Hyppää sisältöön

Kovatasoinen joukko naisia matkalla kohti erikoisjoukkoreserviä

Utin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 14.4.2021 15.28
Tiedote

Utin jääkärirykmentissä järjestettiin 8. – 11. huhtikuuta valinta- ja koulutustilaisuus erikoisjoukkoreservin tehtäviin hakeutuneille naisille. Osallistujien motivaatio, osaaminen ja asenne vakuuttivat järjestäjät.

Utin jääkärirykmentti rekrytoi helmikuussa varusmiespalveluksen suorittaneita naisia erikoisjoukkojen reservin tehtäviin. Hakuprosessi tukee erikoisjoukkojen suorituskyvyn kehittämistä sekä puolustushallinnon Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman tavoitteita.

Ajallisesti lyhyt, vain kolme viikkoa kestänyt haku tuotti lähes 300 hakemusta. Vallitsevista olosuhteista johtuen valinta- ja koulutustilaisuuteen pystyttiin kutsumaan vain osa hakijoista.

- Hakemusten suuri määrä yllätti meidät positiivisesti. Olimme toivoneet hakijoilta monipuolista koulutustaustaa ja siviiliosaamista, kielitaitoa sekä kokemusta kansainvälisistä tehtävistä. Näitä kaikkia saimme ja edessämme olikin haastava tehtävä karsia valinta- ja koulutustilaisuuteen kutsuttavat noin 70 henkilöä, sanoo Utin jääkärirykmentin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Jussi Kosonen.

Operatiivinen tarve naisten määrän lisäämiselle erikoisjoukoissa on tunnistettu Utin jääkärirykmentissä. Valinta- ja koulutustilaisuuden kautta rykmentti pyrkii sijoittamaan lisää naisia erikoisjoukkoreserviin. Naisia koulutetaan muun muassa partiotason kenttätehtäviin käytettäväksi kansallisen puolustuksen tai sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioissa.

Monipuolinen tapahtuma vakuutti järjestäjät ja osallistujat

Naisille suunnatun haun kriteerit olivat erilaiset kuin laskuvarjojääkäriksi tai erikoisjoukkokurssille hakevilla, koska tehtäväprofiilitkin ovat erilaisia. Riittävän fyysisen kestävyyden lisäksi hakukriteereissä painotettiin psyykkisiä ominaisuuksia ja sosiaalisia taitoja.

Utin jääkärirykmentin kokemukset naisten valinta- ja koulutustilaisuudesta olivat erittäin hyvät. 

- Järjestämämme valintatilaisuuden perusteella on perusteltua sanoa, että reserviin koulutetut naiset ovat kovatasoisia ja motivoituneita, myös erikoisjoukkojen näkökulmasta. Tässä yhdistyvät hienosti erikoisjoukkojen tarpeet ja maanpuolustustahtoisten henkilöiden intressit. Hakeutumista erikoisjoukkoreserviin on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina, toteaa everstiluutnantti Jussi Kosonen. 

Reserviläisten antaman palautteen perusteella tapahtumaa pidettiin mielenkiintoisena, opettavaisena ja tehokkaana. Osallistujat saivat etukäteen vain hyvin vähän tietoa valinta- ja koulutustilaisuuden sisällöstä. 

Puolustusvoimat on kouluttanut vuosien varrella yli 10 000 naista reserviin. Valinta- ja koulutustilaisuuteen saapui osallistujia ympäri Suomen. Lapissa asuva, terveydenhoitoalalla työskentelevä vänrikki Liisa kiinnostui mahdollisuudesta hakea erikoisjoukkojen reserviin heti asiasta luettuaan.

- En osannut odottaa näin mielenkiintoista valinta- ja koulutustilaisuutta. Olen päässyt toimimaan sekä yksilönä että uusien ihmisten kanssa osana ryhmää. Ohjelmasta ei ollut ennakkoon paljon tietoa, mutta varmaan haluttiin testata miten hakijat toimivat yllättävissä tilanteissa, arvioi vänrikki Liisa.

Lisää suorituskykyä erikoisjoukkoreserviin

Reserviläisillä on tärkeä osuus ammattisotilaisiin perustuvan erikoisjoukkosuorituskyvyn täydentämisessä. Utin jääkärirykmentti jatkaa erikseen määritettäviin kohderyhmiin suuntautuvaa rekrytointia erikoisjoukkoreserviin myös tulevina vuosina.

Erillisten hakumenettelyjen kautta erikoisjoukkojen tehtäviin rekrytoitavat reserviläiset osallistuvat säännölliseen kertausharjoituskoulutukseen ja heidät sijoitetaan erikoisjoukkojen sodan ajan kokoonpanoon. Reserviläisillä on mahdollisuus hakeutua myös kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin sekä Utin jääkärirykmentin määräaikaisiin tai vakinaisiin työtehtäviin.

Puolustusvoimien tehtävien mukaisesti erikoisjoukkoja käytetään Suomen sotilaalliseen puolustamiseen ja muiden viranomaisten tukemiseen. Lisäksi erikoisjoukot osallistuvat tarvittaessa kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja kansainvälisen avun antamiseen. 

Linkit

´