Hyppää sisältöön

Kutsunnat ovat ensimmäinen askel kohti varusmiespalvelusta

Maavoimien esikunta
Julkaisuajankohta 27.9.2019 11.29
Uutinen
Kutsunnat-kyltti koulun oven vieressä

Kutsuntatilaisuus on nuorille miehille usein ensimmäinen kosketus Puolustusvoimiin ja asevelvollisuuteen. Monille sukulaisten ja ystävien kertomat tarinat varusmiespalveluksesta herättävät kysymyksiä, joihin nuori lähtee kutsunnoista etsimään vastauksia.

Kutsuntojen tarkoituksena on määritellä nuoren asevelvollisen palveluskelpoisuus eli palveluksessa vaadittava terveydentila sekä päättää varusmiespalveluksen suorittamisen ajankohdasta ja paikasta. Ennen päätöksentekoa kuullaan nuoren omat toiveet palvelusta koskien. Lisäksi kutsunnoissa tarjotaan nuorelle tukea, vastataan hänen kysymyksiinsä sekä annetaan vinkkejä tulevaan varusmiespalvelukseen.

Valmistautuminen kutsuntoihin kannattaa

Opiskeluun ja työuraan liittyvät tavoitteet kannattaa pitää mielessä kutsuntoihin valmistautuessa. Niiden pohjalta nuori voi pohtia, mikä koulutushaara palvelisi omia tavoitteita parhaiten.

Kutsuntapostin saapuminen keväällä on nuorelle ensimmäinen muistutus edessä häämöttävästä varusmiespalveluksesta. Kutsuntaposti sisältää tietoa ja valmistautumisohjeet kutsuntatilaisuuteen ja varusmiespalvelukseen valmistautujan Varusmies-ohjekirjan.

Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Teijo Oksanen neuvoo kutsuntoihin valmistautuvia nuoria miettimään erityisesti omia tulevaisuuden toiveitaan ja tavoitteitaan.

– Opiskeluun ja työuraan liittyvät tavoitteet kannattaa pitää mielessä kutsuntoihin valmistautuessa. Niiden pohjalta nuori voi pohtia, mikä koulutushaara palvelisi omia tavoitteita parhaiten, Oksanen kertoo.

Erilaisiin palvelustehtäviin voi tutustua Puolustusvoimien intti.fi-sivustolla. Oksasen mielestä sopivan palvelustehtävän löytyminen on nuorelle ensisijaisen tärkeää.

– Kehottaisin nuoria ihan ensiksi pohtimaan, mikä palvelustehtävä sopisi heille parhaiten. Vasta tämän jälkeen kannattaa selvittää, missä joukko-osastossamme mieluisaa koulutusta on tarjolla. Palvelusta koskevat ajankohta- ja paikkatoiveet pyritään huomioimaan palvelukseen määrättäessä, Oksanen selventää.

Puolustusvoimat kohtaa asevelvolliset henkilökohtaisesti kutsunnoissa

Saapuminen kutsuntoihin saattaa jännittää, mutta loppujen lopuksi tilaisuus sujuu rennosti omalla painollaan. Kutsuntatilaisuuden tarkoituksena on kohdata tulevat varusmiehet henkilökohtaisesti ja vastata heidän kysymyksiinsä palvelukseen liittyen. Kutsuntojen yhteydessä Puolustusvoimat pitää yhteyttä kuntiin viranomaisyhteistyön kehittämiseksi.

On erittäin tärkeää, että pääsemme tapaamaan nuoret henkilökohtaisesti.

– Kutsunnat ovat meille oiva mahdollisuus jakaa nuorille tietoa varusmiespalveluksesta ja vastata suoraan heidän kysymyksiinsä. On erittäin tärkeää, että pääsemme tapaamaan nuoret henkilökohtaisesti ja näemme heidän fyysisen ja henkisen terveydentilansa lääkärien antamien terveystodistusten lisäksi, Oksanen painottaa.

Kutsunnoissa nuoret kohtaavat paljon uusia ihmisiä, kuten kunnan ja Puolustusvoimien henkilöstöä sekä nuorisotyöntekijöitä. Oksanen näkee sosiaalisen kanssakäymisen hyvänä harjoituksena nuorille tulevaa palvelusta varten.

– Varusmiespalveluksen alussa nuori kohtaa paljon uusia ihmisiä ja ohjeistettuja toimintamalleja. Kutsunnat valmistavat siis tältä osin hyvin palveluksen alkamiseen, hän toteaa.

Kutsunnat tarjoavat nuorelle sosiaalisen kohtaamisen lisäksi mahdollisuuden jutella omasta elämäntilanteestaan, sillä kutsunnanalaiset käyvät nuorisotyöntekijöiden luona keskustelemassa osana aikalisä-projektia. Myös tulevalla varusmiespalveluksella on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä.

– Kaikki varusmiehet aloittavat palveluksensa samalta viivalta. Palveluksen aikana kannustamme heitä ryhmäytymiseen ja yhteistoimintaan, kertoo Oksanen.

Kutsuntojen jälkeen on aika valmistautua palvelukseen

Kutsunnoista poistutaan astetta viisaampana tulevasta, mutta varmasti myös uusia kysymyksiä nousee esille. Edessä oleva palvelus on muuttunut aiempaa konkreettisemmaksi, mutta kuinka siihen voi valmistautua?

Edessä oleva palvelus on muuttunut aiempaa konkreettisemmaksi, mutta kuinka siihen voi valmistautua?

Fyysisen kunnon kohottaminen on hyvä ohje tulevalle varusmiehelle. Liikunnan harrastaminen tukee myös omaa hyvinvointia ja jaksamista. Kunnon kohottamisen voi aloittaa esimerkiksi hyödyntämällä Puolustusvoimien ilmaista MarsMars-kuntosovellusta, jonka voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta. Vaikka hyvällä peruskunnollakin pärjää, on kunnon kohottamisesta aina hyötyä. Mitä paremmassa kunnossa palvelukseen lähtee, sitä paremmin menestyy.

Varusmiesoppaasta saa hyvän kuvan siitä, mitä palveluksessa on edessä. Lisäksi tulee muistaa vastata oman joukko-osaston lähettämään alokaskyselyyn sekä ilmoittaa aluetoimistoon, jos terveydentilassa tapahtuu muutoksia tai on tarve esittää muutosta palveluksen aloituspaikkaan tai -aikaan.

Neuvoja palvelukseen valmistautumiseen on monia, mutta useimmissa korostuvat oman asenteen ja liikunnan merkitys. Myös Oksanen on asiassa samoilla linjoilla.

– Avoin mieli ja hyvä fyysinen kunto ovat mielestäni tärkeimpiä valtteja palvelukseen lähtevälle, Oksanen vinkkaa.

Mitä paremmin valmistaudut kutsuntoihin ja tulevaan palvelukseen, sitä paremmin pystyt vaikuttamaan siihen, millaiseksi palvelusaikasi muodostuu. Mikäli sinulla herää mitä tahansa kysymyksiä palvelukseen liittyen, voit olla yhteydessä omaan aluetoimistoosi. Tutustu myös intti.fi-sivustoon ja ota somekanavamme seurantaan!

Nuoria miehiä kävelemässä jonossa kutsuntoihin.

Lisätietoja

´