Hyppää sisältöön

Maasotakoulun opetuksen laatu on hyvää -MPKK arvioi

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 4.11.2020 12.23
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun eli MPKK:n koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Timo Vehviläinen johti Maasotakoulun opetuksen laadunarvioinnin 2.-4. marraskuuta 2020.

Arvioinnin tavoitteena oli arvioida Maasotakoulun sotatieteellisen opetuksen laatua, tuottaa perusteita opetuksen kehittämiseksi, kerätä tietoa sotatieteellisen opetuksen ja tutkintojen johtamisen kehittämiseksi, kerätä havaintoja opetuksen laadun arviointijärjestelmän kehittämiseksi sekä tunnistaa hyviä käytäntöjä.
MPKK:n asiantuntijat keräsivät tietoa muun muassa haastattelemalla Maasotakoulun henkilökuntaa.

Arvioinnin kohteena olivat erityisesti opetuksen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Arvioinnissa tarkasteltiin myös toimintaa Maasotakouluun kuuluvien aselajikoulujen kanssa sekä toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Maasotakoululla arvioinnin toteutuksesta vastasi koulutuskeskuksen johtaja eversti Vesa Laitonen apulaisenaan majuri Antti Vasara Jalkaväkikoululta. Myös Maasotakoulun johtaja eversti Kari Pietiläinen (kuvassa) otti osaa arviointitilaisuuteen, kuuli palautetta MPKK:n koulutuspäälliköltä ja hänen tiimiltään. 


Kehitettävää ja parannettavaa toki on, mutta Maasotakoulun opetuksen laatu todettiin hyväksi. Arvioijaryhmän mukaan Maasotakoulun opetuksen tulostavoitteet on määritelty selkeästi, pedagogisen johtamisen prosessi on tunnistettu ja vastuut jaettu selkeästi. Yhteiset tavoitteet terävöityvät käynnissä olevan Maasotakoulun strategiatyön myötä.


Maasotakoulu kouluttaa asevelvollisia eli varusmiehiä ja reserviläisiä sekä ammattisotilaita: kadetteja ja täydennyskoulutettavia aliupseereita. Kadettien eli sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavien pääopinahjo on Maanpuolustuskorkeakoulu MPKK Santahaminassa Helsingissä, mutta suuren osan opinnoistaan he suorittavat Maasotakoulussa Lappeenrannassa ja Maasotakouluun kuuluvissa aselajikouluissa eri paikkakunnilla.


Maasotakouluun kuuluvia aselajikouluja ovat Jalkaväkikoulu Lappeenrannassa, Panssarikoulu Hattulan Parolannummella, Pioneerikoulu Lappeenrannassa, Tykistökoulu Kankaanpään Niinisalossa ja Viestikoulu Riihimäellä. Maasotakoulun tavoitteena on olla sotataidon ytimessä laadukkaalla koulutuksella.


Maasotakoululla on sotilaskoulutuksen lisäksi myös valmius- ja tutkimustehtäviä.

´