Hyppää sisältöön

Koulutuksen tehostaminen simulaattoreilla

Kaartin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 12.5.2016 16.26
Tiedote

Kaartin jääkärirykmentin johtama taisteluharjoitus päättyy perjantaina 13.5.2016. Harjoituksen aikana joukot ovat toimineet Hanko-Helsinki välisellä alueella, toiminnan painottuessa Hangon suuntaan. Taisteluharjoituksessa kaupunkijääkärit ja rannikkojääkärit sekä pioneerit pääsivät harjoittelemaan yhteistoimintaa.

Suorituskykyisten sodan ajan joukkojen kouluttamiseksi yhteiset operaatiot antavat toimiville joukoille koulutuksellisesta näkökulmasta arvokasta kokemusta ja oppia. Yhteistoiminnalla kyetään mittaamaan eri osa-alueiden kuten viestiyhteyksien, johtamisen ja eri puolustushaarojen välisen yhteistyön toimivuutta. Täten operaatioilla pystytään myös parantamaan sotilaallisen valmiuden ylläpitämistä ja kehittämistä.

Kaupunkijääkärit hyökkäämässä Dragsvikissä.

Rannikkojääkäreiden jalkautuminen Jehu-luokan maihinnousuveneestä.

 

Kaksipuolisen taistelun simulaattorit

Kaupunkijääkäreillä on viikon ajan ollut käytössään uudistetut ja modernisoidut kaksipuolisen taistelun simulaattorit (KASI-simulaattorit). Kaartin jääkärirykmenttiin uudet simulaattorit on saatu käyttöön hiljattain. Simulaattoreiden avulla voidaan tehostaa koulutusta sekä arvioida joukkojen toiminta- ja suorituskykyä.


Harjoituksessa saatujen havaintojen perusteella KASI-simulaattorit ovat osoittautuneet hyväksi ja helpoksi lisäksi kouluttamisessa. Järjestelmä on riittävän kevyt, eikä sen käyttöönotto vaadi kohtuuttomia. Simulaattorit motivoivat yksittäisiä taistelijoita muun muassa tehostamaan maastonkäyttöä. Järjestelmän tuomia vahvuuksia ovat taistelijoiden saama välitön palaute ja totuudenmukaisemman toimintaympäristön luominen.


Myös kaupunkijääkärit kokivat KASI-simulaattoreiden käyttämisen positiivisena. He kertoivat simulaattoreiden motivoivan yrittämään paremmin ja käyttämään yksittäisen taistelijan etenemismuotoja tehokkaammin. He olivat myös tyytyväisiä siihen, etteivät simulaattorit haitanneet toimintaa tai muutoinkaan olleet tiellä.

Vasemmalla aseeseen kiinnitettävä laser-lähetin ja oikealla taistelijan ylle ja kypärään tulevat simulaattorit. Kypärien ja liivien sensorit reagoivat lähettimestä lähteviin säteisiin.

´