Hyppää sisältöön

Kriisinhallintatehtäviin koulutettaville reserviläisille korvataan terveystarkastusten kustannukset

Maavoimien esikunta
17.12.2020 13.37
Tiedote

Puolustusministeri on 15.12.2020 päättänyt, että sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin koulutettaviksi käsketyille reserviläisille korvataan 1.1.2021 lukien hyvän terveyden osoittamiseksi tarvittavien lääkärintarkastusten ja hammaslääkärintarkastusten kustannukset.

Tällä hetkellä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palkatun henkilöstön hyvän terveyden osoittamiseksi tarvittavien lääkärintarkastusten ja hammaslääkärintarkastusten kustannuksista vastaa työnantaja. Puolustusministeri Kaikkosen 15.12.2020 tekemällä päätöksellä hyvän terveyden osoittamiseksi tarvittavien lääkärintarkastusten ja hammaslääkärintarkastusten kustannuksista reserviläisten osalta vastaa valtio.

Terveystarkastusten kustannusten korvaamisen toivotaan osaltaan kannustavan reserviläisiä hakeutumaan sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin entistä enemmän. Samalla tämän päätöksen myötä kriisinhallintahenkilöstön etuudet ovat yhdenvertaiset ja tasapuoliset.

Reserviläisten terveystarkastusten kustannusvaikutus tulee olemaan noin 90 000 euroa vuodessa. Kustannusvaikutus katetaan nykyisistä sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoista.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa osastoesiupseeri Sami Roikonen (p. 0295 140 442, [email protected]).

Tiedote on julkaistu puolustusministeriön verkkosivuilla 16.12.2020 Kriisinhallintahenkilöstön etuudet ovat jatkossa yhdenvertaiset - Puolustusministeriö (defmin.fi)