Hyppää sisältöön

Koronatilanne Karjalan prikaatissa viikolla 1

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 7.1.2022 14.25
Tiedote

Todettuja koronatartuntoja on Karjalan prikaatissa tällä hetkellä yhteensä 81; varuskunnassa sairastaa 28 henkilöä ja loput kotona.

Puolustusvoimilla aktiiviset toimet 
Puolustusvoimat on toiminut aktiivisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja rajaamiseksi. Järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen.

Karjalan prikaatissa on jatkettu toimenpiteitä, joilla turvataan prikaatin toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Muun muassa seuraavat toimet ovat voimassa:
•    Prikaatin alueelle ei oteta vieraita vastaan toistaiseksi
•    Varusmiesten osastointi, palvelus- ja lomajaksottelu
•    Henkilöstön hajautettu työskentely
Maskin käyttö- ja hygieniaohjeet ovat vakiintuneet kaikille varuskunnassa työskenteleville.

Osastojaot A, B ja C
Varusmiehiä koulutetaan osastojakoon sopeutetun ohjelman mukaisesti. Varusmiehet on jaettu kolmeen ryhmään A, B ja C. Eri ryhmiin kuuluvat varusmiehet eivät ole varuskuntien sisällä keskenään tekemisissä. Ryhmistä yksi on lomalla kaksi viikkoa ja kaksi palveluksessa yhtäaikaisesti eri alueilla yhteensä neljä viikkoa. Ryhmät liikkuvat eri reittejä, syövät eri paikoissa ja eivätkä käytä samaa kalustoa.

Varusmiesten lomajakso
Lomalla olevia varusmiehiä ohjeistetaan toimimaan hygieniasäännösten mukaan kuten muukin väestö tällä hetkellä. Epäiltäessä sairastumista koronavirukseen otetaan yhteyttä oman alueen terveyspalveluihin ohjeistuksen mukaan testiin pääsemiseksi. Positiivisesta testituloksesta ilmoitetaan heti Karjalan prikaatin koronapäivystysnumeroon p. 0299 432 398. Jos testitulosta joutuu odottamaan yli lomaltapaluupäivän, tulee varusmiehen soittaa paluupäiväksi määrättynä päivänä Karjalan prikaatin koronapäivitystysnumeroon p. 0299 432 398 ja ilmoittaa viivytyksestä. 

Koronatilanteesta tiedotetaan viikoittain nettisivuillamme Karjalan prikaati - Maavoimat Maavoimat

Karjalan prikaatin varusmieskoulutusta voi seurata nettisivuston lisäksi
Twitter @KarjalanPR https://twitter.com/KarjalanPR
ja Facebook Karjalan prikaati https://www.facebook.com/KarjalanPR/


 

Joukko-osasto Yhteistoiminta-alue
´