Hyppää sisältöön

Maasotakoulun kapteeni Laitinen sai sotilasansiomitalin poikkeuksellisesti jo ennen lippujuhlan päivää

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 21.1.2021 12.04
Tiedote
Sotilaita maastopuvuissa seisomassa sisätiloissa: kapteeni Laitinen kuuntelee, kun eversti Pietiläinen lukee perusteita Laitiselle myönnetystä sotilasansiomerkistä.

Kapteeni Matti Laitiselle myönnettiin sotilasansiomitali tammikuussa 2021, koska hän toimi ansiokkaasti sairaskohtaustilanteessa Maasotakoulun johtamassa Maavoimien vaikuttamisharjoituksessa (MVH20) marraskuussa 2020. Yleensä sotilaille myönnetään ansiomerkkejä vain Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta.

Maasotakoulussa palveleva kapteeni Matti Laitinen sai sotilasansioitalin 21. tammikuuta 2021. Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen myönsi sen Maasotakoulun johtajan, eversti Kari Pietiläisen esityksestä. Kapteeni Laitinen toimi ansiokkaasti tilannejohtajana sairaskohtaustilanteessa MVH20- eli Maavoimien vaikuttamisharjoituksessa sotaharjoituksessa Rovajärvellä marraskuussa.

Ansiomerkkejä myönnetään sotilaille yleensä vain Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta. Poikkeuksellisesti ja erityisen hyvästä toiminnasta ansiomerkin voi saada myös muulloin, kuten nyt kapteeni Laitinen sai.


Maasotakoulun johtaja Kari Pietiläisen mukaan Maasotakoulussa ei ole ainakaan viime vuosina myönnetty sotilasansiomitalia muina kuin Puolustusvoiman lippujuhlan päivinä.
- Kapteeni Laitinen toimi tilanteessa erityisen ansiokkaasti, yhdessä muiden maasotakoululaisten ja paikalla olleiden kanssa, eversti Pietiläinen toteaa.

Tässä ote myöntämisperusteluista:
"Kapteeni Matti Laitinen toimi erittäin ansiokkaasti Maavoimien vaikuttamisharjoituksessa marraskuussa 2020 tapahtuneen sairauskohtauksen yhteydessä (Rovajärvellä). Tapauksessa toiminnan nopeus oli ratkaisevaa hoidon aloittamisen kannalta. Tapahtumapaikka oli tuolloin vaara-alueiden keskellä, ammunnat käynnissä ja lähin ambulanssi noin kolmen kilometrin päässä.


Tapahtumien kulku:


1. Kapteeni Laitinen hoiti pelastustoimintojen kenttäjohtamisen tapahtumapaikalla.


2.  Heti kohtauksen tapahduttua kapteeni Laitinen otti yhteyden harjoituksen varoupseeriin soittamalla ja jätti linjan auki, jotta potilaan tilaa voitiin tarkastella.


3. Kapteeni Laitinen ohjeisti ammunnanjohtajaa toiminnasta sekä sopi evakuoinnin.


4. Kapteeni Laitinen huolehti potilaan lämpimänä pitämisestä, koordinoi yhdessä kenttäsairaanhoitajan kanssa jatkotoimenpiteet ja sopi varohenkilöstön kanssa toimenpiteistä. Varotoimisto keskeytti ammunnat, mahdollisti lääkintähelikopterin ja siviiliambulanssin tulon alueelle (lähin pelastuspiste).


5. Laitinen oli siirtämässä potilasta ambulanssiin, asetti happisaturaatiomittarin paikalleen ja otti tuloksen sekä auttoi kenttäsairaanhoitajaa verenpaineen mittauksessa.


Kapteeni Laitinen vastasi pääosasta evakuoinnin edellyttämistä toimenpiteistä ja johti kokonaisuutta. Hänen ripeän toimintansa avulla aloitettiin henkeä pelastava ensiapu ja huolehdittiin potilaan kunnosta odotusaikana sekä avustettiin alkuvaiheessa kenttäsairaanhoitajaa. Nopean toiminnan ansiosta säästettiin arvokkaita minuutteja, pidettiin potilas lämpimänä jatkotoimenpiteitä varten ja mahdollistettiin potilaan nopea hoitoon pääsy. Nopea tilanteenarviointi pelasti todennäköisesti potilaan hengen."

Maasotakoulun johtaja eversti Kari Pietiläinen luki sotilasansiomitalin perusteluita.

 

Yhteistyöllä ja hyvällä johtamisella


Kapteeni Matti Laitinen johti tilannetta ansiokkaasti ja toimi yhdessä monien kollegoiden kanssa. Tilanteessa oli mukana pelastamassa potilasta - lääkintähenkilökunnan lisäksi - sotilaita Maasotakoulusta, Kainuun prikaatista ja Maavoimien esikunnasta.


- Ensiaputaidot kannattaa olla päivitettynä, ja Puolustusvoimissa annettava ensiapukoulutus ei ole todellakaan huonoa, kapteeni Laitinen toteaa.


- Tuollaisessa tilanteessa pitäisi olla rauhallisena. Ensiapukouluksiin kannattaa osallistua. Ensiaputaitoja voi tarvita milloin ja missä vain, tilanteessa myös mukana toiminut komendantti, yliluutnantti Samuli Kontinen Maasotakoulusta sanoo.


Maasotakoulu onnittelee kapteeni Laitista ja kiittää häntä, sekä kaikkia muitakin tilanteessa ansiokkaasti toimineita sotilaita.
 

Joukko-osasto