Hyppää sisältöön

Maavoimien ohjusammunnat Ilmapuolustusharjoituksessa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 15.5.2020 14.46
Uutinen

Poikkeusolojen rajoitukset huomioineen supistetun Ilmapuolustusharjoituksen järjestäminen osoittautui arvokkaaksi koulutustapahtumaksi Salpausselän ilmatorjuntapatteristolle. Ampumapäivien aikana vallitsivat erittäin suotuisat olosuhteet ja ammunnat kyettiin toteuttamaan aikataulun mukaisesti ja kaikki tavoitteet täytettiin.

Maavoimien joukoista ainoastaan Salpausselän ilmatorjuntapatteriston ohjusammunta-osasto pääsi toteuttamaan suunnitellut kovapanosammunnat Ilmapuolustusharjoituksessa 1/20. Ammuntoja toteutettiin ITO05M-, ITO05- ja ITO15-ohjusjärjestelmillä. Järjestelmien ampujina ja johtajina toimivat sekä varusmiehet että kantahenkilökunta. 

Kaikki kolme ohjusjärjestelmää kykenevät vaikuttamaan ilma-aluksiin kaikissa valaistusolosuhteissa ja jokaisella järjestelmällä ammunnan kriittinen edellytys on näköyhteys maaliin. Vattajanniemellä kevään ilmapuolustusharjoituksessa kirkkaana iltana luoteeseen ampumasektorissa laskeva aurinko on olosuhdetekijä, joka muuttaa olosuhteen kyseisten järjestelmien ammuntojen kannalta epäedulliseksi. Usein ainutkertaisia ammuntatilanteita ei ole perusteltua toteuttaa huonoissa olosuhteissa. Lisäksi ampumaharjoituksessa ammuntojen toteuttamisen kriittisen edellytykset ovat usein muualla kuin itse asejärjestelmässä, esimerkiksi tarkkailu- tai maalijärjestelmien suorituskyvyssä ja kaikkien ammunnan osasten ja toimijoiden sovittamisessa ammuntatilanteisiin siten, että ammuntoihin määritetyt opetus-, suorituskyvyn mittaus- ja tutkimustavoitteet täyttyvät.

Joukkotuotettavan ilmatorjuntaohjuspatterin (05M) varusmiesampujat pääsivät osoittamaan tuliyksikköjensä suorituskyvyn ampumalla kolmea ohjusta. Kantahenkilökunta operoi ITO05- ja ITO15-järjestelmiä testiammuntatilanteissa, joiden harjoittelusta ja varsinaisista ammuntatilanteista kerättiin huomattavasti arvokasta tietoa ammuntojen tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Lisäksi ammunnoissa harjoiteltiin sekä aseen valvojan, että ammunnan johtajan tehtävätasoilla, joka lisäsi kantahenkilökunnan osaamista ja harjaannutti kaikkia ammunnan toimihenkilötehtävissä. 

Ammuntojen johtaja
Kapteeni Jukka Härkönen

Ampuma- ja harjoitusalue Harjoitukset ja ammunnat
´