Hyppää sisältöön

Maavoimien reserviupseerikurssi 250 alkaa 18.4.2017 Haminassa

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 12.4.2017 8.22
Tiedote
Sotilaita muodossa ulkona

Maavoimien Reserviupseerikurssi 250:n upseerioppilaat saapuvat Haminaan 18.4.2017 ja kurssin tulojuhla järjestetään 19.4.2017. Reserviupseerikurssin 250 aloitusvahvuus on noin 600 upseerioppilasta, joista naisia on noin 30. Reserviupseerikurssilla koulutetaan reserviupseereita eri puolustushaarojen sekä Rajavartiolaitoksen tarpeisiin. Upseerikokelaiksi ylentäminen tapahtuu 20.7.2017 kurssin päätöstilaisuuksien yhteydessä.

Reserviupseerikurssin päämääränä on kouluttaa ammattitaitoisia ja yhteistyökykyisiä johtajia, jotka johtavat omalla esimerkillään ja saavat tehtävän edellyttämän toiminnan syntymään joukon sisältä. Tämä vaatii upseerioppilailta hyviä johtajavalmiuksia sekä vahvaa motivaatiota itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Opiskelu kurssilla on tiivistä ja vaativaa ja menestyäkseen kurssilla on teoriakokeiden lisäksi hallittava käytännön johtaja- ja kouluttajataitoja. Reserviupseerikurssilla hankittujen johtaja- ja kouluttajakoulutuksen perusteiden avulla kurssilta valmistuvat upseerikokelaat jatkavat harjaantumista joukko-osastoissaan oman sodan ajan joukon johtamisessa ja kouluttamisessa. Reserviupseerikoulussa annettu laadukas koulutus tukee johtajaa myös pitkälle reserviin ja antaa hyvän mallin ihmisten johtamisesta.

Reserviupseerikurssi elää ajassa mukana ja koulutusta tarkastellaan, suunnitellaan ja toteutetaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Johtaja- ja kouluttajakoulutuksessa otetaan huomioon valmiuden merkitys sekä yksilön ja johtajien toimintakyvyn rooli joukon suorituskyvyssä. Reserviupseerien koulutuksessa käytetään uutta kalustoa ja välineistöä; muun muassa uutta johtamisjärjestelmäkalustoa sekä simulaattoreita. Myös virtuaalinen koulutusympäristö luo mahdollisuuksia upseerioppilaiden opiskelulle mm. omatoimisen verkko-opiskelun muodossa.

Reserviupseerikurssilla koulutusta annetaan viidessä perusyksikössä: Kärkikomppaniassa, Tiedustelukomppaniassa, Tulipatterissa, Pioneerikomppaniassa sekä Esikunta- ja Viestikomppaniassa. Koulutuslinjoja on 15 kpl, joissa koulutusta annetaan 27 koulutusjoukkueessa. Reserviupseerikoulun johtaja on eversti Jouko Rauhala ja Reserviupseerikurssin johtajana toimii everstiluutnantti Pasi Hirvonen.

Opiskelu reserviupseerikurssilla kestää 14 viikkoa, jonka aikana upseerioppilaille annetaan perusteet joukkueen tai jaoksen johtajan tasoisista tehtävistä. Koulutus jakaantuu ensimmäisten viikkojen aikana annettavaan perusopetukseen, johon kuuluvat teoriapohjan opettaminen, päiväharjoitukset, kalustokoulutus sekä ensimmäiset maastossa tapahtuvat yksikön perusharjoitukset. Ensimmäinen yhteistoimintaharjoitus (YTH1) on kurssiviikolla 5, jonka jälkeen yksiköt syventävät opittuja tietoja ja  taitoja yksiköiden omissa perusharjoituksissa.

Perinteinen omaistenpäiväviikonloppu järjestetään 20.-21.5.2017. Omaistenpäivät kokoavat Haminaan upseerioppilaiden omaiset ja läheiset, jotka pääsevät tutustumaan upseerioppilaiden arkeen ja koulutukseen Reserviupseerikoulussa. Toinen yhteistoimintaharjoitus (YTH2) on kurssiviikolla 8, jolloin upseerioppilaiden tietoja ja taitoja mitataan usean eri aselajin välisissä harjoitteissa ja taisteluissa. Kurssiviikolla 11 kilpaillaan perinteinen Isoympyräviesti sekä Kirkkojärven marssi. Kyseisen viikon kruunaa koko kurssin yhteistyön taidonnäyte, kurssijuhla, joka kokoaa Haminaan 1.7.2017 juhlimaan yhteensä noin 1200 upseerioppilasta, daamia, kavaljeeria ja kutsuvierasta.

Kurssin loppuvaiheessa järjestetään ampumaharjoitus Pahkajärvellä, jossa harjoitellaan oman koulutushaaran johtajatehtäviä kovapanosammunnoissa. Ampumaharjoituksen jälkeen testataan upseerioppilaiden johtamistaitoja sekä henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia yksikön johtamisharjoituksessa, josta jokainen upseerioppilas saa varmasti elinikäisiä muistoja ja kokemuksia muun muassa omista vahvuuksista ja kehittämistarpeista, itsensä voittamisesta ja ryhmäkiinteyden merkityksestä.

´