Hyppää sisältöön

Kymi 119 -harjoituksen johtajalta tervehdys

Karjalan prikaatiMaavoimatUtin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 3.3.2019 19.33
Tiedote

Harjoitustilanteena on hybridisodankäyntiä ja normaaliolojen häiriötilanteita. -Harjoituksessa on hyviä moniviranomaistilanteita, joissa päästään harjoittelemaan yhteistoimintaa. Tämän tyyppiset harjoitukset ovat tärkeitä, sanoo harjoituksen johtaja, eversti Arto Ikonen Karjalan prikaatista.

Kymi 119 -harjoituksen päämääränä on kehittää paikallispuolustuksen suorituskykyä sekä viranomaisten välistä yhteistoimintakykyä nopeassa tilannekehityksessä.

Harjoitustilanteena on hybridisodankäyntiä ja normaaliolojen häiriötilanteita. Toimintaympäristönä tulee harjoituksessa olemaan asutuskeskukset ja lentokenttä ympäristöineen. Harjoituksessa toimitaan normaaliolojen toimivaltuuksilla. Vastuuviranomainen johtaa harjoitustilanteita ja muut viranomaiset tukevat

Painopisteellisesti harjoitus näkyy Kouvolan keskustan ja Utin alueilla, joissa maavoimien paikallispuolustuksen joukot ja viranomaiset harjoittelevat.

Kouvolan keskustan alueella toiminta tapahtuu pääosin ratapihalla, Tykkimäessä, Keltissä ja Korialla. Utissa harjoitusalueena on Utin lentokenttä ja leirikenttä ympäristöineen. Harjoitukseen osallistuu 1400 sotilasta ja viranomaista, joista 300 palkattua henkilökuntaa ja viranomaisia, reserviläisiä 400 ja varusmiehiä 700. Harjoitukseen osallistuu viranomaisia ja henkilöstöä Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta, Utin jääkärirykmentistä, 1. Logistiikkarykmentistä, Kaakkois-Suomen rajavartiosta, Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä, Kouvolan kaupungilta, Väylävirastolta, FINAVIA:lta ja VR:ltä.

Harjoituksessa on hyviä moniviranomaistilanteita, joissa päästään harjoittelemaan yhteistoimintaa. Tämän tyyppiset harjoitukset ovat tärkeitä. Taustalla on luonnollisesti merkittävä määrä normaaliolojen valmistelu- ja suunnittelutyötä eri viranomaisten omilla tahoilla. Mutta on tärkeää, että viranomaiset harjoittelevat yhdessä käytännön toteutusta vastuuviranomaisen johtamana ja muiden tukemana. Tällöin opitaan tuntemaan toisten toimintatavat, suorituskyvyt ja saadaan käytännön havaintoja ja kuinka yhteistoiminta onnistuu. Harjoittelun perusteella voimme kehittää omaa toimintaa sekä yhteistoimintaa jatkoa varten.

Toivotan kaikille harjoitukseen osallistuville varusmiehille, reserviläisille, henkilöstölle ja kaikille viranomaistahoille oikein hyvää ja turvallista harjoitusta. Harjoitellaan yhdessä, opitaan ja kehitetään sen perusteella meidän kaikkien omaa ja yhteistä toimintaa.

Eversti Arto Ikonen,

Kymi 119 -paikallispuolustusharjoituksen johtaja, Karjalan prikaatin apulaiskomentaja

´