Hyppää sisältöön

Lappi16: Reserviläiset osoittivat taas kykynsä

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 25.8.2016 18.05
Tiedote
Kolme sotilasta etenevät metsässä

Pohjoisessa Lappi16-harjoituksessa testattiin ensimmäistä kertaa isolla reserviläisjoukolla taisteluosaston lyhyttä koulutusvaihetta ja siirtymistä suoraan tehtävään.

Reserviläisiä oli kutsuttu kertaamaan lähes 2500. Pääosa heistä oli kotiutunut vasta pari vuotta sitten, joten harjoitus tarjosi mahdollisuuden myös tuttujen taistelukavereiden tapaamiseen.

Harjoituksen johtaja eversti Antti Lehtisalo Jääkäriprikaatista on tyytyväinen tiivistahtisen viikon antiin:

- Luottamus reserviin on vain vahvistunut ja reserviläisten osaamistaso on korkea. Vaikka harjoituksen luonteeseen on kuulunut vain lyhyt koulutusvaihe ja sen jälkeen suoraan tehtävään lähteminen, reserviläisten asenne on edesauttanut heidän kykyään hoitaa heille annetut tehtävät hyvin.

Havuilla naamioitu panssarivaunu

Motivaatio kohdallaan

Sama viesti toistuu joukkojen pääkouluttajien kommenteissa. Reserviläisjohtajat, taistelijat ja eri tukitoimintojen harjoitusjoukot ovat olleet oma-aloitteisia ja osaavia. 1. Jääkärikomppanian pääkouluttaja majuri Martti Rautanen on myös hyvillä mielin:

- Reserviläisten motivaatio on hyvä. Harjoituksen kiivaasta rytmistä huolimatta saatiin aikaan hyvä tulos. Sinisen joukkueen hyökkäys meni aivan suunnitelmien mukaan, viholliselle tuotettiin tappioita ja omat tappiot jäivät hyvin pieniksi. Hyökkäys tehosi oikeasti ja joukot pääsivät tavoitteeseensa.

Palaute rohkaisevaa

Reserviläisten omat kommentit ovat myös rohkaisevia. Jääkärikomppanian pioneeripartion taistelijat kiittelevät KASI-simulaattorien tuomaa lisäarvoa harjoitukseen. Perustaistelutaidot ovat hyvin hallussa varusmiespalveluksesta, mutta simulaattorin tuottama puolueeton taistelutilannedata motivoi entistä tarkempiin suorituksiin.

Sotilas tähtää panssarintorjuntaohjuksella kummun takaa

Reserviläisten lisäksi Lappi16 on ollut näytön paikka myös henkilökunnalle. Harjoituksen suunnittelu- ja päätoteutusvastuu on ollut Jääkäriprikaatilla. Muut osallistuivat joukko-osastot ovat Kainuun prikaati, Panssariprikaati, Porin prikaati, Karjalan prikaati, Ilmavoimat, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos.

- Näin ison joukon harjoitus antaa puolustusvoimien henkilökunnalle oikean kuvan joukkojen suorituskyvystä. Tulokset ovat rohkaisevia, eversti Lehtisalo toteaa.

Ylläpitoa omaehtoisesti

Hän muistuttaa lopuksi, että kertausharjoitus on kuitenkin vain yksi osa reserviläisen taistelukyvyn ylläpitoa.

- Odotan reserviläisten huolehtivan omasta osaamisestaan ja fyysisestä kunnostaan. Jokaisella reserviläisellä on tärkeä rooli ja tehtävä osana joukkoa.

Katse on näillä kokemuksilla helppoa suunnata luottavaisesti tulevaisuuteen.

Moottoripyörälähettejä ja panssarivaunu hiekkatiellä

´