Hyppää sisältöön

PST- ja JVA -harjoituksen johtaja everstiluutnantti Tapio Huhtamella
Kuulumisia panssarintorjunta- ja jalkaväen ampumaharjoituksesta

Maavoimat
Julkaisuajankohta 20.11.2021 8.49
Uutinen
sotilaat polviasennossa maastossa

"Jalkaväen joukot muodostavat maavoimien iskevän voiman. Jalkaväki on siellä, missä taistelut ratkaistaan. Jalkaväen tehtävänä on tuhota, lyödä tai torjua vihollinen yhteistoiminnassa muiden aselajien kanssa. Jalkaväen taistelu perustuu kykyyn suojautua, toimintaympäristön tehokkaaseen hyväksikäyttöön, sekä tulen ja liikkeen yhteisvaikutukseen. Menestyminen taistelussa edellyttää jokaiselta jalkaväkisotilaalta kokonaisvaltaista toimintakykyä, tahtoa, rohkeutta, kuntoa ja taitoa käyttää tehokkaasti kaikkia jalkaväen aseita sekä taistelu- ja kuljetusvälineitä."

Edellä olevia asioita olemme täällä Rovajärvellä olleet kehittämässä ja harjoittelemassa. Harjoituksen koulutuksellisia teemoja ovat olleet joukon suorituskykyjen tehokas hyödyntäminen sekä eri aselajien yhteistoiminta taistelussa tehtävän toteuttamiseksi. Tehtävän toteuttaminen vaatii erityisesti johtajilta aktiivista taistelun johtamista, jossa korostuvat tilannejohtaminen ja toimeenpanokyky.

Maavoimien vaikuttamisharjoitus tarjoaa erinomaisen alustan ja kehyksen monipuoliseen ja ennen kaikkea vaativissa olosuhteissa tapahtuvaan koulutukseen. Harjoituksen keskiössä onkin ollut suorituskyvyn kehittämiseen tähtäävä harjoittava ja vaativa koulutus. Vaativiin olosuhteisiin on liittynyt vaatimuksemme harjoitusjoukoille kouluttaa jokaiselle taistelijalle kykyä säädellä ja ylläpitää omaa taisteluvalmiutta. Tähän liittyy luonnollisesti myös johtajille koulutettava vastuu joukosta. Taisteluammuntojen osalta olen korostanut ammunnan harjoittelun merkitystä turvallisuudelle. Harjoittelun aikana koulutetaan ja vaaditaan oikeat suoritukset sekä korjataan virheet, jotta kovapanosvaiheessa joukot pääsevät toimimaan tilanteen mukaisesti.

Osaamisen ja yhteistoiminnan kehittämistä

Panssarintorjunnan- ja jalkaväen ampumaharjoitus on jaettu kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa keskityimme valtakunnan panssarintorjujien koulutukseen. Tähän vaiheeseen liittyi myös harjoitukseen osallistuneiden joukkueiden koulutustason mittaus. Kyseessä ei varsinaisesti ole kilpailu, mutta aina kun suomalaiset laitetaan keskenään kamppailemaan, niin siitä on leikki kaukana. Tasaisen ja tiukan taiston jälkeen parhaat panssarintorjujat tällä erää löytyivät Porin prikaatin Satakunnan jääkäripataljoonan panssarintorjuntakomppaniasta. Koulutustason mittauksen ja taisteluammuntojen lisäksi harjoituksessa yhtenäistetään Maavoimissa annettavaa panssarintorjuntaohjuskoulutusta sekä jaetaan joukkojen välillä hyviä käytänteitä taistelu- ja ampumakoulutuksesta. Erityismaininnan ansaitsevat myös Uudenmaan prikaatin kouluttajat, joiden asenne ja mentaliteetti vaativaa harjoitusta ja siitä saatavaa palautetta kohtaan oli esimerkillinen.

sotilas katsoo kiikareilla ja kaksi sotilasta valmistelee ohjusta maastossa

Harjoituksen toisessa vaiheessa testattiin Jääkäriprikaatin ja Kainuun prikaatin yhdessä muodostaman valmiusyksikön valmiutta ja koulutustasoa. Sen lisäksi että joukko suoriutui tehtävästään loistavasti, niin myös koko ampumatyöryhmä saa harjoituksen johtajan kiitokset. Tiedän, että tuon kaltaisen vaativan koulutustapahtuman järjestäminen ei onnistu ilman ammattitaitoista ja vastuuntuntoista henkilöstöä. Onnistuakseen toteutus vaatii lukemattoman määrän erilaisia toimenpiteitä eri tasoilla. Valmiusyksikölle pitämässä palautteessa Maavoimien komentajan kenraaliluutnantti Petri Hulkon sanoin: "voimme nukkua yömme rauhassa". Minusta se kertoo kaiken oleellisen joukon suorituskyvystä.

sotilaat käsittelevät ammuksia harjoituksessa

Harjoituksen kolmas vaihe on juuri käynnistymässä. Kolmannessa vaiheessa yhdistämme voimamme laajalla alueella yhdessä tykistöampumaharjoituksen kanssa. Taisteluammunnoissa keskitytään erityisesti tulenkäyttöön ja vaikuttamiseen, sekä aselajien väliseen yhteistoimintaan. Tässä vaiheessa Lapin jääkäripataljoonan joukot tulevat olemaan pääosassa. Lisäksi tulemme toteuttamaan monipuolisia ryhmä- ja joukkuetason taisteluammuntoja myös muille kuin jalkaväkijoukoille. Mukana on myös 3. Logistiikkarykmentin reserviläisiä.

sotilaita kenttätykin takana

Joukkotuotettavien joukkojen lisäksi koulutamme harjoituksessa sekä omaa että muiden joukko-osastojen henkilöstöä. Jalkaväkikoululla on luonnollinen rooli palkatun henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen toteuttamisessa. Jalkaväkikoulun oma henkilöstö on ollut avainroolissa harjoituksen suunnitteluvaiheessa ja osa henkilöstä on ollut johtamassa osa-harjoituksia, sekä erilaisissa arviointitehtävissä. 

Jo harjoituksen tässä vaiheessa haluan osoittaa suuret kiitokset kaikille harjoitusjoukoille ja ampumatyöryhmille. Te olette tehneet harjoituksen.

Panssarintorjunta- ja jalkaväen ampumaharjoituksen johtaja
Jalkaväkikoulun johtaja
Everstiluutnantti Tapio Huhtamella


talvinen järven ranta auringonlaskussa