Hyppää sisältöön

Lähivuosien rahoitus ja hankinnat ratkaisevia Maavoimien suorituskyvyn säilymiselle

Maavoimien esikunta
Julkaisuajankohta 29.2.2016 12.46
Tiedote

Maavoimat on puolustusvoimauudistuksen jälkeen vakiinnuttanut toimintansa.

Nyt keskitymme valmiuteen sekä suorituskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen, totesi Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Seppo Toivonen mediatapaamisessa perjantaina 26.2.

Viime vuonna varusmiesten maastovuorokaudet ja reserviläisten kertausharjoitusten määrä saatiin palautettua puolustuskyvyn ylläpidon kannalta hyvälle tasolle. Vuonna 2015 Maavoimissa palveluksensa suoritti 20 103 varusmiestä ja kertausharjoituksiin osallistui 12 809 reserviläistä. Varusmiehiltä ja reserviläisiltä kerätyn palautteen perusteella koulutuksessa onnistuttiin hyvin.

Maavoimat käynnistää kevään 2016 aikana Intti tutuksi -hankkeen, jonka tavoitteena on tarjota yhdeksäsluokkalaisille tietoa varusmiespalveluksen suorittamisesta. Hankkeen puitteissa kaikille Suomen yläkouluille tarjotaan mahdollisuutta tutustua varusmiespalvelukseen eri tavoin.

Maavoimilla on käynnissä 10 kriisinhallintaoperaatiota, joissa palveli viime vuoden aikana yhteensä 659 sotilasta. Heistä merkittävä osa oli reserviläisiä. Laajin joukkojen operaatio on UNIFIL Etelä-Libanonissa. Paikallisten turvallisuusjoukkojen koulutusoperaatioilla on kasvava merkitys ja niihin maavoimat osallistuu Afganistanissa, Irakissa, Somaliassa ja Malissa.

Maavoimien suorituskykyä kehitetään lisäksi kansainvälisissä harjoituksissa ulkomailla ja vastavuoroisesti myös kotimaassa. Yhteistyö lisää henkilöstön osaamista ja järjestelmien yhteensopivuutta sekä lisää luottamusta keskeisten kumppanien kanssa.  

Materiaalihankintojen osalta maavoimien suorituskykyä rakennetaan pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti. Maavoimien keskeisimmät materiaaliset tavoitteet lähitulevaisuudessa liittyvät kaluston vanhenemisesta johtuvien materiaalipuutteiden korvaamiseen. Pääasiassa pyritään hankkimaan modernia uutta materiaalia, mutta vaihtoehtoina tarkastellaan myös tarjolla olevaa hyväkuntoista käytettyä materiaalia sekä käytössä olevan materiaalin modernisointimahdollisuuksia. Maavoimallisen suorituskyvyn säilyttämisen kannalta lähivuosien hankinnat ovat ratkaisevassa asemassa.

Maavoimat toteutti vuoden 2015 aikana yhteensä 494 virka-aputehtävää muille viranomaisille. Valtaosa tehtävistä (386 kpl) oli sotilasräjähteiden raivaamista. Poliisin virka-aputehtäviä oli 66, joista yksi oli Tornion järjestelykeskuksen virka-apu kestäen syyskuusta joulukuuhun, yhteensä 12 viikkoa.

´