Hyppää sisältöön

Laki muuttui 2020 – vaikutukset vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen Uudellamaalla

Kaartin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 21.1.2021 9.39
Tiedote
Reserviläisiä paikallispuolustusharjoituksessa Santahaminassa.

Mitä eroa on Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämällä vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella? Mitä tekevät Puolustusvoimien palkkalistoilla olevat vapaaehtoisen maanpuolustuksen (VMP) suunnitteluun ja järjestelyihin erikoistuneet upseerit? Keitä ovat MPK:n uudet valmiuspäälliköt? Keneen otetaan yhteyttä, kun haluaa mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaa tämä artikkeli, jossa esitellään vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen keskeisimmät toimijat pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.

Puolustusvoimat ja eri maanpuolustusjärjestöt sekä -yhdistykset järjestävät vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa. Puolustusvoimien keskeisenä kumppanina vapaaehtoisen koulutuksen järjestämisessä on Maanpuolustuskoulutus (MPK), jonka toiminta on säädelty laissa. MPK ja sen alueelliset piirit ovat myös se taho, johon kannattaa olla ensimmäisenä yhteydessä, jos haluaa mukaan vapaaehtoiseen sotilaalliseen maanpuolustustoimintaan.

Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toteutuksesta vastaavat pääosin Kaartin jääkärirykmentti sekä paikallisena kumppanina MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri. 

Puolustusvoimien kertausharjoitukset (KH)  ja vapaaehtoiset harjoitukset (VEH), Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisten valmiuksien koulutus (SOTVA) – Mitä eroa?

Puolustusvoimien joukko-osastot järjestävät vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta vapaaehtoisina harjoituksina, jotka täydentävät normaalia, käskyyn perustuvaa kertausharjoitustoimintaa. Tämän lisäksi reserviläinen voi lisätä vapaaehtoisesti osaamistaan MPK:n järjestämissä sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa eli ns. SOTVA-koulutuksessa.

Harjoitustyyppien erot on syytä tunnistaa: Kertausharjoituksiin Puolustusvoimat käskee ja niihin osallistuminen on velvollisuus, kun taas  vapaaehtoisiin harjoituksiin Puolustusvoimat kutsuu haluamansa reserviläiset ja osallistuminen niihin on nimensä mukaisesti täysin vapaaehtoista. MPK:n vapaaehtoiseen koulutukseen voi periaatteessa osallistua kuka tahansa, mutta suuri osa koulutuksesta vaatii aikaisempaa koulutusta ja on suunnattu varusmiespalveluksen suorittaneille. Mutta esimerkiksi naisille ja nuorille on paljon erilaista koulutusta, joiden vaatimuksena ei ole varusmieskoulutus.

Kaartin jääkärirykmentti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestäjänä

Reserviläisen varustaminen. Kaartin jääkärirykmentissä on vuodesta 2020 alkaen kaksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen (VMP) suunnitteluun ja järjestelyihin erikoistunutta upseeria.

Kaartin jääkärirykmentin esikunnan koulutusosastolla työskentelee osastoupseeri, joka vastaa reservin koulutuksen suunnittelusta ja koordinoinnista. Tähän kuuluu kertausharjoitusten lisäksi myös rykmentin järjestämien vapaaehtoisten harjoitusten suunnittelu, koordinointi ja resursointi sekä MPK:n sotilaallisia valmiuksia (SOTVA) palvelevan koulutuksen liittäminen kokonaisuuteen. Osastoupseeri vastaa myös Kaartin jääkärirykmentin alaisuuteen kuuluvien maakuntakomppanioiden toiminnasta. 

Uudenmaan aluetoimistossa on osastoupseeri, jonka vastuualueeseen kuuluvat Kaartin jääkärirykmentin ja MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin yhteistoiminta sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestelyt ja suunnittelu käytännön tasolla.

Siinä missä koulutusosastolla vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kehitetään nimenomaan rykmentin tarpeita ajatellen, aluetoimistossa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta tarkastellaan koko Uudenmaan alueen reservin näkökulmasta ja koko Puolustusvoimien tarpeita palvelevalla tavalla.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Etelä-Suomen piirin järjestämä vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus

Vuoden 2020 alusta uudistetun lain mukaan MPK:n tulee toteuttaa seuraavia tehtäviä: 
-    sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen ja toiminnan järjestäminen (SOTVA), 
-    vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan tiedotuksen ja valistuksen järjestäminen, 
-    naisten vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistumisen mahdollisuuksien ja niihin liittyviä sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen ja tutustumistoiminnan kehittäminen, 
-    jäsenjärjestöjensä maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen, tukeminen ja sovittaminen yhteen sekä
-    nuorten mahdollisuuksien tutustua maanpuolustukseen kehittäminen tutustumistoiminnan kautta. 

Puolustusministeriö budjetoi näiden tehtävien toteuttamiseen vuosittaisen määrärahan. MPK:n kurssit ovat erinomainen tapa ylläpitää reserviläisen sotilaallisia valmiuksia. Sotilaalliselta kannalta katsottuna MPK:n tehtävien terävintä kärkeä edustaa sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (SOTVA). 
Puolustusvoimat tukee yhdistyksen toimintaa esimerkiksi koulutusvälineillä, harjoitusalueilla, ajoneuvoilla ja aseilla, sekä valvoo toimintaa.

MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä (ESMPP) valmiuspäälliköt ovat Eleonoora Hilska, Markus Häyhtiö ja Pasi Raatikainen. Heistä kullakin on omat alueelliset ja koulutukselliset vastuualueensa. Jos haluat mukaan Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin toimintaan, ole yhteydessä valmiuspäälliköihin.