Hyppää sisältöön

Loppusodat ja varusmiesten osaaminen

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 18.5.2016 14.55
Tiedote

Loppusodassa saapumiserän joukkotuotetut joukot esittelevät parasta osaamistaan, sodan ajan valmiuttaan. Sitä, mitä pääosin puolen vuoden palveluksen aikana on opittu. Joukon sodan ajan johtaja taistelee yksikkönsä mukana ja saa selkeän kuvan sen suorituskyvystä. Tällä mennään, jos pilliin puhalletaan!

Miten yksittäisistä koulupojista ja -tytöistä sitten saadaan tehokas sotajoukko puolessa vuodessa?! Ennen loppusotaa joukot ovat toimineet sodan ajan kokoonpanossa vasta noin 6 viikkoa. Taistelijan peruskoulutuksen (8 viikkoa) saatuaan, jokainen on erikoistunut johonkin taistelukentällä vaadittavaan erityistaitoon: tarkka-ampuja, lääkintämies, suuntaaja jne. (9 viikkoa). Osa on siirtynyt johtajakoulutukseen (AUK, RUK). Joukkokoulutuskaudella (7 viikkoa) kaikki osaaminen nivotaan yhteen, opitaan käyttämään tehokkaasti kaikki opitut taidot yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Joukko hitsautuu yhteen ja siitä tulee taistelukentän suorituskykyinen elementti!

Saavutetaanko vaadittu osaamisen taso?! Jokaiselle sodan ajan joukolle on määritetty suorituskykyvaatimukset sen mukaan, millaisista tehtävistä ja olosuhteista joukon on selvittävä. Toisilta joukoilta vaaditaan fyysisesti enemmän, toisilla joukoilla tekniikka on ratkaisevampi. Osaamisen erilaisuudesta johtuen joukon spesiaalitaidot on helpompi mitata eri aselajien ja toimialojen omissa harjoituksissa ennen loppusotaa.

Loppusodassa mitataan kokonaisuutta. Saako johto tarvittavat tiedot? Syntyykö tilannekuva? Kyetäänkö joukkoja johtamaan? Onnistutaanko tulen vaikutus keskittämään ratkaisukohtiin? Pystytäänkö vihollisen vaikutukselta suojautumaan? Säilyykö taistelukyky pakkasellakin? Pääseekö haavoittunut hoitoon? Kaikki nämä temput joukkona vaativat valtavan määrän yksilötason osaamista.

Sodan ajan komppania/patteri (jääkäri-, sotapoliisi-, huolto-, ilmatorjunta-, jne.) on ensimmäinen kokonaisuus, jossa osaaminen punnitaan. Kaikki pitää pelata hyvin yhteen komppanian sisällä ja sitä tukevien yksiköiden kanssa. Sen pitää pystyä toteuttamaan saamansa tehtävä! Joidenkin ominaisuuksien osalta (johtamis-, tiedustelu-, tulenkäyttöjärjestelmä, jne.) osaamisen toteaminen edellyttää suurempaa kokonaisuutta, tästä syystä loppusodissa taistellaan yleensä taisteluosaston raameissa.

Mittausten mukaan loppusodissa toimivat joukkotuotetut sodan ajan joukot saavuttavat miltei poikkeuksetta vaaditun tason. Ja pitää muistaa, että vaikka varusmiesjoukkona oltiin loppusodassa, niin sodan ajan joukkona urakka vasta alkoi!

Koulutusosaton osastopäällikkö
Everstiluutnantti Reima Vanhanen
Jääkäriprikaati

Harjoitukset ja ammunnat Rovaniemi Sodankylä
´