuksien osalta päätös tehdään tammikuun aikana.

Tilanne 7.1.2022

Varuskunnassa on yhteensä viisitoista positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. He kaikki ovat varuskunnan terveysasemalla.

Muista erilleen asetettuja altistuneita varusmiehiä on yhteensä 202. Suuri osa heistä vapautuu kevennettyyn koulutukseen viimeistään maanantaina, mikäli tuolloin otettu testi on negatiivinen.

Varaudumme ottamaan käyttöön lisätiloja mahdollisille uusille tartunnan saaneille sekä altistuneiden varusmiesten jakamiseksi pienempiin ryhmiin tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja heidän pääsemiseksi suunnitelman mukaiseen alokaskauden koulutukseen.

Tilanne 10.1.2022

Varuskunnassa on yhteensä 47 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Muista erilleen asetettuja altistuneita varusmiehiä on 160.

Erilleen asetettuja altistuneita varusmiehiä on vapautunut etenkin maanantaina 10.1. normaaliin koulutukseen perusyksiköihinsä, mutta maanantaisten tartuntojen aiheuttamat uudet altistumiset lisäävät hetkellisesti vähentynyttä määrää. Varuskunnan terveysasemalla käsitellään päivittäin 100-200 testiä. 

Päätös koulutuksen läpiviennistä tehdään tiistaina Kainuun prikaatin johtoryhmässä. Kuluvan viikon aikana päätetään myös helmikuun valatilaisuuksien toteuttamisesta.

Tilanne 11.1.2022

Varuskunnassa on yhteensä 61 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Lähes kaikki heistä kuuluu jo altistuneisiin, joten uusia altistumisia on maltillisesti. Kokonaistilanne heidän osalta on noin 200.

Kainuun prikaatin johtoryhmä käsitteli tiistaiaamupäivän kokouksessaan myös koulutuksen järjestelyjä vallitsevassa tilanteessa. Monelta eri kantilta toteutetun tarkastelun jälkeen vaihtoehdoista toteutetaan tutuksi tullut 2+2+2-viikon rotatointi kolmen eri varusmiesosaston osalta muutamin vielä hiottavin yksityiskohtamuutoksin. Toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin sisäisesti asevelvollisia ja varuskunnallisia yhteistyökumppaneita keskiviikon aikana.

Saapumiserän koulutuksessa otetaan huomioon paitsi aselajien omat vaatimukset koulutuksen suhteen myös läpi vuoden toteutuva harjoitusjärjestelmä prikaatin, Maavoimien ja Puolustusvoimien yhteisharjoittelun ja -koulutuksen näkökulmasta. 

Päätetyillä toimenpiteillä varmistetaan myös varuskunnan toimintakyky toteuttaa lakisääteiset tehtävänsä, joista tärkeimpinä valmius ja kyky antaa virka-apua muille viranomaisille ja toiminnan turvaaminen sekä asevelvollisten että henkilöstön osalta. 

Tilanne 12.1.

Varuskunnassa on yhteensä 81 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Altistuneiden varusmiesten määrä on noin 260. Valtaosa uusista tartunnoista on todettu muista erilleen asetetuilta varusmiehiltä.

Positiivisen näytteen antaneiden varusmiesten oireet ovat hyvin lieviä ja heidät on sijoitettu eristykseen varuskunnan terveysasemalle sekä Heikinhallin lepo-osastolle. 

Varuskunnassa on valmius siirtää terveitä varusmiehiä telttamajoitukseen jos tupia tarvitaan altistuneiden varusmiesten käyttöön. Yhden yksikön osalta näin on jo toimittu ja käytössä on lämmitetty ilmakaariteltta.

Kainuun prikaati siirtyy viikonvaihteen aikana koulutusjaksotteluun, jossa varusmiehet ovat osastoittain neljä viikkoa palveluksessa ja pääosin kaksi viikkoa vapaalla muusta palveluksesta. Neljän koulutusviikon aikana koulutusta tapahtuu varuskunnassa, lähiharjoitusalueella ja maastoharjoituksissa joustavasti osastojen kohtaamatta toisiaan.

Varsinainen 2+2+2-jaksottelu koulutuksessa alkaa alokaskauden vaihtuessa 6. palvelusviikon jälkeen koulutushaarajaksoksi ja jatkuu kotiutumiseen saakka kesäkuun puoliväliin.

Toimenpiteillä turvataan valmius ja toimintakyky myös muissa Kainuun prikaatin tehtävissä, mm. virka-apu sekä mahdollistetaan oikeudenmukaiset valinnat erikois- ja johtajakoulutukseen.

Koulutuksen uudelleen järjestelyjen myötä myös valatilaisuuksiin tulee muutoksia. Valatilaisuudet pidetään varuskunnassa ilman yleisöä kolmessa erässä osastoittain seuraavasti: 

  • 28.1. Kainuun tykistörykmentti ja Kuopion huoltopataljoona
  • 5.2. Pohjan pioneeripataljoona ja Pohjois-Suomen viestipataljoona
  • 6.2. Kainuun jääkäripataljoona

Valatilaisuudet striimataan suorina lähetyksinä.

Tilanne 14.1.2022

Varuskunnassa on todettu koronatartunta yhteensä 169 varusmiehellä. Osa aiemmin sairastaneista varusmiehistä on jo palannut palvelukseen perusyksikköönsä. Altistuneita varusmiehiä on noin 400.

Sairastuneiden varusmiesten oireet ovat lieviä ja osa on oireettomia. Heidät on sijoitettu varuskunnan terveysasemalle ja erikseen perustetuille lepo-osastoille mm. Heikinhallin kuntotaloon. Viikonloppuna terveysasemalla päivystää henkilökuntaan kuuluvat sairaanhoitajat.

Koulutukseen palanneet varusmiehet palvelevat kevennetysti 30 vuorokauden ajan. Muun muassa ase- ja ampumakoulutus toteutetaan normaalisti lukuun ottamatta ampumaradan ja varuskunnan välisiä siirtymisiä, joista suoriudutaan ajoneuvoilla. 

Vala- ja vakuutustilaisuuksista päivitetään tammikuun aikana tietoa tänne

Tilanne 17.1.2022

Varuskunnassa on todettu koronatartunta yhteensä 342 varusmiehellä. Varuskunnan terveysaseman mukaan merkittävä osa varusmiehistä jää palaamatta lomalta koronatartunnan tai karanteenin vuoksi.

Eristysaika sekä altistuneiden muista erillään olemisaika on Puolustusvoimissa seitsemän vuorokautta. Mikäli 7. vuorokauden pikatesti ei ole negatiivinen, aika jatkuu kymmenteen päivään ja edelleen 14. päivään tarvittaessa. Kotona sairastaville määrätään automaattisesti kymmenen päivän erillään olo, sillä siviiliterveydenhoitoon on haastavampi päästä testattavaksi. 

Varuskunnassa on otettu käyttöön lisää lepo-osastoja eri kiinteistöistä. Sairastuneet ovat hyvin lieväoireisia, jopa oireettomia. Arvio on, että tartuntahuippu tulee tällä viikolla vastaan ja tammikuun loppupuoli on kiireistä varuskunnan terveydenhuollossa.

Tilanne 18.1.2022

Varuskunnassa on todettu koronatartunta yhteensä 415 varusmiehellä. Erilleen muista asetettuja altistuneita varusmiehiä on noin 520. Altistuneista valtaosa ja sairastuneista noin 240 pääsee palaamaan koulutukseen tämän viikon aikana mikäli kontrollitesti on negatiivinen.

Tammikuun aikana tartunnan saaneista varusmiehistä 27 on jo palannut kevennettyyn palvelukseen yksikköihinsä.

Tilanne 19.1.2022

Varuskunnassa on todettu koronatartunta yhteensä 451 varusmiehellä. Varusmiehiä sairastaa myös kotonaan ja heidän tilanteen kartoitus on käynnissä. 

Viisikymmentä tammikuun aikana sairastanutta varusmiestä on jo palannut koulutukseen. Erilleen muista asetettuja altistuneita varusmiehiä on noin 530.

Sotilaslääketieteen keskus on muuttanut sairastuneiden varusmiesten palaamista lepo-osastoilta siten, että heiltä ei vaadita negatiivista antigeenitestiä, vaan seitsemän vuorokauden erillään olo lepo-osastolla ja yksi oireeton päivä riittää. Varuskunnan terveysaseman mukaan runsaampi erä varusmiehiä pääsee palaamaan koulutukseen tällä viikolla perusyksikköihinsä, joissa koulutusta toteutetaan tilanne huomioiden pienryhmissä. 

Tilanne 20.1.2022

Varuskunnassa on yhteensä 485 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä ja 466 altistunutta. Kotona sairastaa 46 ja kotioloissa altistuneita on 111. 

Altistuneet varusmiehet ovat 7 vrk altistuksesta karanteenimaisissa oloissa, jonka seitsemännen päivän negatiivinen antigeenitesti päättää. Jos tänä aikana ilmenee oireita, hänet testataan. Heidät on sijoitettu tupaolosuhteisiin erilleen muista varusmiehistä.

Jos varusmies on altistunut lomilla, hän ei tule varuskuntaan vaan on karanteenissa 7 vrk ja oireettomana palaa normaaliin palvelukseen 8. päivänä.

Positiivisen koronanäytteen antaneet varusmiehet ovat todetun tartunnan jälkeen 7 vrk erillään muista varusmiehistä lepo-osastolla. Seitsemännen vuorokauden kohdalla oireeton varusmies voi palata kahdeksantena päivänä normaaliin palvelukseen. Oireiden jatkuessa erillään olo jatkuu oireiden keston ajan.

Jos varusmiehellä on todettu tartunta lomilla, hän jää kotiinsa eristyksenomaisiin oloihin 10 vrk ajaksi. Hän voi palata normaaliin palvelukseen 11. päivänä jos 10. vuorokausi on oireeton. 

Palvelus jatkuu normaalisti, jos tartunta on ollut oireeton tai vähäoireinen. Voimakasoireisesti sairastaneilla varusmiehillä palvelus alkaa seitsemän vuorokauden fyysisellä helpotuksella.
 

Tilanne 21.1.2022

Varuskunnassa on yhteensä 477 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä ja noin 460 altistunutta. Kotona sairastaa 105 ja kotioloissa altistuneita on 111. Torstaina koulutukseen palasi 36 tartunnan saanutta ja tervehtynyttä varusmiestä ja uusia tartuntoja ilmeni 38.

Muutamia muutoksia toteutetaan joukkoyksiköiden lomajärjestelyissä:

  • Kainuun jääkäripataljoona palaa lomalta 2.2. aiemman 30.1. sijasta.
  • Kainuun tykistörykmentti on lomalla 30.1.-13.2.
  • Pohjan pioneeripataljoona ja Pohjois-Suomen viestipataljoona palaa lomalta 28.1.

Varusmiehiä kehotetaan liittymään suljettuihin sosiaalisen median ryhmiin Facebookissa (KAIPR 2/21 ja KAIPR 1/22) sekä Instagramissa kaipr_vmtk. Tietoa muutoksista ja ohjeistusta välitetään näissä ryhmissä sekä perusyksiköistä puhelimitse 0299-alkuisista numeroista.

Valatilaisuudet toteutetaan striimattuina 28.1. sekä 10.2.
 

Tilanne 24.1.2022

Varuskunnassa on yhteensä 368 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä ja 278 altistunutta. Kotona sairastaa 133 varusmiestä.

Maanantain aikana todettiin 37 uutta tartuntaa ja 83 sairastanutta varusmiestä pääsi palaamaan palvelukseen yksiköihinsä. Kaiken kaikkiaan yli 300 varusmiestä on palannut palvelukseen sairastettuaan koronan.

Tilanne 27.1.2022

Varuskunnassa on yhteensä 260 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä ja 163 altistunutta. Kotona sairastaa 139 varusmiestä.

Valatilaisuuksista ensimmäinen pidetään perjantaina 27.1. Mikäli alokas ei voi osallistua valatilaisuuteen, hän osallistuu myöhemmin pidettävään rästivalatilaisuuteen varuskunnassa.

Tilanne 31.1.2022

Varuskunnassa on yhteensä 82 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Viikonlopun aikana varuskunnassa todettiin kolme tartuntaa. 

Altistuneita varusmiehiä on 114, joista valtaosa pääsee normaaliin palvelukseen alkuviikosta mikäli kontrollitesti on negatiivinen.

Tilanne 2.2.2022

Varuskunnassa on yhteensä 28 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Altistuneita varusmiehiä on 37. Kotioloissa sairastaa 41 varusmiestä ja 17 lomilla altistunutta on kotikaranteenissa.

Määrissä on odotettavissa vielä vaihtelua kun VMP-jaksolta (vapaata muusta palveluksesta) palaa varusmiehiä varuskuntaan.

Kaiken kaikkiaan koronan sairastaneita ja parantuneita varusmiehiä tämän vuoden aikana on hieman yli 800.

Tilanne 7.2.2022

Varuskunnassa on yhteensä 18 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Altistuneita varusmiehiä on 34. Kotioloissa sairastaa 30 varusmiestä ja 2 lomilla altistunutta on kotikaranteenissa.

Torstaina 10. helmikuuta vietetään valapäivää. Kello 10.30 vannovat valansa Pohjan Pioneeripataljoonan ja Pohjois-Suomen viestipataljoonan alokkaat ja kello 14.00 Kainuun jääkäripataljoonan alokkaat. Valatilaisuudet striimataan suorina lähetyksinä osoitteessa https://vimeo.com/event/197286. Sotilasvakuutukset annetaan kello 9 ja 13 ja video niistä julkaistaan Facebook-tilillämme tilaisuuksien jälkeen.

Lisätietoa valapäivästä 

Tilanne 9.2.2022

Varuskunnassa on yhteensä 26 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Altistuneita varusmiehiä on 120. Kotioloissa sairastaa 21 varusmiestä ja 10 varusmiestä on altistuneina kotikaranteenissa.

Sotilaslääketieteen keskuksen Kajaanin varuskunnan terveysasema ottaa varusmiehistä vasta-ainetestejä, joilla pyritään selvittämään koronan aiemmin oireettomana sairastaneiden osuutta. 
 

Tilanne 11.2.2022

Varuskunnassa on yhteensä 57 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Altistuneita varusmiehiä on 117. Kotioloissa sairastaa seitsemän varusmiestä ja 10 varusmiestä on altistuneina kotikaranteenissa.

Koronan sairastaneita ja jo parantuneita varusmiehiä on yhteensä 885.

Pääosa alokkaista on vannonut sotilasvalan tai antanut sotilasvakuutuksen. Niille, jotka eivät päässeet varsinaisiin vala- tai vakuutustilaisuuksiin osallistumaan, järjestetään korvaava tilaisuus maanantaina.

Alokasjakso on vaihtumassa koulutushaarajaksoksi ja koulutusvalintojen myötä yksittäisten varusmiesten palvelusyksikkö vaihtuu. Vaihto aiheuttaa muutoksia heidän 4+2-koulutusjaksotteluun ja loma-aikatauluun heidän vaihtaessa osastosta toiseen. 
 

Tilanne 16.2.2022

Varuskunnassa on yhteensä 63 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Altistuneita varusmiehiä on 78. Kotioloissa sairastaa 37 varusmiestä ja 35 varusmiestä on altistuneina kotikaranteenissa.
 

Tilanne 23.2.2022

Varuskunnassa on yhteensä 67 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Altistuneita varusmiehiä on 180. Kotioloissa sairastaa 48 varusmiestä ja 5 varusmiestä on altistuneina kotikaranteenissa.
 

Tilanne 2.3.2022

Varuskunnassa on yhteensä 75 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Altistuneita varusmiehiä on 180. Kotioloissa sairastaa 34 varusmiestä ja 8 varusmiestä on altistuneina kotikaranteenissa.

Tilanne 18.3.2022

Varuskunnassa on yhteensä 23 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Altistuneita varusmiehiä on 20. Kotioloissa sairastaa 22 varusmiestä ja 8 varusmiestä on altistuneina kotikaranteenissa.

Tilanne 13.4.2022

Varuskunnassa on yhteensä 7 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Altistuneita varusmiehiä on 19. Kotioloissa sairastaa 7 varusmiestä ja 23 varusmiestä on altistuneina kotikaranteenissa.

Tilanne 21.4.2022

Varuskunnassa on yhteensä 4 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Altistuneita varusmiehiä on 6. Kotioloissa sairastaa 4 varusmiestä ja 1 varusmiestä on altistuneina kotikaranteenissa.

Tilanne 4.5.2022

Varuskunnassa on yhteensä 5 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Altistuneita varusmiehiä on 39. Kotioloissa sairastaa 5 varusmiestä ja 1 varusmies on altistuneena kotikaranteenissa.

Koronarajoitusten purkamisen kolmas vaihe alkaa 6.5.2022. Rajoituksia kevennetään mm. Heikinhallin, Sotilaskodin ja varuskuntaravintolan käyttöön liittyen. Varusmiesten koulutusta jatketaan osastoittain ja 4 + 2 -jaksottelulla aina kotiutumiseen 19.6.2022 saakka. Maskia saa käyttää halutessaan - noudatamme THL:n suosituksia tässäkin asiassa.

Jatkamme tilanteen seuraamista tiiviisti ja palautamme tarvittaessa rajoituksia käyttöön. Vierailuja varuskuntaan toteutetaan edelleen vain virkatehtävien hoitoon liittyen.

Joukko-osasto Kajaani