Hyppää sisältöön

Kotkan ja Haminan alueilla - maalla, ilmassa ja merellä

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 5.9.2021 7.57
Tiedote

Etelä-Kymi 21 -harjoituksen päämääränä on kehittää paikallispuolustuksen suorituskykyä sekä viranomaisten välistä yhteistoimintakykyä nopeassa tilannekehityksessä. Harjoitukseen osallistuu 2000 sotilasta ja viranomaista, joista 500 on palkattua henkilökuntaa ja viranomaisia, reserviläisiä noin 800 ja varusmiehiä noin 700 taistelijaa. Harjoituksen johtaa Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Olli.

Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien henkilöstöä Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta, Kaartin jääkärirykmentistä, Panssariprikaatista, Porin prikaatista, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta, Karjalan lennostosta sekä 1. Logistiikkarykmentistä. 

Viranomaisia ja yhteistoimintaharjoituksiin osallistuvaa henkilöstöä on Kaakkois-Suomen rajavartiostosta, Kaakkois-Suomen sekä Helsingin poliisilaitoksilta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiiristä, Tullista, HaminaKotka Satama osakeyhtiöstä sekä Kotkan ja Haminan kaupungeilta. Harjoitustoimintaa yhdistetään myös merialueella toimivien Suomenlahden merivartioston harjoitusjoukkojen kanssa. 

- Harjoituksessa toimeenpannaan moniviranomaistilanteita, joissa harjoitellaan yhteistoimintaa. Toimintaympäristönä harjoituksessa on Etelä-Kymenlaakson asutuskeskukset ja satamat ympäristöineen. Kiinteän kokonaisuuden muodostaa Puolustusvoimien paikallisjoukkojen harjoituttaminen omiin tehtäviinsä. Harjoitus näkyy Kotkan ja Haminan alueilla, ilmassa, merellä ja maalla. Joukkojen raskainta kalustoa muun muassa panssarivaunuja liikkuu Haminan kaupungin ja sen itäpuoleisella alueella harjoitusviikon aikana, sanoo eversti Petri Olli.

- Taustalla on luonnollisesti merkittävä määrä normaaliolojen valmistelu- ja suunnittelutyötä. Tämä on tärkeää, että pääsemme harjoittelemaan yhdessä käytännön toteutusta vastuuviranomaisen johtamana ja muiden tukemana. Tällöin opitaan tuntemaan toisten toimintatavat, suorituskyvyt ja saadaan käytännön havaintoja ja kuinka yhteistoiminta onnistuu. Harjoittelun perusteella voimme kehittää omaa toimintaa sekä yhteistoimintaa jatkoa varten.

Toivotan kaikille harjoitukseen osallistuville varusmiehille, reserviläisille, henkilöstölle ja kaikille viranomaisille sekä yhteistoimintatahoille oikein hyvää ja turvallista harjoitusta. Harjoitellaan ja opitaan yhdessä, koronaturvallisesti.  Kehitetään sen perusteella meidän kaikkien omaa ja yhteistä toimintaa, sanoo harjoituksen johtaja, eversti Petri Olli.
 

´