Hyppää sisältöön

Maasotakoulussa aloittaa reilut 300 alokasta – palvelukseen vain terveenä

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 30.12.2020 11.57
Tiedote
Alokkaat purkavat varusteitaan tuvassa

Maasotakoulussa Haminassa aloittaa tammikuun 2021 saapumiserässä reilut 300 varusmiestä. Alokkaat aloittavat palveluksensa maanantaina 4. tammikuuta Reserviupseerikoulussa, Jääkäri- ja Kuljetuskomppanioissa.

Koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä toimia jatketaan edelleen. Varusmiehet jaetaan heti palveluksen alkaessa eri osastoihin eli kohortteihin, jotka eivät ole toistensa kanssa tekemisissä. Erityistä huomiota kiinnitetään hygieniaohjeistukseen sekä sairaiden varhaiseen tunnistamiseen ja sitä seuraaviin toimenpiteisiin. 

Maasotakoulussa alokasjaksolla on käytössä sopeutettu koulutusrytmi (2+1+2+1), jolloin varusmiehet ovat ensin palveluksessa kaksi viikkoa, jota seuraa viikon mittainen vapaajakso. 
Koronavirustilanteen takia perinteiset yleisötapahtumat, kuten läheistenpäivä ja valatilaisuudet tullaan järjestämään poikkeusjärjestelyin. Yhteiskunnassa määritetyt yleisötapahtumien rajoitukset vaikuttavat siten, että tapahtumiin ei voida kutsua läheisiä.

Poikkeavilla järjestelyillä ja rotaatiomalilla (koulutusrytmillä) varmistetaan asevelvollisten koulutuksen toteutuminen, palveluksen turvallinen aloittaminen ja ehkäistään koronaepidemian leviäminen varuskunnissa.

Maasotakoulu on lähettänyt tuleville alokkaille alokaskirjeen, josta selviää tarkemmat ohjeet koronatilanteeseen ja palveluksen aloittamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä joukko-osaston ja aluetoimistojen yhteystiedot. Maasotakoulun alokasinfo löytyy netistä osoitteesta: https://maavoimat.fi/maasotakoulun-alokasinfo


Maasotakoulun saapumiserällä 1/21 jatketaan Koulutus 2020 -ohjelman pilotointia huomioiden edelliseltä saapumiserältä saadut havainnot ja palautteet.
 

´