Hyppää sisältöön

Kymen Turvan kokoontumisessa #paikallisturvallisuus keskiössä

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 9.3.2021 12.23
Tiedote
Kymen Turva

Kymenlaakso on edelläkävijä maakuntien yhteisen varautumisen kehittämisessä. Kymen Turva yhteensovittaa Kymenlaakson varautumista niin, että alueen toimijoilla on ajantasainen tieto sekä yhteinen käsitys valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävistä riskeistä. Kymen Turvan toimintaa harjoitellaan osana valmiusharjoituksia, paikallipuolustusharjoituksia sekä tarvittaessa erillisiä harjoituksia. Esimerkiksi käynnissä oleva pandemia on ensisijaisesti terveysviranomaisen johtama.

Kymen Turva on toiminut vuodesta 2012 maakunnan kuntien, viranomaisten sekä muiden toimijoiden turvallisuusyhteistyön alustana. Kymen Turvassa linjataan ja asetetaan yhteisiä painopisteitä, sekä yhteen sovitetaan Kymenlaakson valmius- ja turvallisuusasioita. Vuosien aikana toiminta on kehittynyt, laajentunut ja muodostunut luontevaksi osaksi maakunnallista turvallisuusyhteistyötä.

Varautumisvelvolliset organisaatiot
Jokainen varautumisvelvollinen organisaatio vastaa varautumisestaan, omien lakisääteisten tehtäviensä mahdollisimman häiriöttömään hoitamiseen. Kymen Turva mahdollistaa sen, että varautumisen toimijoilla on yhteinen tavoitetila ja eri osapuolten varautumistoimenpiteet ovat mahdollisimman hyvin yhteistä tavoitetilaa tukevia. Kymen Turva kokoaa yhteen alueen viranomaiset, kunnat sekä muut toimijat. Keskeistä toiminnassa on tietojen vaihtaminen, yhteisten suunnitelmien laatiminen, harjoitusten järjestäminen ja toiminnan yhteen sovittaminen.

Pelastuslaitoksen kriittiset toiminnot - KYMPE/Juhani Carlson
Jokaisen toimijan on pidettävä yllä omat kriittiset toiminnot. Pelastuslaitoksella näitä ovat kiireellinen pelastustoiminta sekä väestönsuojelun ja vaaratiedottamisen tehtävät, sanoo Kymen Turvan pääsihteeri, pelastuspäällikkö Juhani Carlson Kymenlaakson pelastuslaitokselta. - Esimerkiksi koronatilanteessa organisaatiot vastaavat omasta varautumisestaan.

Kymen Turva vastaa varautumisen aluetason yhteensovittamisen tarpeeseen ja tähtää siihen, että alueen toimijoilla on ajantasainen tieto ja yhteinen käsitys. Tilannekuva kootaan kerran viikossa pidettävillä tilannekuvakokouksilla. Tilannekuvakooste jaetaan organisaatioille.

Toimintamallien testaaminen
Harjoituksissa testaamme laatimiamme toimintamalleja ja suunnitelmia viranomaisten, kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän yhteistoiminnasta.


Mitä Kymen Turva tuottaa?
•    Kymenlaakson alueellinen riskiarvio: alueellisesti merkittävien riskien poikkihallinnollinen arviointityö, joka pohjautuu kansalliseen riskiarvioon. Riskiarviota on Kymenlaaksossa laadittu vuodesta 2016 alkaen ja uusin päivitys valmistui keväällä 2020
•    Kymenlaakson valmiuskortti: tukee toimijoiden valmiussuunnittelua. Kortin avulla häiriötilanteessa saadaan nopeasti käsitys keskeisistä toimijoista ja tehtävistä. Kortissa on mukana kaikkien keskeisten tahojen yhteystiedot, jotka päivitetään vuosittain.
•    Ennakoiva tilanneseuranta ja arviointi: turvallisuuteen vaikuttavien toimintaympäristön muutosten poikkihallinnollista seurantaa ja arviointia tehdään säännöllisesti kokousten yhteydessä sekä tilanteen niin edellyttäessä myös yksittäisten tilanteiden osalta.
•    Harjoitusten yhteensovittamista: tulevien harjoitusten käsittely kokouksessa sekä niiden sisältöjen ja ajankohtien yhteensovittaminen.
•    Kriisiviestintäkortti: korttien laatiminen on aloitettu ja ne pohjautuvat Kymenlaakson riskiarvioon


Lisätietoa: 
Kymen Turvan puheenjohtaja: Kunnanjohtaja Arto Ylönen 0503499571 [email protected]
Sihteeristön puheenjohtaja: Pelastusjohtaja Vesa Parkko 0447026210 [email protected]
Pääsihteeri: Pelastuspäällikkö Juhani Carlson 0447026331 [email protected]

#KymenTurva #varautumisverkosto #Kymenlaakso

Osallistujatahot: Haminan kaupunki, Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki, Miehikkälän kunta, Pyhtään kunta, Virolahden kunta, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymsote, Kaakkois-Suomen poliisi, Suojelupoliisi, Puolustusvoimat, Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Suomenlahden merivartiosto, Tulli, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kaakkois-Suomen ELY, E-S elinkeinoelämän alueellisen varautumisen yhteistyötoimikunta E-S ELVAR
 
Joukko-osasto
´