Hyppää sisältöön

Lapin rajavartiosto – haastavien olosuhteiden turvallisuusviranomainen

Jääkäriprikaati
2.3.2021 7.45
Uutinen
Kuvituskuva

Viranomaisten välisellä yhteistyöllä on Lapin harvaan asutulla alueella keskeinen rooli. Se mahdollistaa kansalaisten nopean avunsaannin, jos jotain tapahtuu. Lisäksi viranomaisten välisellä yhteistyöllä säästetään resursseja, kun jokaisen viranomaisen ei tarvitse varautua kaikkeen. Viranomaisyhteistyön avulla saadaan myös luotua tilannekuva siitä, mitä Lapin alueella tapahtuu ja millaisia ilmiöitä on mahdollisesti kehittymässä. Tämä taas tukee kunkin viranomaisen toiminnan suunnittelua. Paikallispuolustusharjoitukset ovat hyvä esimerkki siitä, miten viranomaisten välistä yhteistyötä voidaan harjoitella.

Lapin rajavartiosto osallistuu valtakunnan puolustamiseen ylläpitämällä puolustusvalmiutta yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa ja kouluttamalla asevelvollisia, eli varusmiehiä ja reserviläisiä rajajoukkojen reserviin. Vaikka varusmieskoulutus on merkittävä ja näkyvä osa Lapin rajavartioston sotilaallista maanpuolustusta, sisältää se paljon muutakin. 
– Lähes yhtä merkittävä rooli on reserviläisten kouluttamisella kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa. Lisäksi valmiuden kannalta merkittävä rooli on henkilökunnan osaamisen kehittämisessä ja ylläpitämisessä, kertoo kapteeni Jari Lauri Lapin rajavartiostosta.

Viimeisten vuosien aikana Lapin rajavartiostossa on toimeenpantu useita harjoituksia, joissa on koulutettu varusmiehiä, reserviläisiä sekä henkilökuntaa. Harjoituskalenterista löytyy säännöllisesti toistuvia harjoituksia, kuten paikallispuolustusharjoitukset sekä satunnaisemmin järjestettäviä suurempia harjoituskokonaisuuksia, kuten esimerkiksi tuleva Northern Forest 21 -harjoitus. 
– Vaikka harjoitusten sisältö vaihtelee perustaitojen harjaantumisesta haastavissa talviolosuhteissa toteutettaviin erityistaitoja vaativiin harjoitteisiin, on kaikella tällä yksi yhteinen tavoite: luoda Lapin erityisolosuhteissa toimimaan kykenevää henkilöstöä Lapin rajavartioston käyttöön, korostaa kapteeni Lauri.

– Teknologian kehittyminen ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet vaativat jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä. Kehitystyö puolestaan vaatii harjoittelua, jotta kyetään tekemään oikeita ja tilanteenmukaisia toimenpiteitä häiriötilanteeseen vastaamiseksi, toteaa kapteeni Jari Lauri.

Kuvituskuva

Jääkäriprikaatin ja Lapin rajavartioston valmiutta ja suorituskykyä on kehitetty paikallispuolustusharjoituksissa vuodesta 2016 lähtien, kun erityisesti paikallisjoukoille rakennettu paikallispuolustusharjoituskokonaisuus otettiin käyttöön Maavoimissa.

Viranomaisten valmius ja suorituskyky syntyvät vain yhdessä tekemisellä. Turvallisuusviranomaisten toimivalta on osin limittäinen ja viranomaisilla on mahdollisuus tukea toisiaan antamalla virka-apua. Johtosuhteet määräytyvät sen mukaan mitä laissa on säädetty sekä kenellä on paras tilannekuva ja johtamiskyky. Tärkeintä on, että kaikki tarvittavat viranomaisresurssit saadaan nopeasti käyttöön. 

Lapin rajavartiosto 

Lapin rajavartiosto on Lapin maakunnan alueella yli sata vuotta toiminut Rajavartiolaitoksen pinta-alaltaan suurin ja pohjoisin hallintoyksikkö. Sen valvottavana on kaikkiaan 1 604 kilometriä valtakunnanrajaa (Venäjä 380 km, Norja 736 km ja Ruotsi 488 km). Lapin rajavartiosto vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta eli rajojen valvonnasta ja rajatarkastuksista valvonta-alueellaan. Osa rajaturvallisuuden ylläpitoa on myös rikostorjunta, jonka päämääränä on paljastaa, ennalta ehkäistä ja tutkia Rajavartiolaitoksen toiminnan seurauksena ilmi tulevia rikoksia. Lapin rajavartioston toiminnan painopiste on itärajalla, joka on Schengen-ulkoraja. Lapin rajavartioston organisaatioon kuuluu Rovaniemellä sijaitseva esikunta, yhteensä neljä rajavartioasemaa Ivalossa, Raja-Joosepissa, Sallassa ja Muoniossa sekä Ivalossa sijaitseva Rajajääkärikomppania. Lisäksi Lapin rajavartiosto toimii Rovaniemen, Kittilän, Enontekiön ja Ivalon lentoasemilla sekä itärajan kansainvälisillä rajanylityspaikoilla Sallassa ja Raja-Joosepissa. 

Rajaturvallisuuden ylläpitämisen ohella rajavartiomiehet osallistuvat mm. henkilöiden etsintään, pelastustehtäviin ja Muonion rajavartioaseman osalta myös ensivastetehtäviin. Pelastus- ja ensihoitotehtävissä hyödynnetään myös Vartiolentolaivueen helikopterikalustoa.