Hyppää sisältöön

Maasotakoulun saapumiserä 2/21 vannoi ja vakuutti Hornetin kunnioittaessa 20-vuotisjuhlavuottaan viettävää Maasotakoulua

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 7.8.2021 13.56
Tiedote
eversti Pietiläinen taustallaan varusmiehiä, rakennuksia ja Suomen  lippu

Maasotakoulun saapumiserän varusmiehet on nimitetty 7. elokuuta 2021 jääkäreiksi. Koulunjohtaja eversti Kari Pietiläinen piti juhlapäivänä puheen, jossa mm. muistutti tuoreita jääkäreitä valan ja vakuutuksen velvoittavista sanoista, korosti suomalaisen asevelvollisuuden keskeistä merkitystä maanpuolustukselle, kiitti yhteistyökumppaneita tuesta sekä nosti esiin Lotta Svärd- järjestön 100 vuotis-juhlavuoden.

Eversti Pietiläisen puhe Maasotakoulun saapumiserän 2/21 vala- ja vakuutustilaisuudessa 7. elokuuta 2021

Hyvät nuorten sotilaiden läheiset etäyhteyksien päässä, arvoisa valakaavan esilukija, kutsuvieraat, sotilaat!

Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi vuoden 2021 toisen varusmiessaapumiserän sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuuteen tänne Haminaan. Virtuaaliset terveiset myös etäyhteyksien päässä oleville läheisille. Ilmavoimat kunnioitti valatapahtumaa ylilennolla. Olen iloinen voidessani todeta, että Korona-tilanteesta huolimatta voimme viettää meille sotilaille tärkeää valajuhlaa näinkin iso joukko koossa! Puolustusvoimain komentaja tarkasti tiistaina 13.7. jääkärikomppanian ja kuljetuskomppanian koulutusjärjestelyt ja haastatteli lukuisia teistä. Hän totesi palautteessaan teidän paneutuvan tehtäviinne motivoituneesti helteestä ja koronavarotoimista huolimatta. 

Hornet lentää Tykistökasarmin kentän yli, kentällä varusmiehiä

Maasotakoulu on yksi Suomen suurimmista joukko-osastoista. Henkilökuntaa meillä on töissä noin 600 ja toimimme 5:llä eri paikkakunnalla. Maasotakoulun varusmiehet koulutetaan Reserviupseerikoulussa. Me koulutamme Isänmaamme ja erityisesti Kaakkois-Suomen puolustamiseen tarvittavia sodan ajan joukkoja.

Olemme tänään huipentamassa kesän saapumiserän koulutuksen alkuvaihetta. Heinäkuussa riveihimme astui noin 300 alokasta. Varusmieskoulutus elää vahvasti ajan hengessä. Korona-aikana toimivat koulutusjärjestelyt ovat meille erityisen tärkeitä, vaikka te koulutettavat olettekin saaneet tottua palveluksenne alussa moniin poikkeusmenettelyihin. Poikkeuksellinen kuumuus, erilaiset rajoitukset, osastointi, ulkoruokailut ja koulutusrytmitys pitkähköin paikallaolojaksoineen on vaikuttanut varusmiespalveluksenne alkuvaiheeseen. Tämä tulee jatkumaan tänä syksynä muillakin koulutusjaksoilla. Olette kuitenkin hyvin selvinneet tähän saakka toinen toistaan tukien.

Kiitän valan esilukijaa, puheenjohtaja Hanni Kangasmäkeä, että olette kanssamme ottamassa vastaan näiden nuorten sotilaiden valaa. Hanni Kangasmäki toimii Kymenseudun Lottaperinneyhdistyksen sekä naisten valmiusliiton aluetoimikunnan puheenjohtajana. Perinteisen tavan mukaan valan ja vakuutuksen esilukija on kansalainen, jonka elämänkokemus ja maine osoittavat esimerkkiä kansalaisvastuusta. Niin tälläkin kertaa. Tällä valinnalla haluamme juhlistaa Lotta Svärd- järjestön 100 vuotis-juhlavuotta, jota juhlistetaan tällä viikolla Kymenlaaksossa monin tavoin. Samalla me haluamme kunnioittaa Naisten valmiusliiton tekemää maanpuolustustyötä.

valaa esilukemassa Hanni Kangasmäki taustallaan sotilaita

Lotta Svärd järjestön 100-vuotisjuhlavuoden suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Hän evästää juhlavuotta lottajärjestön kultaisilla sanoilla seuraavasti: ”Vaadi aina ensin itseltäsi. Muista menneiden sukupolvien työ. Ole hyvä!” Nämä sanat sopivat kannusteeksi myös tämän päivän tasa-arvoiselle ja yhdenvertaiselle asepalveluksellemme. Kiitän Haminaa ja eteläisen kymenlaakson kuntia kaikesta siitä tuesta, jonka olette antaneet Maasotakoululle ja erityisesti alueella toimivalle ja harjoittelevalle Reserviupseerikoululle. Nostan samalla esille kiitosten kera varuskunnalliset kumppanimme Sotilaslääketieteen keskuksen terveysaseman, muonituksesta vastaavan Leijona Cateringin ja kiinteistöistämme huolehtivan Puolustuskiinteistöt. Me Maasotakoululaiset arvostamme yhdessä tekemistä suuresti. Yhteistyön merkitys näin Korona-aikana on entisestään korostunut.

Sotilasvala on vuosisatoja vanha perinne, jossa sotilaat vannovat uskollisuuttaan isänmaalleen joukko-osaston lipun ja komentajansa edessä. Sotilaallisen velvollisuuden vannomisen ohella kyse on yhteisvastuun lupaamisesta kanssaihmisille. 

Valan kautta olette luvanneet taata Suomen turvallisuuden ja puolustaa yhteisiä arvojamme parhaan kykynne mukaisesti. Noin neljäsosa teistä koulutetaan johtajiksi. Valan tekstiin on viisaasti sijoitettu johtajuuden keskeiset tekijät; vastuu tehtävästä, oikeudenmukaisuus, oma esimerkki ja alaisista huolehtiminen. Näillä periaatteilla johdettu joukko luottaa johtajaansa ja täyttää vaikeimmatkin tehtävät.

Hyvät alokkaiden perheenjäsenet ja läheiset siellä etäyhteyksien päässä

Sotilasvalan vannominen on nuorelle asevelvolliselle ainutkertainen ja juhlallinen tilaisuus. Suomalaisen asevelvollisuuden keskeistä merkitystä Suomen sotilaalliselle maanpuolustukselle ei voi liiaksi korostaa. Varusmiespalveluksella ylläpidetään puolustusvoimien valmiutta reagoida nopeasti häiriötilanteisiin ja tuetaan muita viranomaisia.

Voitte tuntea ylpeyttä kentällä edessämme seisovista nuorista sotilaista. Saatatte jo nyt nähdä muutoksia näissä nuorissa. Paitsi, että he ovat oppineet hyvän joukon sotilaan taitoja, he ovat itsenäisempiä ja luottavat enemmän itseensä. He ovat oppineet toimimaan joukon osana sekä asettavat monin kohdin joukon ja yhteisön edun oman etunsa edelle. Yhteiset kokemukset ja voitetut haasteet ovat kasvattaneet henkistä kestokykyä.

Palvelus meillä puolustusvoimissa ei ole helppoa. Päinvastoin se on usein raskasta ja uuvuttavaa.  Samalla se on kuitenkin reilua ja rehtiä. Ensimmäinen vaihe sotilaskoulutuksessa on jo pitkällä ja koulutusvalinnat on juuri tehty. Lupaan että, kotiutuessa näistä sotilaista on tullut taitava, hyvähenkinen ja sotakelpoinen joukko reserviimme.

Alokkaat!

Ensimmäinen varusmiespalveluksenne tavoite on saavutettu. Olette vannoneet sotilasvalan/ antaneet sotilasvalan. Muistutan teitä valan ja vakuutuksen velvoittavista sanoista. Olette luvanneet puolustaa isänmaatanne kaikin käytettävissä olevin keinoin ja olette luvanneet olla jättämättä tovereitanne pulaan. Rauhan ajan palveluksessa vala velvoittaa yrittämään parhaansa. Vaikka valan sanat on lausuttu todistajien läsnä ollessa, tärkeintä on, että sisäistätte itse sanojenne merkityksen. Enempää ei suomalainen mies tai nainen voi luvata.

Varusmiehiä valanantoasennossa, taustalla rakennuksia ja Suomen lippu

Paraatijoukot; asento!
Alokkaat, nimitän teidät tällä päivämäärällä jääkäreiksi. 
Onnittelen teitä nimityksenne johdosta.

 

´