Hyppää sisältöön

Maavoimien suojelun suorituskyky kehittyy - taisteluainekoulutus alkaa Porin prikaatissa

Maavoimien esikunta
Julkaisuajankohta 16.9.2019 13.54
Tiedote

Maavoimien suojelukoulutusta kehitetään aloittamalla Porin prikaatissa koulutus aidoilla taisteluaineilla ja ottamalla käyttöön koulutukseen tarkoitettu erillinen taisteluainekoulutusalue. Tähän asti Suomessa on suojelukoulutuksessa taisteluaineiden sijasta käytetty simulantteja.

Koulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja Porin prikaati on taisteluaineiden ainut kouluttaja. Porin prikaatin Suojelun osaamiskeskus järjestää taisteluainekoulutusalueen käyttöönottoharjoituksen 16.-20.9.2019 Säkylässä. Harjoitusalue otetaan käyttöön syksyllä 2019 ja varusmiehille koulutus aloitetaan saapumiserästä 1/2020 alkaen.

Koulutuksen tarkoituksena on kehittää ensisijaisesti kotimaan sodan ajan suorituskykyä ja osaamista mahdollisimman autenttisissa koulutusympäristöissä. Samankaltaisiin koulutuksiin on osallistuttu vuosien ajan ulkomailla. Edellisen kerran taisteluainekoulutukseen osallistuttiin Ruotsissa RECCEX16 -harjoituksessa. Taisteluainekoulutuksen järjestäminen kotimaassa on huomattavasti edullisempaa ja tehostaa koulutusta merkittävästi. Taisteluainekoulutusta annetaan myös muille viranomaisille.

Taisteluainekoulutuksessa harjoitellaan samoja suorituksia kuin tavanomaisessa suojelukoulutuksessa, mutta käytössä on kemiallisia taisteluaineita (sinappikaasu ja sariini). Koulutus on varomääräysten mukaista toimintaa ja se on tarkkaan valvottua.

Koulutuksessa käytettävät taisteluaineet kuuluvat kemiallisen aseiden kieltosopimuksen mukaisiin kemikaaleihin. Sopimus mahdollistaa kuitenkin kyseisten taisteluaineiden käytön Puolustusvoimien harjoituksissa.

Palvelusturvallisuuden näkökulmasta jokaisessa harjoituksessa on läsnä suojelulääkintään koulutettu ensiapuhenkilö ja harjoitusta johtaa taisteluainekoulutukseen koulutettu ammattisotilas. Tarvittaessa henkilöstön terveydenhuollossa tukeudutaan julkiseen perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Jokaiseen taisteluaineharjoitukseen sisältyy suojavarusteiden tiiveydentoteaminen ja toimenpiteet vaaratilanteessa. Ulkomailta saatujen harjoituskokemusten mukaan suurin terveydellinen riski on koulutettavan lämpöuupumus tai paleltuminen.

Harjoitusalueen ympäristöturvallisuus

Taisteluaineet ovat ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, mutta koulutuksesta ei aiheudu vaaraa ympäristölle tai sivullisille. Koulutuksessa käytettävät taisteluainemäärät ja niiden pitoisuudet ovat Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa tutkittuja ja testattuja. Harjoitusalue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä aineita leviä suoraan maastoon.

Taisteluainekoulutusalue on kooltaan noin kolme hehtaaria. Alueen rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2018 ja alue vastaanotettiin urakoitsijalta elokuussa 2019.Toiminnallisesti sen on jaettu kahteen osaan. Toinen osa pitää sisällään opetus-, sosiaali- sekä varastointitiloja.

Varsinainen aineiden käsittelykoulutus ja harjoitustoiminta tapahtuvat suljetulla alueella. Siellä sijaitsevat levitysalueet, henkilöstön- ja materiaalin puhdistuspaikat (dekontaminaatiopaikat), tiiveyskoekontti, sekä varastointitiloja. Puhdistustoiminta tehdään erikoispinnoitetulla alueella, josta kaikki nesteet pumpataan keruusäiliöön ja käsitellään ongelmajätteenä. Ongelmajätteenä käsitellään myös koulutuksessa mahdollisesti saastuvia työkaluja, materiaaleja ja maa-ainesta. Lisäksi harjoitusjoukolla on aina kyky välittömään vaarallisten aineiden torjuntatehtäviin.

´