Hyppää sisältöön

Maavoimat Ilmapuolustusharjoituksessa

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 19.11.2018 7.15
Uutinen

Ilmapuolustusharjoitus kokoaa Lohtajan Vattajanniemelle kahdesti vuodessa pääosan ilmatorjunnan eri ase- ja johtamisjärjestelmistä, varusmiehistä sekä palkatusta henkilöstöstä. Myös meihin ilmatorjuntamiehiin pätee vanha viisaus, jonka mukaan komeimmat palvelevat merivoimissa, viisaimmat ilmavoimissa ja useimmat maavoimissa. Tässä kirjoituksessa käsitellään useimpien puolustushaaraa - maavoimia.

Maavoimat tuottaa valtaosan Puolustusvoimien ilmatorjuntajoukoista - myös merivoimien ja ilmavoimien joukot. Ilmatorjuntajoukkoja koulutetaan Panssariprikaatissa Hattulassa, Karjalan prikaatissa Kouvolassa, Jääkäriprikaatissa Rovaniemellä ja Maasotakoulussa (Reserviupseerikoulu) Haminassa, joka kouluttaa reservinupseereita.

Maavoimien ilmatorjuntakoulutusta antavat joukko-osastot osallistuvat harjoitukseen kulloinkin tuotannossa olevien yksikkötyyppien sekä kertausharjoitusjoukkojen kalustolla. Tässä harjoituksessa Panssariprikaati toimii ITO12, 23ITK61, MOSTKA87M, MOSTKA95M ja JOKE11 -kalustoilla. Karjalan prikaatilla on käytössä ITO15, ITO05, 23ITK61/95 ja JOKE06 -kalustot. Jääkäriprikaati operoi ITO90M ja JOKE06 -kalustoilla. Maasotakoulun upseerioppilaiden työkaluina ovat ITO05M ja JOKE06 -kalustot.

Panssariprikaatin Elektronisen sodankäynnin keskuksen tehtävänä harjoituksessa on tuottaa ase- ja johtamisjärjestelmille mahdollisimman todenmukainen ja haastava toimintaympäristö erilaisine häirintöineen ja valemaaleineen. Joskus olen kuullut mainittavan, "se joka hallitsee sähkömagneettista spektriä, hallitsee taistelukenttää!"

Utin jääkärirykmentti osallistuu harjoitukseen helikopteriosastolla, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa päivittäinen maalialueen tarkastaminen harjoituksen ampumavaiheen aikana. Taisteluvaiheessa helikopterit lentävät maalilentoja ja varautuvat pelastustoimintaan harjoitukseen kuuluvaan lentotoimintaan liittyen.

Maasotakoulusta harjoitukseen osallistuu Reserviupseerikoulun lisäksi Maavoimien tutkimuskeskus. Sen tehtäviin harjoituksessa kuuluu muun muassa harjoituksessa toteutettavien joukkojen arvioinnin johtaminen sekä ilmatorjunnan suorituskykyjen kehittäminen. Joukkojen arviointiin osallistuu monesti myös muissa kuin niin sanotuissa ilmatorjuntajoukko-osastoissa palvelevaa ilmatorjuntakoulutettua henkilökuntaa.

Maavoimien esikunta osallistuu harjoitukseen harjoituksen johtajan ilmatorjunnan tarkastajan johdolla. Maavoimien esikunnan henkilöstön tehtävät harjoituksessa liittyvät muun muassa sen valmisteluun sekä koulutuksen ja suorituskykyjen kehittämiseen.

Palataan vielä ensimmäisen kappaleen komeimpiin, viisaimpiin ja useimpiin. Koska ilmatorjuntamiehiä palvelee kaikissa puolustushaaroissa ja useissa joukko-osastoissa, on Ilmapuolustusharjoitus myös erinomainen paikka tavata kollegoita, opiskelutovereita, vanhoja työkavereita, kurssikavereita ja vanhoja tupakavereita.

Majuri Mikko Henriksson
Maavoimien esikunta

Ampuma- ja harjoitusalue Harjoitukset ja ammunnat
´