Hyppää sisältöön

Uppbåden avslutades: över 73 procent av årskullen förordnades i tjänst

Armén
Utgivningsdatum 20.12.2021 10.52
Pressmeddelande
Kutsuntalautakunnan jäsenet keskustelevat nuoren kanssa

Uppbåden 2021 avslutades den 15 december. Över 73 procent av männen i årskullen förordnades till tjänstgöring, totalt 22 315 personer. Uppbåden genomfördes hälsosäkert och med hänsyn till det rådande coronaläget.

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnade uppbåd enligt värnpliktslagen under perioden 16.8.-15.12.2021. Antalet uppbådspliktiga, d.v.s. år 2003 födda män, var i år totalt 30 506. Av dem förordnades 73,15 procent, d.v.s. 22 315 personer till beväringstjänstgöring. Under hösten ordnades totalt 490 uppbåd runt om i Finland. Vid uppbåden beaktades rådande coronarestriktioner och hälsosäkerheten. 

– Uppbåden är viktiga för Försvarsmakten eftersom de ger oss möjlighet att träffa de unga värnpliktiga personligen och diskutera med dem ansikte mot ansikte. Vid uppbåden samarbetar vi intensivt med kommuner och olika myndigheter, berättar stabschefen för Armén, generalmajor Kim Mattsson.

Uppbådet är det första steget mot tjänstgöring

Vid uppbådet fastställs de värnpliktigas tjänstduglighet och beslut fattas om tjänstgöringen. Vid uppbådet får den uppbådspliktige ett förordnande om att inleda tjänstgöringen, av vilket framgår var och när tjänstgöringen inleds. För dem som förordnats till tjänstgöring vid höstens uppbåd inleds tjänstgöringen under något av de därpå följande tre åren, d.v.s. 2022, 2023 eller 2024 i januari- eller julikontingenten. 

Man kan förbereda sig för beväringstjänstgöringen på många olika sätt. Före tjänstgöringen lönar det sig att åtminstone:

 • Se över sina civila angelägenheter, såsom studier och arbetsförhållande. 
 • Motionera regelbundet. Försvarsmaktens app MarsMars hjälper och stöder motionerandet. 
 • Bekanta sig med livet i det militära och olika tjänstgöringsuppgifter på webbplatsen Intti.fi. Genom att svara på rekrytförfrågan innan tjänstgöringen inleds kan man framföra önskemål gällande tjänstgöringsuppgift

Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor går ut den 1.3.2022

Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor går ut den 1.3.2022. Ansökan kan fyllas i via Försvarsmaktens elektroniska kundtjänst. Det är också möjligt att ansöka genom att fylla i en ansökningsblankett i pappersformat som ska vara framme vid regionalbyrån den 1.3.2022. 

Till frivillig militärtjänst för kvinnor kan man söka tidigast det år då man fyller 18 år. För de kvinnor som ansökt ordnas ett urvalstillfälle i april 2022, vid vilket de personer som är tjänstdugliga förordnas till tjänstgöring. Förutsättningar för tjänstgöring är finskt medborgarskap, 18-29 års ålder då tjänstgöringen inleds och att man med avseende på sin hälsa är lämplig för militär utbildning. Närmare ansökningsanvisningar finns på adressen: https://intti.fi/sv/frivillig-tjanstgoring-for-kvinnor  

Sammanfattning av resultatet av uppbåden 2021

 • Den uppbådspliktiga årskullen: män födda 2003, 30 506 personer
 • Till beväringstjänstgöring förordnades 73,15 % (2020: 74,33 %), 22 315 personer
 • 9,72 % (2020: 9,21 %) befriades från tjänstgöring under fredstid av hälsoskäl (C-klass)
 • 9,63 % (2020: 9,32 %) förordnades till ny undersökning av hälsoskäl (E-klass)
 • Utomlands bosatta som befriats på grund av flerfaldigt medborgarskap 3,17 % (2020: 3,23 %)
 • 2,31 % (2020: 2,02 %) var frånvarande och hade laga förhinder att vara frånvarande
 • Till civiltjänst sökte 1,56 % (2020: 1,47 %)
 • Befriade ålänningar 0,46 % (2020: 0,42 %)

Här hittar du meddelandet om att uppbåden 2021 inleds 

´