Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Maavoimat

Koulutus 2020 -ohjelma käynnistyi onnistuneella alokasjaksolla

Maavoimat 25.3.2020 11.48
Uutinen
kuva, jossa useat varusmiehet pystyttävät telttaa

Koulutus 2020 -ohjelman laaja kokeilu näkyy Maavoimien kaikkien joukko-osastojen arjessa. Koulutus talven saapumiserän alokasjaksolla toteutettiin uusilla sisällöillä ja rakenteella. Koulutusuudistuksesta saatu palaute on ollut hyvää ja rakentavaa, mutta kehitettävää on kuitenkin edelleen.

Saapumiserän 1/2020 koulutuksessa kokeillaan Puolustusvoimien Koulutus 2020 -ohjelman mukaista koulutuksen rakennetta, päivitettyjä sisältöjä sekä uusia opetusmenetelmiä kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa. Talven alokkaille uudistus näkyy merkittävimmin koulutuksen uudenlaisena rakenteena. Varusmiespalvelus muodostuu kuuden viikon pituisista jaksoista.

Tammikuussa palveluksen aloittaneet varusmiehet ovat suorittaneet alokasjakson, jonka aikana harjaannuttiin sotilaan perustaitoihin, tehtiin koulutushaaravalinnat ja osallistuttiin sotilasvalaan tai vakuutukseen. 

– Kuusi viikkoa kestäneen alokasjakson jälkeen alkoi varusmiehillä koulutushaarajakso, jonka aikana opitaan Maavoimien kaikille aselajeille yhteiset taidot ja aloitetaan aselaji- ja koulutushaarakohtainen koulutus. Johtajavalinnat vahvistetaan ja julkaistaan koulutushaarajakson päätteeksi maaliskuun lopussa, tutkija Jarkko Kosonen Maavoimien esikunnasta kuvailee. 

Henkilökunnan osaaminen ja myönteinen asenne vahvuutena Maavoimissa

Koulutus 2020 -ohjelman vaikuttavuutta arvioidaan Maavoimissa järjestelmällisesti. 

"Erityisenä vahvuutena oli henkilökunnan osaaminen ja myönteinen asenne asevelvollisten koulutuksen kehittämistä kohtaan."

– Analysoimme kerätyn palautteen ja havainnot Maavoimien esikunnassa. Kerättävällä tiedolla halutaan rakentaa luotettava perusta koulutuksen kehittämisestä tehtäviin päätöksiin, Kosonen kertoo.

Alokasjakson arvioititulosten sekä henkilökunnalta ja varusmiehiltä saadun palautteen perusteella erityisenä vahvuutena oli henkilökunnan osaaminen ja myönteinen asenne asevelvollisten koulutuksen kehittämistä kohtaan. 

– Uusi malli hakee paikkaansa ja siitä käydään aktiivista keskustelua joukko-osastoissa. Koulutuksen kurssimuotoisuuden koetaan parantavan koulutuksen tavoitteellisuutta ja tavoitteiden konkretisoitumista koulutettaville varusmiehille, hän kuvailee. 

Arviointi nosti esiin myös alokasjakson kehittämiskohteita. Kehitettävää on edelleen oppi- ja opetusmateriaalien laadussa sekä yhtenäisyydessä. 

– Uusien koulutusmenetelmien käyttöönotossa oli jonkin verran teknisiä haasteita, jotka saatiin korjattua varsin nopeasti niiden havaitsemisen jälkeen, Kosonen huomauttaa. 

Koulutusta kehitetään aktiivisesti palautteen ja kokemusten perusteella

Kokeilujen arviointi jatkuu meneillään olevan koulutushaarajakson sekä tulevien aliupseerikurssien ja reserviupseerikurssin arvioinneilla. Laaja kokeilu mahdollistaa jaksojen ja kurssien toimivuuden arvioinnin erilaisissa toimintaympäristöissä sekä auttaa tunnistamaan joukko-osastojen välisiä erityispiirteitä koulutuksen toteutuksessa. Koulutusta kehitetään arviointien tuottaman tiedon perusteella kohti kesän saapumiserällä toteutettavaa laajaa pilotointia. 

– Tehostamme verkko-oppimisympäristön käyttöä sekä kehitämme oppimateriaaleja yhtenäisiksi. On myönteistä, että uusiin menetelmiin suhtaudutaan positiivisesti, Kosonen sanoo.

kuva, jossa varusmiehiä istuu virtuaalikoulutustilassa
Varusmiesten koulutuksessa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä.

Kokeilujen tarkoituksena on kehittää Maavoimien koulutuksessa avointa ja kriittistä kokeilukulttuuria. Koulutuksen kehittämisessä halutaan antaa vastuuta aselajien osaamiskeskuksille ja joukko-osastojen kouluttajille. 

– On erittäin tärkeää, että kokeilut toteutetaan ennakkoluulottomasti, niistä annetaan avoimesti palautetta ja että työn lopputulos vastaa asevelvollisten koulutuksen tulevaisuuden vaatimuksiin, painottaa Kosonen.

Koulutus 2020 on Puolustusvoimien koulutusalan tämän vuosikymmenen merkittävin kehittämishanke. Ohjelmalla monipuolistetaan koulutusta, tehostetaan ajankäyttöä ja tavoitellaan entistä parempia oppimistuloksia. Yhtenä kehittämistavoitteena on pystyä hyödyntämään yhä paremmin varusmiesten osaamista ja monipuolisia oppimisvalmiuksia varusmiespalveluksessa ja koko asevelvollisuusaikana.

kuva, jossa varusmies ottaa tablet-laitteen laatikosta
Koulutus 2020 -ohjelma tuo uusia oppimis- ja koulutusvälineitä varusmiesten käyttöön. Tablet-laitteita hankitaan varuskuntiin yhä enemmän.