Hyppää sisältöön

Maasotakoulu sai ideoita peruskoulusta -Miten modernit tavat tuodaan sotakouluun

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 14.10.2019 11.41
Tiedote
Kuvassa Maasotakoulun delegaatio tutustuu rehtori Leppäsen esittelemään 360-ympäristöön eli luokkatilaan jossa seiniin heijastuu interaktiivista liikkuvaa kuvaa ja älylattiaan eli lattiaan heijastuvaan interaktiiviseen ruutuun.
Viherlaakson koulussa on käytössä älylattia ja 360-ympäristö.

Maasotakoulun johtaja eversti Kari Pietiläinen tiimeineen vieraili Suomen ehkä moderneimmassa, eli Viherlaakson koulussa Espoossa lokakuun alussa 2019. Rehtori Mikko Leppänen esitteli delegaatiolle muun muassa älylattian ja interaktiivisen 360-ympäristön.

Koulurakennus on jo 1950-luvulta, mutta modernius tulee sisällöstä ja ajatusmaailmasta. Viherlaakson koulussa on opetuskäytössä myös virtuaalilaseja ja -todellisuus, mutta ne eivät rehtori Mikko Leppäsen mukaan riitä. Koko ajatusmallin pitää olla osallistava ja aktivoiva.

Eversti ja siviilihenkilö katsovat  älypöytää koululuokassa, ikkunasta näkyy koulun piha
-Uusimmalla tekniikalla voidaan osallistaa ja antaa mahdollisuuksia tulevaisuuden taitojen käyttöön, jolloin oppija on aktiivinen, eikä passiivinen vastaanottaja, rehtori Leppänen sanoo.
Miten sotilaskoulutus voi kehittyä uusimman teknologian avulla? Siihen tämä vierailu peruskoulussa toi ajatuksia Maasotakoulun johdolle ja koulutuksen suunnittelijoille.

Kehityksen kärjessä

Uutta teknologiaa, muun muassa simulaattoreita ja virtuaalisia koulutusympäristöjä, käytetään jo nyt Maasotakoulussa. Mutta nykymaailmassa pitää kehittyä ja uudistua jatkuvasti, jotta pysyy ajan hermolla. Maasotakoulu on mukana Puolustusvoimien asevelvollisuus- ja sotilaskoulutuksen uudistuksessa eli Koulutus 2020 -ohjelmassa. Sillä tuodaan sotilaskoulutusta moderniin aikakauteen ja vastataan tulevaisuuden haasteisiin. Maasotakoulun johtaja eversti Kari Pietiläinen kiteyttää ajatuksensa: "Haluamme olla kehityksen kärjessä".

Eversti Kari Pietiläinen muiden sotilashenkilöiden kanssa koululuokassa, etualalla koululaisia istuu selin.

- Maasotakoulu pyrkii seuraamaan aktiivisella otteella tulevien asevelvollisten kehitystä ja heidän oppimisympäristössään tapahtuvia muutoksia. Vastaamme tulevan vuosikymmenen odotuksiin rakentamalla oppimisympäristöjämme ja parantamalla opetusmenetelmiämme, eversti Pietiläinen sanoo.

Rehtori Leppänen on taustaltaan Merivoimista ja toiminut eri kriisinhallinnan tehtävissä Lähi-idässä yli kaksi vuotta ja Kansainvälisessä keskuksessa kouluttajana. Hän on toiminut aktiivisesti reserviläisenä eri maanpuolustusjärjestöissä.

Eversti Pietiläinen ja muita sotilaita istumassa 360-tilassa eli huoneessa, jossa kaikkiin seiniin heijastetaan liikkuvaa iinteraktiivista kuvaa

Eversti Pietiläinen ja hänen tiiminsä istuivat 360-opetusympäristössä, eli huoneessa, jossa kaikkiin seiniin heijastetaan liikkuvaa, interaktiivista kuvaa.

- 360-maailma antaa mahdollisuuksia elämysten kautta opettaa taloudellisesti ensihavaintoja maastontuntemuksen ja -valinnan suhteen sekä johtamista ennakoivan päätöksenteon elementtien tunnistamiseen. Näin voidaan eri aselajeissa ja kouluttautumissuunnissa havainnollistaa peruskoulutuksessa, sotilasoppilaitoksissa ja syventävillä kursseilla maastonlukua, asejärjestelmien käyttömahdollisuuksia, niiden teknisen käytön kuvaamista ja havainnollistamista, mutta myös syventäen eri asejärjestelmien vaikutusta ja vaihtoehtojen arvioimista johtamisessa. 360-järjestelmään voidaan rakentaa eri ratkaisumahdollisuuksia valintojen pohjalta ja näin esimerkiksi rakentaa oppipolku, jossa eri ratkaisut havainnollistetaan. Ensitilanteen johtaminen, omasuojan pohdinta ja uhka-arvion tekeminen harjoitussimulaatioina ovat mielestäni hyviä vaihtoehtoja toteuttaa ensi vaiheessa tällä järjestelmällä, Leppänen pohtii.

- Pystymme hyödyntämään Viherlaaksossa käytössä olevia teknologioita ainakin eri kurssien johtamisen ja taktiikan opetuksen tukena, eversti Pietiläinen sanoo.

Vahvuutena mahdollistaminen

Rehtori Mikko Leppänen, mitä te Viherlaakson koulussa teette eri tavalla kuin muut koulut?

- En haluaisi arvottaa kouluja. Teemme monta asiaa etupainotteisesti ja näytämme myös suuntaa, mutta on asioita, joissa joku muu on meitä edellä. Suomessa on monia hienoja kouluja. Meidän vahvuutemme on mahdollistamisen kulttuuri oppilaille ja henkilökunnalle. Tämä näkyy myös ICT:n alueella, sillä olemme luoneet ICT-mahdollistamisen maailman mediateekin ympärille.

Mediateekki on alue, joka toimii koulun sydämenä, oppilaiden ja henkilökunnan oppimispaikkana, jossa voi työskennellä myös yhdessä isossa ryhmässä ja käyttää monipuolisia ICT – välineitä.

- Erikoisuutena on maailman ainoa 360-asteinen oppimisympäristö, jota olen ollut kehittämässä vuosien työllä.

- Toimintakulttuuriamme ohjaa sanallistaminen ja aukikirjoittaminen. Toiminnalle on rakennettu toimintaperiaatteet, pelisäännöt ja arjen toimintaa tukevat erilaiset kevyet työkalut.

- Tavallisesta 1950-luvun koulurakennuksesta on kehitetty osallistaen hyvin moderni oppimisympäristö. Suomi on täynnä vastaavia rakennuksia, joissa olisi paljon mahdollisuuksia.

Eri ammattilaiset yhdessä

Viherlaakson koulussa käy vierailijoita runsaasti niin kotimaasta kuin ulkomailtakin eri oppilaitoksista, kunnista ja valtion laitoksista.

Maasotakoulun vierailu Viherlaakson koulussa toi uusia ideoita sekä vieraille että rehtorille.

- Oli hienoa nähdä kehityshakuinen, mutta myös perinteisiin arvoihin ja menetelmiin luottava koulu toiminnassa, eversti Kari Pietiläinen sanoo.

Ryhmäkuva, jossa seisoo keskellä eversti Pietiläinen ja rehtori Leppänen, taustalla näkyy 3opetustila ja lattialla älylattia.

- On hienoa saada alansa ammattilaisia vieraaksi ja käydä ajatusten vaihtoa oppimisesta sekä ICT:n mahdollisuuksista. Saan jokaisesta vierailusta aina itse paljon ja olin Maasotakoulun vierailuun tältäkin osilta hyvin tyytyväinen. Mukavia ja ammattitaitoisia ihmisiä, joilla on paljon annettavaa alallaan, rehtori Mikko Leppänen sanoo.

- Tehtävämme perusopetuksessa ja Puolustusvoimissa on yhteinen. Meillä on sama päämäärä: saada tuettua niitä yksilöitä, jotka ovat tulleet sisälle, kasvamaan ja kehittymään hyviksi kansalaisiksi, jotka ovat aktiivisia ja kehittävät maamme hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa, Leppänen toteaa.

 

Joukko-osasto
´