Hyppää sisältöön

Maasotakoulun alokkaiden sotilasvala ja -vakuutus Miehikkälässä

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 23.7.2019 15.17
Tiedote
Sotilasvalaa voi tulla seuraamaan Miehikkälän koulukeskukselle. Päivän aikana on myös kalustoesittelyä ja muuta ohjelmaa.

Maasotakoulussa varusmiespalveluksen ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen heinäkuussa aloittaneet alokkaat vannovat sotilasvalan tai antavat sotilasvakuutuksen torstaina 15.8.2019 Miehikkälässä.

Alokkaat voivat kutsua mukaan läheisiään ja myös yleisö sekä media ovat tervetulleita seuraamaan päivän tapahtumia.

Vala- ja vakuutuspäivän juhlavasta musiikista vastaa Rakuunasoittokunta.

Tie kiinni muulta liikenteeltä

Vala- ja vakuutuspäivän yksi tapahtuma on varusmiesten ohimarssi valan jälkeen noin kello 13.45 - 14.15. Ohimarssin aikana eli noin 20 - 30 minuutin ajan Seututie 384 eli Keskustie - Taavetintie -osuus noin 900 metrin matkalta on suljettu muulta liikenteeltä. Tien käyttäjille kiertotienä ohimarssin ajan toimii Tie 3831 - Suurmiehikkäläntie - Kalliokoskentie. Ohimarssin ajan myös Palotie ja Laurintie ovat suljettuina.

Vala- ja vakuutuspäivän ohjelma:

Kello 12 Seppeleenlasku Miehikkälän sankarihautausmaalla.

Kello 12.15 Seppeleenlasku Sinisen prikaatin muistomerkillä (koulukeskuksen pihalla).

Kello 13.00 Sotilasvala Miehikkälän koulukeskuksen kentällä. (Sotilasvakuutus kello 12.30 vain alokkaiden kutsumille läheisille ja kutsuvieraille sisätiloissa.)

Noin kello 13.45 - 14.15, eli valatilaisuuden jälkeen ohimarssi reitillä Yhdyspolku - Palotie - Keskustie. Ohimarssin vastaanotto on Miehikkälän kunnantalon kohdalla. Ohimarssin ottaa vastaan Maasotakoulun johtaja eversti Kari Pietiläinen seurassaan Miehikkälän kunnanjohtaja Arto Ylönen ja Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n hallituksen jäsen Esko Nevamaa. Ohimarssin komentaa Reserviupseerikoulun johtaja eversti Jouko Rauhala.

Kello 14.30 - 16.30 Kalustoesittely ja sotilaskodin myyntipiste Miehikkälän koulukeskuksen kentällä.

  • Kello 15.30 Toimintanäytös: Jääkärikomppania esittelee toimintaansa.
  • Kello 15.45 - 16.30 Rakuunasoittokunnan varusmiesyhtye Hallakko esiintyy.
  • Kello 16.45 Tuoreet jääkärit pääsevät lomatarkastuksen jälkeen vala- ja vakuutuslomalle.

Alokkaista tulee jääkäreitä

Maasotakoulun Reserviupseerikoulussa Haminassa aloittaa vuosittain kaksi saapumiserää alokkaita: ensimmäinen tammikuussa ja toinen heinäkuussa. Jokaisessa Maasotakoulun saapumiserässä aloittaa asepalveluksen noin 300 alokasta eli noin 600 joka vuosi. Heidän sijoitetaan joko Kuljetuskomppaniaan tai Jääkärikomppaniaan. Sotilasvalan tai -vakuutuksen jälkeen alokkaasta tulee Maavoimissa ja siten myös Maasotakoulussa jääkäri. Asepalveluksen aika vaihtelee noin puolesta vuodesta noin vuoteen riippuen tehtävästä. Kuljetuskomppaniassa palvelee sotilaskuljettajia, Jääkärikomppaniassa muun muassa lääkintämiehiä ja sotilaspoliiseja.

RUK:n päärakennus ja patsas Haminassa.

Maasotakoulu ja Reserviupseerikoulu

Maasotakoulu on yksi Maavoimien kahdeksasta joukko-osastosta. Reserviupseerikoulu (RUK) on Maasotakoulun yksi kolmesta joukkoyksiköstä ja sijaitsee Haminassa. Reserviupseerikoulussa koulutetaan varusmiehiä, joista osa pääsee kouluttautumaan reservin aliupseereiksi ja reserviupseereiksi.

Maavoimien kaikista joukko-osastoista tulee varusmiehiä reserviupseerikurssille Haminaan. Maavoimien reserviupseerikursseja järjestetään vuosittain kaksi. Joka vuosi noin 1 400 varusmiestä Maavoimien eri joukko-osastoista pääsee reserviupseerikurssille ja siten saa johtajakoulutuksen. Vuodesta 1920 alkaen RUK:n on suorittanut yli 190 000 suomalaista. Vuonna 2020 Reserviupseerikoulu täyttää sata vuotta.

RUK:n lippu on mustapohjainen.

Maasotakoulu kouluttaa asevelvollisia eli varusmiehiä ja reserviläisiä sekä ammattisotilaita. Maasotakoulu toimii viidellä paikkakunnalla: Lappeenrannassa, Haminassa, Hattulassa, Kankaanpäässä ja Riihimäellä. Maasotakouluun kuuluu RUK:n lisäksi Maavoimien tutkimuskeskus ja Koulutuskeskus aselajikouluineen. Aselajikouluja ovat Jalkaväkikoulu (Lappeenranta), Panssarikoulu (Hattula), Pioneerikoulu (Lappeenranta), Tykistökoulu (Kankaanpää) ja Viestikoulu (Riihimäki).

Joukko-osasto Kaakkois-Suomen aluetoimisto
´