Hyppää sisältöön

Kymi 21 - paikallispuolustusta ja moniviranomaistilanteita Kouvolassa

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 24.2.2021 16.12
Tiedote
#paikallispuolustajat

Karjalan prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Kymi 21 järjestetään Kouvolan alueella 8.-11.3.2021. Paikallispuolustusta ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa harjoitellaan Kouvolan Vekaranjärvellä, Tykkimäessä, Utissa, Ummeljoella ja Anjalankoskella. Puolustusvoimien henkilöstöä ja viranomaisia osallistuu yhteensä noin 180 henkilöä, varusmiehiä 640 ja reserviläisiä noin 330. Harjoituksen johtaa Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Olli.

Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien harjoitusjoukkoja Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta sekä Karjalan lennostosta. Lisäksi harjoitukseen osallistuu henkilöstöä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta, Sotilaslääketieteen keskuksesta, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta, Utin jääkärirykmentistä sekä 1. Logistiikkarykmentistä.


Viranomaisyhteistyö

Viranomaisyhteistoimintaan liittyvissä tapahtumissa toimijoina Puolustusvoimien joukkojen ohella ovat Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kymenlaakson elinkeino, - liikenne ja ympäristökeskus, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä Kouvolan kaupungin henkilöstöä. Kymsote:n johtamaan Kouvolan valmiuskeskusharjoitukseen osallistuu viranomaisten lisäksi useita kolmannen sektorin toimijoita kuten Maapuolustuskoulutus yhdistys ja Suomen punainen risti.


Harjoitusjoukot näkyvästi liikkeellä

Viikon aikana Kouvolan alueella liikkuu Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten kalustoa (noin 100), myös raskaita ajoneuvoja kuten panssarivaunuja ja hälytysajoneuvoja kaikkina vuorokauden aikoina. Liikenteessä pyydetään varovaisuutta raskasta kalustoa kohdatessa. 
Joukkoja ryhmittyy Utin, Tykkimäen, Voikkaan -alueilla. Joukot käyttävät harjoitusampumatarvikkeita, joista ei aiheudu vaaraa alueen sivullisille, mutta harjoituskohteen lähistöllä kehotetaan välttämään turhaa liikkumista. 

Lentotoimintaa (NH90 -helikopteri ja MD-500 -helikopterit, F-18 Hornetit, MUAS-lennokit) toteutetaan kaikkina vuorokauden aikoina. Toiminta saattaa aiheuttaa lentomelua Kouvolan alueella.

Harjoituksessa on käytössä viranomaisten suosittamat Covid19 -varotoimet. 

Viranomaisyhteistyötä useissa kohteissa

Moniviranomaistilanteita harjoitellaan useissa kohteissa Kouvolan alueella. Utin leirikentällä käytetään harjoitusampumatarvikkeita, jotka saattavat aiheuttaa ampumamelua. Raskasta kalustoa liikkuu Vekarajärven, Utin ja Tykkimäen alueilla sekä näiden välisellä tiestöllä. Hälytysajoneuvoja liikkuu harjoitusalueella normaalia enemmän. 

Karjalan prikaati testaa suurtehohälytinjärjestelmää

Vekaranjärvellä testataan Karjalan prikaatin paikallista suurtehohälytinjärjestelmää antamalla yleinen vaaramerkki maanantaina 8.3.2021 klo 13.00. Kokeilu ei aiheuta alueen asukkaille toimenpiteitä.

Seuraa harjoitusta verkkosivuilta Kymi 21 -harjoitusta maavoimat.fi/paikallispuolustusharjoitukset
Sosiaalisessa mediassa 
Facebook @maavoimat sekä @KarjalanPR
Twitter @Maavoimat sekä @KarjalanPR
Instagram @maavoimat
#kymi21
#karpr
#paikallispuolustus
#paikallispuolustajat
#paikallisturvallisuus