Hyppää sisältöön

Lakimiesreserviläinen tekee kertausharjoituksessa omaa työtään, koska sodankäynti on juridiikkaa

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 11.9.2022 14.08
Tiedote
Reservin sotilaslakimies, reservin yliluutnantti Jussi Lehtinen. Kuva: Puolustusvoimat

Yksi Päijät-Häme 2/22 -paikallispuolustusharjoitukseen osallistuneista reserviläisistä oli asianajaja Jussi Lehtinen.

Asianajaja Jussi Lehtinen on perinteikkään asianajotoimiston Dittmar & Indreniuksen riidanratkaisupraktiikan vetäjä. Kertausharjoituksessa hän tekee omaa työtään: Lehtinen toimii sotilaslakimiehenä.


-    Niin se vain on, että sodankäynnistä on tullut juridiikkaa, Lehtinen sanoo.

Jos aikaisemmin ajateltiin, että sotilasoikeus oli lähinnä kurinpitoa, niin nykymaailmassa se on kaikkeen vaikuttava toimintakehikko. Huomioon otettavaa säätelyä on tullut valtavasti lisää, ja kuten kaikessa viranomaistoiminnassa, myös Puolustusvoimissa toimitaan tarkasti voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Sellainen mielikuva, että sotilaat toimisivat jollakin harmaalla alueella, ei vain yksinkertaisesti enää pidä paikkaansa. Puolustusvoimienkin on tunnettava juridinen toimintaympäristönsä tarkoin, muuten seuraukset voivat olla hankalia ja ongelmat entistä suurempia.

-    Eihän nykymaailmassa voi ajatella, että jokin julkisoikeudellinen organisaatio ei noudattaisi lakia, Lehtinen huomauttaa.

-    Sääntely ulottuu yhä laajemmalle, ja ihmisistä on tullut tietoisempia oikeuksistaan.

Reserviläisenä Lehtinen toimii komentajan päätöksenteon juridisena tukena ja selvittää esimerkiksi viranomaisyhteistyön lainsäädännöllisiä solmukohtia.

Kuluneen viikon paikallispuolustusharjoituksessa muun muassa juuri viranomaisten toimivaltasuhteet aiheuttivat juristille päänvaivaa. Harjoituksessa toimittiin normaalioloissa, mutta kuitenkin sellaisissa olosuhteissa, joissa yhteiskuntaan kohdistuu tavallisesta poikkeavia uhkia ja häiriötekijöitä.

-    Näissä olosuhteissa joudutaan tekemään normaaliaikoihin nähden aika erikoisia juttuja. Se aiheuttaa monenmoisia juridisia ongelmia. Kaikkia yksityiskohtia ei ole lainsäädännössä voitu kovin hyvin ottaa huomioon, Lehtinen kertoo.

Jos esimerkiksi Puolustusvoimat antaa virka-apua poliisille, mutta operaation kohde tunnistetaankin tunnuksettomaksi sotilaalliseksi ryhmäksi, voidaan ryhmää vastaan käyttää sotilaallista voimaa. Silloin Puolustusvoimat voi ottaa tilanteen johdon itselleen. Kun johtosuhteet vaihtuvat, niin pitääkö Puolustusvoimien silloin esittää virka-apu pyyntö tilanteeseen osallistuville muille viranomaisille? Entä milloin ja millä edellytyksillä poliisi voi käyttää reserviläisten apua?

Toisaalta lakimiehen pitää osata nähdä myös askel pidemmälle. Jos operaatiossa kiinni otetut ovatkin tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän jäseniä, niin pitääkö kiinniotettuja pahantekijöitä kohdella sotavankeina? Silloin voimaan astuvat Haagin ja Geneven sopimusten sotavankien kohtelua koskevat kansainväliset säännöt. 

Tai kun kansalaisilta joudutaan esimerkiksi pakko-ottamaan materiaalia Puolustusvoimien käyttöön, on syytä noudattaa lakia pilkulleen. Ja niin edelleen.

Harjoituksissa eteen tulevat tilanteet eivät ole yksinkertaisia. Ne voivat vaatia paljonkin tulkintaa ja soveltamista.

-    Kovin nöyränä näitä asioita joutuu pohtimaan, Lehtinen sanoo.

Esikunnan koruttomalla toimistopöydällä on kasapäin paperia ja lakikirja. Lehtisen muistiinpanokirja näyttää täyttyneen melko pitkälle. Kun käy kertausharjoituksissa parin vuoden välein, ehtivät monet asiat unohtua, ja lait ehtivät muuttua, Lehtinen kertoo. Välillä tuntuu, että juristeja pitäisi olla ongelman kimpussa läjäpäin.

Mutta juuri siksi harjoitellaan, jotta ongelmat tunnistetaan ja ratkaisut ovat valmiiksi mietittyjä silloin, kun päätöksiä pitää tehdä nopeasti ja oikeassa tilanteessa.

-    Arvokkainta on, kun tehdään virheitä. Tai kun ei tiedetä, miten pitää toimia. Niistä tilanteista on mahdollista oppia. Lainsäädäntö ei ole selkeä kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa, Lehtinen sanoo.

Siviilityössään asianajotoimistossa Lehtinen toimii riidanratkaisun osaston johtajana. Hän hoitaa yhtiöiden välisiä riitatilanteita ja neuvoo asiakkaitaan myös siinä, miten konflikteja voidaan ennaltaehkäistä.

Reserviläisenä Lehtinen pohtii tekevänsä oikeastaan ihan samaa työtä. Välillä se harmittaa: sotilaslakimiehen tehtävät eivät ole varsinaisesti reipasta ulkoilmaelämää.

-    Olen kuitenkin ajatellut, että tässä tehtävässä minusta on varmasti eniten hyötyä.
Kun Lehtinen on kertonut lähtevänsä kertausharjoitukseen, jotkut ovat muistutelleet siitä, että harjoituksesta on mahdollista saada vapautus.

-    Minä ajattelen, että kuka tätä maata puolustaa, jos me emme itse sitä tee? Minulle maanpuolustus ja isänmaallisuus ovat olleet aina itsestään selviä. Maanpuolustus on kansalaisvelvollisuus ja sillä siisti.

Harjoitukset ja ammunnat Joukko-osasto Päijät-Häme Päijät-Häme
´