Hyppää sisältöön

Kutsunnat käynnistyvät Kaakkois-Suomessa - katso valmistautumisohjeet

Julkaisuajankohta 17.8.2020 9.08
Tiedote

Koronavirustilanne tuo muutoksia kutsuntojen järjestelyihin.

Puolustusvoimien aluetoimistot järjestävät asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat 17.8. - 15.12.2020. Covid-19-koronavirustilanne aiheuttaa kutsuntojen järjestelyihin joitakin muutoksia. Toimilla pyritään varmistamaan asevelvollisille mahdollisimman turvalliset kutsunnat.

Kutsuntatilaisuuksia pidetään Kaakkois-Suomen alueella 29 yhteensä 14 paikkakunnalla. Kutsunnanalaisia asevelvollisia miehiä on Kaakkois-Suomen alueella tänä vuonna noin 1600. Kutsuntoihin osallistuvat tänä vuonna 18 vuotta täyttävät eli vuonna 2002 syntyneet miehet, tämän vuoden kutsunnoissa uudelleen tarkastettavaksi määrätyt ja ne alle 30-vuotiaat, jotka ovat jääneet edellisiin kutsuntoihin saapumatta ja joita ei ole erikseen tarkastettu.

Covid-19-koronavirustilanne tuo muutoksia kutsuntojen järjestelyihin

Pyrimme varmistamaan asevelvollisille mahdollisimman turvalliset kutsunnat. Noudatamme syksyn kutsunnoissa THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) antamia suosituksia (käsi- ja yskimishygienia, suojaetäisyydet)

Hygianiakäytännöistä ja turvaväleistä kutsuntapaikalla ohjeistamme yksityiskohtaisesti kutsuntatilaisuudessa. Varaudumme kutsuntojen suunnittelussa myös nopeasti muuttuviin kokoontumisrajoituksiin. Kutsuntatilaisuuksiin osallistuvien kutsunnanalaisten lukumäärä ja käytössä olevien tilojen koko vaihtelevat suuresti eri kunnissa. Olemme valmistautuneet tarvittaessa typistämään kutsunnan ohjelmaa, väljentämään istumajärjestystä ja porrastamaan kutsunnanalaisten saapumista tilaisuuksiin. 

Porrastaminen saatetaan myös tehdä kutsuntapäivän aamuna kutsuntapaikalla, jolloin erillistä ilmoitusta asiasta ei lähetetä kotiin ennen kutsuntatilaisuutta. Näillä toimilla pyrimme huolehtimaan siitä, että osastot pysyvät mahdollisimman pieninä ja että kontaktiajat toisiin kutsunnanalaisiin ovat mahdollisimman lyhyet.

Pyydämme asevelvollisia huomioimaan seuraavat varotoimenpiteet kutsunnoissa: 

  • Jos olet selvästi sairas, ota yhteys aluetoimistoosi ja sovi kutsuntavelvollisuuden hoitamisesta.
  • Pese kätesi huolellisesti heti tilaisuuteen saapuessasi ja huolehdi käsihygieniasta läpi tilaisuuden. 
  • Pidä turvaväli muihin tilaisuudessa oleviin henkilöihin.

Pyydämme kutsuntoihin osallistuvia seuraamaan ja noudattamaan THL:n mahdollisia suosituksia suojamaskien käytöstä. Pyydämme kutsunnanalaisia varaamaan halutessaan kutsuntoihin mukaan myös omia suojamaskeja, jos niiden käyttöä suosittellaan. Mikäli THL suosittelee maskien käyttöä, myös Puolustusvoimat pyrkii jakamaan maskeja kutsuntoihin osallistuville ja varautuu ohjeistamaan niiden käyttöä kutsuntatilaisuudessa.

Kutsunnoissa määritetään asevelvollisen palveluskelpoisuus

Kutsuntatilaisuuden tarkoituksena on määrittää asevelvollisten palveluskelpoisuus ja sen perusteella päättää palveluksesta. Lisäksi annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta ja edistetään kansanterveystyötä. Kutsunnat ovatkin ensimmäinen henkilökohtainen kohtaaminen Puolustusvoimien ja asevelvollisen välillä. Kutsunnoissa nuorella on mahdollisuus esittää palvelukseen liittyviä toiveitaan esimerkiksi palveluspaikan suhteen. 

Tiedot kutsuntatilaisuuksista löytyvät kutsuntakuulutuksista osoitteesta intti.fi/kutsunnat. Asevelvollisen on osallistuttava kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti, ellei aluetoimisto ole häntä erikseen vapauttanut läsnäolovelvollisuudesta. Palvelukseen määrätyt aloittavat varusmiespalveluksensa tammi- tai heinäkuun saapumiserässä kutsuntoja seuraavan kolmen vuoden (2021, 2022 ja 2023) aikana. 

Muistathan ottaa kutsuntatilaisuuteen saapuessasi mukaan henkilöllisyystodistuksen sekä tarvittavat lääkärin- ja opiskelutodistukset. Mieti myös etukäteen, mikä palvelustehtävä sopisi sinulle parhaiten. Palvelustoiveen esittäminen jo kutsunnoissa edesauttaa mieluisaan tehtävään pääsyä.

Kutsuntapäivän kulku

Kutsuntainfossa sinulle kerrotaan tietoa Puolustusvoimista ja tulevasta varusmiespalveluksesta. Kutsuntainfon tarkoituksena on muun muassa esitellä tuleville varusmiehille eri puolustushaarojen toimintaa, aselajeja, varusmiespalveluksen vaiheita sekä erilaisia palvelustehtäviä. Lisäksi asevelvollinen saa tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. 

Lääkärintarkastuksessa tarkastetaan tarvittaessa terveydentilasi ja palveluskelpoisuutesi.

Kutsuntalautakunta kuulee sinua henkilökohtaisesti, jolloin voit esittää toiveesi palveluksestasi. Haastattelun jälkeen lautakunta tekee päätöksen varusmiespalveluksesi ajankohdasta ja paikasta tai muun kutsuntapäätöksen. Palvelusajan pituus sekä tehtävä, johon kukin koulutetaan, päätetään kuitenkin vasta joukko-osastoissa palveluksen alettua.

Pääosassa tilaisuuksista on paikalla etsivä nuorisotyöntekijä, joka auttaa sinua esimerkiksi opintoasioissa, ja jonka kanssa voit keskustella muistakin elämäntilanteeseesi liittyvistä asioista.

Erikoisjoukkoihin hakeminen

Erikoisjoukkoihin hakeminen tapahtuu erillisellä haulla Puolustusvoimien sähköisessä asioinnissa. Kutsunnoissa ei siis määrätä ketään suoraan palvelemaan erikoisjoukkoihin, vaan niihin hakeutuville määrätään kutsunnoissa varapaikka, jos ei tule erikoisjoukkoihin valituksi.

Lisätietoja kutsunnoista

´