Hyppää sisältöön

Lisää liikkuvuutta ja kouluttajien koulutusta EUTM Malissa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 21.6.2018 13.23
Tiedote

EUTM Mali (European Union Training Mission Mali) -operaation tehtävänä on kouluttaa Malin asevoimien sotilaita. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa paikalliset turvallisuusviranomaiset pystyisivät paremmin huolehtimaan Sahelin alueen turvallisuudesta.

Operaatio käynnistettiin Malin hallituksen pyynnöstä YK:n turvallisuusneuvoston päätöksellä. Ensimmäinen mandaatti astui voimaan vuonna 2013. Nyt käynnissä on neljäs mandaatti, jonka on määrä kestää vuoteen 2020.

Parhaillaan operaatioon osallistuu sotilaita 26 maasta vahvuudella noin 580. Suomalaisia operaatiossa on tällä hetkellä kaksi, ja he toimivat jalkaväki- ja lääkintäkouluttajina.

Operaatio toimii kahdessa eri paikassa. EUTM-päämaja, josta operaatiota johdetaan, sijaitsee Malin pääkaupungissa Bamakossa. Noin 60 kilometriä Bamakosta koilliseen on Koulikoron kaupunki, jossa varsinainen koulutus tapahtuu. Koulutustukikohta KTC (Koulikoro Training Center) sijaitsee Malin asevoimien varuskunnassa.

Eurooppalaiset kouluttajat antavat hyvin kokonaisvaltaista koulutusta Malin asevoimille niin yksittäisten taistelijoiden tasolla kuin ylemmällä komppanian johtamistasolla. Yksittäisen sotilaan taitoja koulutetaan mm. jalkaväen, lääkinnän, improvisoitujen räjähteiden torjunnan ja viestijärjestelmien osalta. Yksittäisille joukoille annetaan myös erikoisempia ajoneuvoasentaja-, varastotyöntekijä- ja helikopterityöskentelykursseja. Komppanian komentaja -kurssit keskittyvät nimensä mukaisesti komppanian pääliköihin ja ylempiin upseereihin, joiden kanssa käydään perusteita aina johtamisesta ihmisoikeuksien suojeluun.

Tulevaisuudessa EUTM:n painopiste tulee olemaan liikkuvissa kouluttajaosastoissa (Combined Mobile Advisor Training Team, CMATT) ja kouluttajien kouluttamisessa (Train the Trainers).

CMATT:n tarkoituksena on siirtää kokonaisia kouluttajaosastoja lähemmäs Malin asevoimia ympäri maata, jotta joukkoja saataisiin enemmän koulutettua. CMATT-koulutuksia on järjestetty tähän mennessä mm. Timbuktussa, Katissa, Cayesissa ja Segoussa. Train the Trainers -kurssit taasen ovat operaation tulevaisuuden kannalta tärkeitä, sillä niiden avulla koulutusvastuuta pystytään vähitellen siirtämään Malin asevoimille.

Tänä vuonna EUTM Malissa kokeillaan lisäksi ensimmäistä kertaa kouluttaa Malin asevoimien aliupseerikoulun ESO:n (Ecole de Sous Officiers) oppilaita. Kokeilun tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuudessa valmistuvat aliupseerit osaisivat kouluttaa omia joukkojaan. Myös Suomi osallistuu aliupseerien koulutukseen.

Operaation saavuttamat tulokset ovat helpoiten havaittavissa yksittäisissä taistelijoissa ja joukkueissa ennen ja jälkeen kurssien. Kurssien aikana jo pelkästään koulutettavien perustaidot kehittyvät selkeästi. Tämä on tärkeää, sillä useat joukot lähtevät koulutuksen päätyttyä suoraan pohjoiseen taisteluihin. Tällä hetkellä suomalaiset voivat siis ainakin vaikuttaa yksittäisten taistelijoiden mahdollisuuksiin selvitä heitä tulevaisuudessa kohtaavista tilanteista.

´