Hyppää sisältöön

Lightning Strike 22 - harjoituksen valmistelut alkoivat jo kaksi vuotta sitten

MaasotakouluMaavoimat
Julkaisuajankohta 16.5.2022 12.54
Tiedote
Maastossa tykki, valoammuksia tippuu taivaalta kuin serpentiinejä. Kaunis maisema.
Kuva NF21-harjoituksesta Rovajärvellä keväällä 2021.

Maasotakoulu sai tehtäväkseen johtaa Lightning Strike 22 -harjoituksen Rovajärvellä 16.-27.5.2022. Harjoituksen valmistelu on aloitettu jo viime vuonna.

Harjoituksen suunnittelutehtävä on annettu Pääesikunnasta Maavoimille ja Maasotakoululle jo kaksi vuotta ennen itse harjoituksen toteutumista. Harjoituksen pääsuunnittelijana Maasotakoulussa toimii majuri Antti Vesterinen

Harjoituksen perusteet käsketään Pääesikunnasta noin kahta vuotta aiemmin, jolloin Maavoimien esikunta saa harjoituksesta suunnittelutehtävän. Maavoimien esikunta toimii harjoituksen tilaajana, ja toteuttajana toimii maavoimallinen joukko-osasto, joka on tässä harjoituksessa Maasotakoulu, hän kertoo.

- Harjoituksen alustavassa suunnittelussa oli mukana kansainvälisiä joukkoja, mutta heidän osallistumisensa peruuntui vuoden 2021 marraskuussa, hän jatkaa.

Harjoituksen suunnitteluperusteet laaditaan Maavoimien esikunnassa yhteistoiminnassa Maavoimien joukko-osastojen kanssa. Perusteet julkaistaan noin vuosi ennen harjoituksen alkamista, jonka jälkeen harjoituksen johtava joukko-osasto aloittaa suunnittelun ja alkaa laatia harjoituksen suunnittelukäskyä. 

Mitä harjoituksen päävalmistelija tekee ja mitä valmisteluja harjoitus vaatii?

Päävalmistelija tekee tiiviisti yhteistyötä Maavoimien esikunnan ja erityisesti heidän harjoitukseen nimeämänsä päävalmistelijan kanssa, Vesterinen sanoo.

Maavoimien esikunnan kanssa valmistellaan harjoituksen suunnitteluperusteet, jossa tulee huomioida Pääesikunnan vaatimukset sekä Maavoimien aselajitarkastajien vaatimukset harjoituksen tavoitteiden ja päämäärien osalta.

- Päävalmistelija tekee myös tiivistä yhteistyötä harjoituksen johtajan eli Maasotakoulun johtajan kanssa ja saa häneltä vaatimuksia harjoituksen suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen suhteen.

LIST22-harjoituksen johtaa Maasotakoulun johtaja, eversti Sami-Antti Takamaa.

Kansallinen vai kansainvälinen harjoitus?

Harjoituksen keskeiseen suunnitteluun vaikuttaa toteutetaanko harjoitus kansallisena vai kansainvälisenä. Kansainvälisen harjoituksen valmistelun aikatauluissa tulee huomioida joukkojen ja kaluston logistiset siirrot.

Kuvassa suomalaisia ja ruotsalaisia sotilaita Pohjoinen 18-harjoituksessa Rovajärvellä keväällä 2018.

- Harjoituksen suunnittelu ja valmistelu ei onnistu ilman yhteistoimintaa sekä toimivia työryhmiä. LIST22 -harjoitusta on suunniteltu useiden eri työryhmän voimin, joissa on huomioitu harjoituksen kokonaisuuden onnistuminen ja toimivuus, majuri Vesterinen kertoo.

Työryhmät edustavat muiden muassa ammuntoja (jalkaväki- ja epäsuoran tulen ammunnat), pelitoimintaa, huoltoa ja turvallisuustoimintaa.

- Päävalmistelija on kiinteässä yhteistoiminnassa työryhmien johtajien kanssa ja yhteistoiminnassa suunnittelun edetessä tulevat haasteet ratkotaan, Vesterinen sanoo.

Maasotakoulu johtanut isoja harjoituksia Rovajärvellä seitsemän vuotta

Maasotakoulu on johtanut harjoituskokonaisuuksia Rovajärvellä vuodesta 2015 alkaen.

- Seitsemässä vuodessa organisaatio on oppinut rutiinit harjoitusten valmisteluihin ja toteuttamiseen keväisin sekä syksyisin. Tämä tuo tehokkuutta ja varmistaa tasalaatuisen ja kehittyvän harjoituskokonaisuuden, majuri Vesterinen toteaa.

Vuodenaika asettaa harjoituksen suunnitteluun ja toteutukseen eri vaatimuksia muiden muassa valoisuuden osalta.

- Toukokuinen Rovajärvi tarjoaa valoa lähes vuorokauden ympäri, mutta marraskuisen Rovajärven valoisa aika on noin seitsemän tuntia.

- Maastontiedustelussa täytyy huomioida vallitsevat olosuhteet ja suhteuttaa ne harjoituksen aikaisiin olosuhteisiin. Maaliskuun lopulla suoritettu maastontiedustelu tarjosi runsaan lumipeitteen, mutta harjoituksen käynnistyttyä kevät on sulattanut lumet ja maasto on harjoitusjoukoille erinäköinen.

Tarvittaessa maastontiedustelu kevään harjoitusta varten voidaan suorittaa myös myöhemmin syksyllä ennen lumien tuloa, mikä edesauttaa esimerkiksi ulkomaalaisten joukkojen sopeutumista vallitseviin harjoitusolosuhteisiin.

Suunnittelu ja ennakointi avainasemassa

Harjoituksen aikana päävalmistelija koordinoi harjoituksen kokonaisuutta, jossa toimeenpannaan harjoitukseen suunnitellut tavoitteet ja päämäärät, joista näkyvimpänä osana kovapanosammunnat. 

Harjoituksessa pidetään säännöllisesti puhutteluita eli siviilikielellä kokouksia. Puhutteluissa varmistetaan tiedonkulku ja keskeiset ammuntojen varotoimintaan liittyvät asiat.

Tällä hetkellä harjoitusjoukot ovat ryhmittyneet tai ryhmittyvät Rovajärven alueelle, mutta päävalmistelija, majuri Antti Vesterinen suunnittelee jo harjoituksen päättämiseen liittyviä asioita.

- Suunniteltavia asioita ovat muiden muassa käskyn laatiminen, jossa on käsketty harjoitusjoukkojen siirrot harjoitusalueelta rautatieasemille tai joukko-osastojen ryhmitysalueille. 

Suurimmalle osalle harjoitukseen osallistuvia joukkoja harjoitus näkyy vain toimeenpanovaiheen osalta, jolloin mitataan suunnittelun ja valmistelun onnistuminen. Harjoituksen jälkeen laaditaan harjoituskertomus, jota hyödynnetään tulevien harjoitusten suunnittelussa. 

- Toivotan omasta puolesta palvelusturvallista LIST22 -harjoitusta keväisellä Rovajärven harjoitusalueella, harjoituksen päävalmistelija, majuri Antti Vesterinen sanoo.

Seuraa Lightning Strike eli LIST22 -harjoitusta sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #LIST22 ja netissä: www.maavoimat.fi/list22  tai www.maavoimat.fi/maasotakoulu 

Ampuma- ja harjoitusalue Harjoitukset ja ammunnat Joukko-osasto
´