Hyppää sisältöön

Maavoimien tutkimuskeskus keskustelee taktiikasta webinaareissa

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 26.1.2021 15.12
Tiedote
Näyttöruudulla maastopukuinen ja maskikasvoinen sotilas istuu ja osallistuu webinaariin.

Maavoimien tutkimuskeskus aloitti webinaarisarjan "Keskusteluja taktiikasta" tammikuussa. Siinä Maasotakoulun ja Puolustusvoimien sotilaat sekä muu henkilökunta voivat keskustella taktiikasta eri näkökulmista. Tapahtuma kokoaa keskustelijoita linjoille noin kerran kuussa syksyyn asti. Loppuvuodesta tai 2022 alussa alustukset ja keskustelut on määrä julkaista teoksena, josta tehdään myös kaikille avoin ja julkinen julkaisu. Ensimmäiseen keskusteluun tammikuussa osallistui noin sata sotilasta.

Arviolta noin sata sotilasta ja muuta Maasotakoulun ja Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvaa osallistui Maavoimien tutkimuskeskuksen Keskusteluja taktiikasta -webinaarisarjan ensimmäiseen kokoontumiseen 19. tammikuuta 2021. Maavoimien tutkimuskeskuksen johtaja, everstiluutnantti Jukka Saarela on osallistujamäärään tyytyväinen.

Saarela piti tapahtumasarjan ensimmäisen alustuksen. Hänen aiheenaan oli operaatiotaito, taktiikka ja taistelutekniikka.


Keskustelu virisi hyvin ja webinaaritapahtuma otettiin vastaan mainiosti. Taktiikasta ja sotataidosta keskustelulle on selkeästi tarvetta. Webinaareja järjestetään noin kerran kuukaudessa eri aiheista ainakin syyskuun loppuun asti. Seuraavan kerran eli helmikuun aiheena on "Yleinen taktiikka - millaista on taktiikka 2030-luvulla?" Maaliskuussa keskustellaan teemasta "Ilmatorjuntataktiikka - tappioita tuottamassa".


Idean isä tämän webinaarisarjan järjestämiseksi on Maavoimien tutkimuskeskuksessa tutkijaesiupseerina työskentelevä majuri Antti Paronen. Hän on myös sotatieteiden tohtori, Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti ja erikoistunut kansainvälisen terrorismin tutkimukseen.


Teos "Keskusteluja taktiikasta" julki myöhemmin


Webinaarisarjan ja keskustelutilaisuuksien lisäksi Maavoimien tutkimuskeskus julkaisee teoksen "Keskusteluja taktiikasta" vuoden 2022 alkupuoleen mennessä. Kirja on julkinen, joten sen voi lukea kuka tahansa suomea osaava sen ilmestyttyä. Pääkohderyhmänä kuitenkin ovat sotilaat ja sotataidon taktiikasta kiinnostuneet henkilöt sekä alan asiantuntijat.


- Voisin kuvitella, että valtaosa lukijakunnasta on Puolustusvoimien palveluksessa olevaa henkilöstöä, mutta julkaisusta on kuitenkin määrä laatia kaikille avoin ja saatavilla oleva julkinen työ, Paronen kertoo.


Teoksen ja tapahtumasarjan tavoitteena on kehittää suomalaisen upseerikunnan taktista ajattelua.


Antti Paronen (kuvassa), mistä idea webinaarisarjan järjestämisestä lähti?


- Idea on verraten vanha ja on tässä muodossa herännyt ensimmäisen kerran omassa mielessäni YE- eli yleisesikuntaupseerikurssini aikana. Ideana oli silloin dokumentoida kurssin aikaisia epämuodollisia, tauoilla ja kahvipöydissä käytäviä taktisia keskusteluja yksien kansien väliin. Kurssi meni kurssin kiireissä ja astuttuani palvelukseen Maavoimien tutkimuskeskuksen Maataistelukeskukseen esitin ajatuksen ensimmäisen kerran Maavoimien tutkimuskeskuksen johtajan tehtävässä aloittaneelle everstiluutnantti Jukka Saarelalle. Hän innostui ajatuksesta.


- Näin ideasta tuli jaettu ajatus, ajatuksesta suunnitelma, suunnitelmasta kutsu ja kutsusta ensimmäinen nyt toteutettu seminaari.


- Kahvitaukoturinoinnin sijaan on ääneen päästetty kaikilla tasoilla palvelevia suomalaisia upseereja ja Puolustusvoimien asiantuntijoita. Idea on siis saanut instituutin kautta siivet. 


Osallistumiskynnys matala -sen kun avaa yhteyden


Parosen esittämä idea oli Saarelan mukaan hyvä.
- Totisesti on tunnistettu tarve keskustella taktiikasta nykyistä useammin ja laajemminkin. Webinaari mahdollistaa toteutuksen koronarajoitteiden keskellä. Toisaalta osallistumiskynnys on matala, sen kun vaan varaa ajan ja avaa yhteyden, everstiluutnantti Saarela pohtii.


Webinaarisarjan kokoontumisiin ei kuka tahansa pääse osallistumaan, sillä yhteydet ja keskustelu avataan vain Maasotakoulun ja Puolustusvoimien omalle väelle.


Aiherepertuaari Maavoimien tutkimusaloilta ja trendeistä


Webinaarisarjassa eri kertoina on teemoina muun muassa edellä mainittujen yleisen taktiikan ja ilmatorjuntataktiikan lisäksi tykistö-, pioneeri-, viesti- ja huoltotaktiikka.


Miksi juuri nämä teemat on otettu mukaan webinaarisarjaan?


- Teemat olivat luonnollisia valintoja, koska ne on valtaosiltaan organisoitu Maavoimien tutkimuskeskuksen tutkimusalojen mukaan. Toki olemme halunneet päästää ääneen myös uusilla taktiikan kentillä palvelevaa väkeä ja ottaneet mukaan sellaisia teemoja kuin taktiikka tietoverkoissa, autonomisten järjestelmien käytön taktiikkaa, taktiikkaa informaatioulottuvuudessa. Mielenkiinnolla odotan, mitä alustajat keksivätkään, majuri Antti Paronen sanoo.


- Aiherepertuaarista on tunnistettavissa Maavoimien tutkimuskeskuksen tutkimusaloja. Muutama aihe on valittu kirvoittamaan keskustelua tunnistetun tulevaisuuden muutostrendien kautta, everstiluutnantti Jukka Saarela toteaa.

Maasotakoulun johtaja eversti Kari Pietiläinen (kuvassa) osallistui webinaariin etäyhteyksin Lappeenrannasta käsin. 

Keskusteluja taktiikasta -webinaarisarjan aikataulu ja aiheet:

Tammikuu 2021: Operaatiotaito, taktiikka ja taistelutekniikka - suomalaista sotataitoa etsimässä
Helmikuu 2021: Yleinen taktiikka - millaista on taktiikka 2030-luvulla
Maaliskuu 2021: Ilmatorjuntataktiikka - tappioita tuottamassa
Huhtikuu 2021: Tykistötaktiikka - tulella taistelua ja tuhovoimaa
Toukokuu 2021: Pioneeritaktiikka - ylimenoista älymiinoihin
Kesäkuu 2021: 
Viestitaktiikka - johtamisen tukena
Huoltotaktiikka - kenttähuollosta logistiikkaan
Elokuu 2021:
Informaatiotaktiikka - taktiikkaa tiedolla
Taktiikkaa tietoverkoissa 
Syyskuu 2021:
Tiedustelu - tiedon määrän ja laadun haasteet
Autonomian taktiikkaa
Loppuvuosi 2021 - alkuvuosi 2022: Keskusteluja taktiikasta -teoksen julkaisu.

Maavoimien tutkimuskeskus kuuluu yhtenä joukkoyksikkönä Maasotakouluun, joka on Maavoimien yksi joukko-osasto.
 

Joukko-osasto